About qims

Manuscript Submission

AME Editing Service

Reprint & Permission

Advertising

Contact us

Announcement more

New Impact Factor for Quantitative Imaging in Medicine and Surgery : 2.9

We hereby announce that Quantitative Imaging in Medicine and Surgery (QIMS) has attained its latest impact factor (IF) for the 2023 citation year: 2.9. More >>

Quantitative Imaging in Medicine and Surgery 2023 CiteScore Released: 4.2

We are pleased to announce that the Quantitative Imaging in Medicine and Surgery (QIMS) has received its 2023 CiteScore: 4.2, ranking 128 out of 333 journals in the Radiology, Nucl... More >>

Reviewers more

The reviewers of QIMS 2021

We appreciate and thank the reviewers of QIMS for their tremendous efforts to support and improve ou... More >>

The reviewers of QIMS 2020

We appreciate and thank the reviewers of QIMS for their tremendous efforts to support and improve ou... More >>

The reviewers of QIMS 2019

We appreciate and thank the reviewers of QIMS for their tremendous efforts to support and improve ou... More >>

Original Article

The differential diagnosis of pancreatic cystic neoplasms with conventional ultrasound and contrast-enhanced ultrasound
Zhiqiang Yuan, Jiawu Li, Lulu Yang, Yingyu Shi, Yan Luo
Clinical validation of fully automated laminar knee cartilage transverse relaxation time (T2) analysis in anterior cruciate ligament (ACL)-injured knees— on behalf of the osteoarthritis (OA)-Bio consortium
Felix Eckstein, Nicholas M. Brisson, Susanne Maschek, Anna Wisser, Francis Berenbaum, Georg N. Duda, Wolfgang Wirth
Dynamic characterization of vascular response and treatment in oral traumatic ulcer in mice via photoacoustic imaging
Xiaoyu Miao, Rui Ma, Jiayi Li, Wenran You, Kaini He, Fan Meng, Fengbing He, Zicong Li, Xi Chen, Hui Lin, Jian Zhang, Xinhong Wang
The hemodynamic and geometric characteristics of carotid artery atherosclerotic plaque formation
Na Han, Jintao Wang, Yurong Ma, Laiyang Ma, Yu Zheng, Fengxian Fan, Chuang Wu, Songhong Yue, Jie Li, Juan Liang, Hui Zhang, Yuxuan Zhou, Tingli Yang, Jing Zhang
Multiparametric quantitative magnetic resonance imaging of uterine fibroids for prediction of growth rate—a pilot study
Milica Medved, Carla B. Harmath, Hiba Siblini, Mihai Giurcanu, Kirti Kulkarni, Kevin M. Hellman, Obianuju S. Madueke-Laveaux
A nomogram based on dual-layer detector spectral computed tomography quantitative parameters and morphological quantitative indicator for distinguishing metastatic and nonmetastatic regional lymph nodes in pancreatic ductal adenocarcinoma
Youjia Wen, Zuhua Song, Qian Li, Dan Zhang, Xiaojiao Li, Qian Liu, Jiayi Yu, Zongwen Li, Xiaofang Ren, Jiayan Zhang, Dan Zeng, Zhuoyue Tang
The effect of post-labeling delay on cerebral blood flow is influenced by age and sex: a study based on arterial spin-labeling magnetic resonance imaging
Ying Hu, Kai Zhang, Rongbo Liu
The mechanism of bone metabolism in a Sprague Dawley rat model of mandibular osteoradionecrosis
Shanshan Liu, Bin Zhang, Shengnan Ma, Feiguang Wu, Xiaona Shi, Jiandong Wu, Ole T. Jensen, Paolo Cariati, Jinsheng Hong, Xiaofeng Zhu
Quantitative susceptibility mapping based basal ganglia segmentation via AGSeg: leveraging active gradient guiding mechanism in deep learning
Jiaxiu Xi, Yuqing Huang, Lijun Bao
Prediction of glypican-3 expression in hepatocellular carcinoma using multisequence magnetic resonance imaging-based histology nomograms
Si-Qi Li, Cun-Xia Yang, Chun-Mei Wu, Jing-Jing Cui, Jia-Ning Wang, Xiao-Ping Yin
Heterogeneity of fibroblast activation protein expression in the microenvironment of an intracranial tumor cohort: head-to-head comparison of gallium-68 FAP inhibitor-04 (68Ga-FAPi-04) and fluoride-18 fluoroethyl-L-tyrosine (18F-FET) in positron emission tomography-computed tomography imaging
Tao Hua, Mingyu Chen, Pengfei Fu, Weiyan Zhou, Wen Zhao, Ming Li, Chuantao Zuo, Yihui Guan, Hongzhi Xu
Quantitative susceptibility mapping of subcortical iron deposition in Parkinson disease and multiple system atrophy: clinical correlations and diagnostic implications
Weihang Guo, Dongling Zhang, Junyan Sun, Lili Chen, Tao Wu, Erhe Xu
Improved automatic segmentation of brain metastasis gross tumor volume in computed tomography images for radiotherapy: a position attention module for U-Net architecture
Yiren Wang, Yiheng Hu, Shouying Chen, Hairui Deng, Zhongjian Wen, Yongcheng He, Huaiwen Zhang, Ping Zhou, Haowen Pang
Quantification of volumetric thigh and paravertebral muscle fat content: comparison of quantitative Dixon (Q-Dixon) magnetic resonance imaging (MRI) with high-speed T2-corrected multiecho MR spectroscopy
Wenshuang Zhang, Chen Fu, Dong Yan, Yi Yuan, Wei Zhang, Dalong Gu, Yanglei Wu, Dongliang Zhang, Ling Wang, Xiaoguang Cheng
Magnetic resonance imaging–based prognostic model for subsequent distant metastasis in patients with ipsilateral breast tumor recurrence following breast-conserving surgery
Jinhui Li, Feilin Qu, Jing Gong, Shiyun Sun, Yajia Gu, Chao You, Weijun Peng
Research on ultrasound-based radiomics: a bibliometric analysis
Lu Yu, Mengting Che, Xu Wu, Hong Luo
Computed tomography (CT) quantitative assessment of single lobe emphysema correlates with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) severity: a cross-sectional study with retrospective data collection
Weifeng Li, Hongjia Meng, Suidan Huang, Huanjie Lin, Huai Chen
The American College of Radiology contrast-enhanced ultrasound Liver Imaging Reporting and Data System and its modified version in diagnosing hepatocellular carcinoma via Sonazoid: a meta-analysis
Jiazhi Cao, Hong Wang, Xiaomiao Ruan, Jingwen Yang, Youxiang Ren, Wenwu Ling
Differentiation of benign and malignant lesions in Bethesda III and IV thyroid nodules via dual-energy computed tomography quantitative parameters and morphologic features
Xiaofang Ren, Zuhua Song, Dan Zhang, Xiaojiao Li, Jie Huang, Qian Liu, Youjia Wen, Jiayan Zhang, Dan Zeng, Zhuoyue Tang
CMAF-Net: a cross-modal attention fusion-based deep neural network for incomplete multi-modal brain tumor segmentation
Kangkang Sun, Jiangyi Ding, Qixuan Li, Wei Chen, Heng Zhang, Jiawei Sun, Zhuqing Jiao, Xinye Ni
Left ventricular deformation in the presence of left ventricular ‘rigid body rotation’ in healthy adults—three-dimensional speckle-tracking echocardiographic insights from the MAGYAR-Healthy Study
Attila Nemes, Árpád Kormányos, Nóra Ambrus, Csaba Lengyel
Multiparametric magnetic resonance imaging (MRI)-based radiomics model explained by the Shapley Additive exPlanations (SHAP) method for predicting complete response to neoadjuvant chemoradiotherapy in locally advanced rectal cancer: a multicenter retrospective study
Yiqi Wang, Luyuan Zhang, Yanting Jiang, Xiaofei Cheng, Wenguang He, Haogang Yu, Xinke Li, Jing Yang, Guorong Yao, Zhongjie Lu, Yi Zhang, Senxiang Yan, Feng Zhao
Effect of lumbosacral transitional vertebra on developmental alterations of the hip: a quantitative investigation of the lumbo-pelvic-hip complex via whole-body computed tomography
Yuxi Luo, Ziyi Tang, Suying Zhou, Tongxin Zhu, Zhangyan Xu, Haitao Yang
Application of metal artifact reduction algorithm in reducing metal artifacts in post-surgery pediatric low radiation dose spine computed tomography (CT) images
Jihang Sun, Haoyan Li, Tong Yu, Aihua Huo, Shan Hua, Zuofu Zhou, Yun Peng
The effectiveness of magnetic resonance imaging (MRI) iron corrected T1 in monitoring metabolic dysfunction-associated steatohepatitis in obesity following bariatric surgery and lifestyle modification: a prospective cohort study
Chileka Chiyanika, Steve Cheuk Ngai Hui, Daisy Man Ching Sin, Elizabeth Shumbayawonda, Simon Kin Hung Wong, Enders Kwok Wai Ng, Terry Cheuk-Fung Yip, Vincent Wai-Sun Wong, Winnie Chiu Wing Chu
Quantification of subclinical plaque characteristics and perivascular fat using coronary computed tomography angiography (CCTA) among individuals with human immunodeficiency virus (HIV)
Jie Zhou, Shiqi Jin, Haibo Ding, Hui Liu, Huaibi Huo, Xin Peng, Yang Hou, Wenqing Geng, Hong Shang, Ting Liu
Comparison of dual-energy computed tomography (DECT) polychromatic and monochromatic images with and without iterative metal artifact reduction algorithm in patients with dental implants
Shiqi Huang, Yuhong Liang, Xinqun Yao, Xiangyun Qin, Changguang He, Li’an Luo, Lveqin Huang, Yaping Lv
Establishment of a normal control model of children’s brain 18-fluorodeoxyglucose positron emission tomography and analysis of the changing pattern in patients aged 0–14 years
Yao Wang, Jiajie Mo, Yu Sun, Hao Yu, Chang Liu, Qingzhu Liu, Yan Fan, Shuang Wang, Xiaoyan Liu, Yuwu Jiang, Lixin Cai
Influence of cardiac cycle on myocardial extracellular volume fraction measurements with dual-layer computed tomography
Daisuke Nishigake, Yuzo Yamasaki, Tomoyuki Hida, Takashi Shirasaka, Ryohei Funatsu, Toyoyuki Kato, Kousei Ishigami
Prediction of metastases in confusing mediastinal lymph nodes based on flourine-18 fluorodeoxyglucose (18F-FDG) positron emission tomography/computed tomography (PET/CT) imaging using machine learning
Siqin Dong, Ao Fu, Jiacheng Liu
Association between the functional connectivity of ventral tegmental area-prefrontal network and pure apathy in Parkinson’s disease: a cross-sectional study
Li Zhang, Heng Zhang, Xingyue Cao, Lina Wang, Caiting Gan, Huimin Sun, Aidi Shan, Yongsheng Yuan, Kezhong Zhang
Brain metastasis magnetic resonance imaging-based deep learning for predicting epidermal growth factor receptor (EGFR) mutation and subtypes in metastatic non-small cell lung cancer
Ran Cao, Langyuan Fu, Bo Huang, Yan Liu, Xiaoyu Wang, Jiani Liu, Haotian Wang, Xiran Jiang, Zhiguang Yang, Xianzheng Sha, Nannan Zhao
Multimodal imaging evaluation of early neurological deterioration following acute ischemic stroke
Meien Jiang, Guomin Li, Qinmeng He, Yulin Zhang, Wuming Li, Yunyu Gao, Jianhao Yan
Deep learning-based deformable image registration with bilateral pyramid to align pre-operative and follow-up magnetic resonance imaging (MRI) scans
Jingjing Zhang, Xin Xie, Xuebin Cheng, Teng Li, Jinqin Zhong, Xiaokun Hu, Lu Sun, Hui Yan
Opportunistic use of chest low-dose computed tomography (LDCT) imaging for low bone mineral density and osteoporosis screening: cutoff thresholds for the attenuation values of the lower thoracic and upper lumbar vertebrae
Ya-Ling Pan, Yin-Bo Wu, Huo-Gen Wang, Tai-Hen Yu, Dong He, Xiang-Jun Lu, Fan-Fan Zhao, Hong-Feng Ma, Ya-Jie Wang, Yun-Kai Cai
A preliminary study of contrast-enhanced ultrasound guided capsule-preserving hydrodilatation in shoulder adhesive capsulitis
Xueqing Cheng, Zhenqi Zhang, Minggang Wu, Lang Qiao, Jinshun Xu, Man Lu
Intraplaque neovascularization combined with plaque elasticity for predicting ipsilateral stroke in patients with asymptomatic mild carotid stenosis
Luni Zhang, Caixia Jia, Shiyao Gu, Jing Chen, Rong Wu
Attention-guided context asymmetric fusion networks for the liver tumor segmentation of computed tomography images
Fang Wang, Xue-Li Cheng, Ning-Bin Luo, Dan-Ke Su
Nomogram of magnetic resonance imaging (MRI) histogram analysis to predict telomerase reverse transcriptase promoter mutation status in glioblastoma
Bin Zhang, Qing Zhou, Caiqiang Xue, Xiaoai Ke, Peng Zhang, Tao Han, Liangna Deng, Mengyuan Jing, Junlin Zhou
Right ventricular longitudinal shortening and right atrial volumes are not associated in healthy adults—detailed analysis from the three-dimensional speckle-tracking echocardiographic MAGYAR-Healthy Study
Attila Nemes, Árpád Kormányos, Gergely Rácz, Nóra Ambrus, Csaba Lengyel
Construction and validation of a risk score system for diagnosing invasive adenocarcinoma presenting as pulmonary pure ground-glass nodules: a multi-center cohort study in China
Qingcheng Meng, Changbao Zheng, Lanwei Guo, Pengrui Gao, Wentao Liu, Hong Ge, Tong Liu, Hui Peng, Jie Lu, Xuejun Chen
Ultrasound propagation characteristics within the bone tissue of miniature ultrasound probes: implications for the spinal navigation of pedicle screw placement
Peiyang Li, Suoyuan Li, Zhiqiang Li, Wenjia Lu, Weiwei Shao, Zhangjian Li, Yiwen Xu, Hong Zhang, Bin Ju, Jun Shen, Yaoyao Cui
Enhancing automatic prediction of clinically significant prostate cancer with deep transfer learning 2.5-dimensional segmentation on bi-parametric magnetic resonance imaging (bp-MRI)
Mengjuan Li, Ning Ding, Shengnan Yin, Yan Lu, Yiding Ji, Long Jin
Testicular ultrasonic microvascular density in assessing spermatogenesis and predicting successful sperm retrieval
Jun Cui, Wei Fu, Yongsheng Song
Quantitative analysis of sagittal curvatures of the tibial plafond by computed tomography
Yuanjun Teng, Hu Luo, Yifan Cai, Sixian Li, Jian Yu, Kangrui Zhang, Fan Lu, Wenming Chen, Xu Wang, Xin Ma
Myocardial perfusion impairment in children with Kawasaki disease: assessment with cardiac magnetic resonance first-pass perfusion
Zhongqin Zhou, Nanjun Zhang, Shiganmo Azhe, Lei Hu, Shengkun Peng, Yingkun Guo, Kaiyu Zhou, Chuan Wang, Lingyi Wen
An integrated nomogram combining clinical and radiomic features of hyperattenuated imaging markers to predict malignant cerebral edema following endovascular thrombectomy
Sheng Hu, Jiayi Hong, Feifan Liu, Ziwen Wang, Na Li, Shenghu Wang, Mi Yang, Jingjing Fu
18F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography-computed tomography in the localization of the lesions in the osteogenic region of breast cancer bone metastases after therapy
Runlong Lin, Huiyun Lv, Jing Yu, Chen Song, Aijuan Tian
Using four-point subcutaneous injection of lymphatic contrast-enhanced ultrasound to diagnose lymphedema of lower extremity
Jiaping Li, Jia Luo, Manying Li, Manxia Lin, Yingli Liu, Jiaqian Zhong, Laina Wei, Jian Qi, Ping Li, Xiaoyan Xie, Yanling Zheng
Sex differences in dorsolateral prefrontal cortical and superior colliculus activities support the impact of alcohol use severity and sleep deficiency on two-back memory
Guangfei Li, Yingjie Cao, Chunlan Yang, Xuwen Li, Yimin Yang, Lin Yang, Dongmei Hao, Chiang-Shan R. Li
The role of testicular stiffness derived from shear wave elastography in the assessment of spermatogenesis in men with varicocele
Wei Fu, Jun Cui, Shaoshan Tang
Retinal thickness and microvascular alterations observed by optical coherence tomography in antineutrophil cytoplasmic antibody-associated vasculitis: a cross-sectional study
Zi-Yuan Li, Min Kang, Xian-Zhe Qian, Rui Peng, Qi Hong, Ping Ying, Hui Huang, Xiao-Yu Wang, Yan-Mei Zeng, Jin-Yu Hu, Xu Chen, Rui Wu, Yi Shao, Shu-Jiao Yu
Neuronavigation-assisted pituitary neuroendocrine tumor resection: a systematic review and meta-analysis
Yufei Huang, Le Qin, Haiying Lv, Shimeng Lv, Yong Lu
First-trimester ultrasound diagnosis and risk factor analysis of cesarean scar pregnancy after in vitro fertilization-embryo transfer
Yuyao Mao, Yangqin Peng, Mingxiang Zheng, Jingzi Xiao, Fei Gong, Xihong Li, Yan Ouyang
Diastolic dysfunction in adults with uncomplicated obesity evaluated with left atrial and left ventricular tissue tracking and ventricular volume-time curve: a prospective cardiac magnetic resonance study
Jing Liu, Jing Li, Chunchao Xia, Wenzhang He, Xue Li, Yinqiu Wang, Sumin Shen, Nanwei Tong, Liqing Peng
Assessing the impact of nodule features and software algorithm on pulmonary nodule measurement uncertainty for nodules sized 20 mm or less
Artit Jirapatnakul, Rowena Yip, Kyle J. Myers, Siyang Cai, Claudia I. Henschke, David Yankelevitz
Correlation between clinical characteristics and epicardial adipose tissue features in acute myocarditis patients using coronary computed tomography (CT) vascular imaging: a case-control study with retrospective data collection
Lekang Yin, Cheng Yan, Weifeng Guo, Chun Yang, Hao Dong, Yang Zhang, Shijie Xu, Mengsu Zeng
A nomogram for risk stratification of central cervical lymph node metastasis in patients with papillary thyroid carcinoma
Ying Zou, Yan Shi, Hai Bi, Junyan Tan, Qingwei Guo, Yi Qin, Xiudi Lu, Xiaojing Ma, Shouhong Yang, Jihua Liu
Deep learning methods for diagnosis of graves’ ophthalmopathy using magnetic resonance imaging
Zi-Chang Ma, Jun-Yu Lin, Shao-Kang Li, Hua-Jin Liu, Ya-Qin Zhang
Research into super-resolution in medical imaging from 2000 to 2023: bibliometric analysis and visualization
Jiachuan He, He Ma, Miaoran Guo, Jiaqi Wang, Zhongqing Wang, Guoguang Fan
Accelerated cardiac cine magnetic resonance imaging using deep low-rank plus sparse network: validation in patients
Chenyuan Yan, Yuanyuan Liu, Che Wang, Weixiong Fan, Yanjie Zhu
Effect of puncture position on catheter patency rate during tunnelled dialysis catheter insertion from the right internal jugular vein
Wei-Chieh Diau, Chiu-Yang Lee, I-Ming Chen, Tzu-Ting Kuo
Preoperative computed tomography semantic features in predicting lymph node metastasis of part-solid nodules in non-small cell lung cancer: a multicenter retrospective study
Zongyu Xie, Yang Yang, Zhongfeng Niu, Guoqun Mao, Xiandi Zhu, Zhihua Xu, Dengfa Yang, Hui Wang, Jian Wang

Letter to the Editor

Pulmonary benign metastasizing leiomyoma: a case description and analysis of the literature
Xiao-Wei Wei, Dong-Mei Zhou, Lei Han, Yi Lin, Xiao-Wei Xi, Jiang-Dong Xiang
Erasmus syndrome: case description of a rare entity
Yating Gao, Cheng Yang, Jiabing Tong, Qiangjin Gong, Zegeng Li
Anomalous origin of the right coronary artery from the proximal segment of the left circumflex artery combined with acute myocardial infarction: a rare type L II-P single coronary artery
Xiangyu Gao, Huiqiang Zhao, Ruifeng Liu, Xiaojie Zhang
Intracranial granulomatous inflammation caused by cryptococcal infection: a case study and literature analysis
Xinru Deng, Xinlan Xiao
Ultrasound-guided microwave ablation combined with Lugol’s solution for preoperative preparation in the treatment of refractory pediatric hyperthyroidism: a description of two cases
Fang Chen, Yichen Zang, Xiaojuan Zhang, Cheng Zhao, Qingwen Xue, Yuxiu Gao
A rare case of non-infectious mitral valve vegetation in a patient with undifferentiated connective tissue disease
Fei Xie, Jiayuan Chai, Lan Chai, Jingjin Wang, Zhenyi Li, Bin Huang
Unusual radiological and endoscopic findings of a small intestinal duplication in an adult
Fang Cao, Jianwei Wang, Chunmiao Lin
Anesthetic consideration of a patient with acquired tracheoesophageal fistula undergoing radical left colectomy for sigmoid cancer
Limei Wang, Fengshou Chen

Review Article

Diagnostic imaging of benign and malignant neck masses in children—a pictorial review
Ruth Elizabeth Brown, Srikrishna Harave
Identifying osteoporotic vertebral endplate and cortex fractures
Yì Xiáng J. Wáng, Fernando Ruiz Santiago, Min Deng, Marcello H. Nogueira-Barbosa
MR imaging of the traumatic triangular fibrocartilaginous complex tear
Alex W. H. Ng, James F. Griffith, Cindy S. Y. Fung, Ryan K. L. Lee, Cina S. L. Tong, Clara W. Y. Wong, Wing Lim Tse, Pak Cheong Ho
Imaging of sacroiliitis: Current status, limitations and pitfalls
Carita Tsoi, James Francis Griffith, Ryan Ka Lok Lee, Priscilla Ching Han Wong, Lai Shan Tam
Identifying osteoporotic vertebral fracture
James F. Griffith
The imaging of osteomyelitis
Yu Jin Lee, Sufi Sadigh, Kshitij Mankad, Nikhil Kapse, Gajan Rajeswaran
Diagnostic imaging features of necrotizing enterocolitis: a narrative review
Francesco Esposito, Rosanna Mamone, Marco Di Serafino, Carmela Mercogliano, Valerio Vitale, Gianfranco Vallone, Patrizia Oresta
CT and MRI of adrenal gland pathologies
Fuqin Wang, Junwei Liu, Ruoxi Zhang, Yonghua Bai, Cailin Li, Bangguo Li, Heng Liu, Tijiang Zhang

Original Articles

Incidental detection of sinus mucosal abnormalities on CT and MRI imaging of the head
Mohammad Nazri, Shaik Ismail Bux, Tengku Feisal Tengku-Kamalden, Kwan-Hoong Ng, Zhonghua Sun

Review Articles

Common and unusual CT and MRI manifestations of pancreatic adenocarcinoma: a pictorial review
Min-Jie Yang, Su Li, Yong-Guang Liu, Na Jiao, Jing-Shan Gong

Original Article

Investigation of multichannel phased array performance for fetal MR imaging on 1.5T clinical MR system
Ye Li, Yong Pang, Daniel Vigneron, Orit Glenn, Duan Xu, Xiaoliang Zhang
Fast microbubble dwell-time based ultrasonic molecular imaging approach for quantification and monitoring of angiogenesis in cancer
Marybeth A. Pysz, Ismayil Guracar, Lu Tian, Jürgen K. Willmann
Quadrature transmit array design using single-feed circularly polarized patch antenna for parallel transmission in MR imaging
Yong Pang, Baiying Yu, Daniel B. Vigneron, Xiaoliang Zhang
In vivo evaluation of optic nerve aging in adult rhesus monkey by diffusion tensor imaging
Yumei Yan, Longchuan Li, Todd M. Preuss, Xiaoping Hu, James G. Herndon, Xiaodong Zhang
Design and numerical evaluation of a volume coil array for parallel MR imaging at ultrahigh fields
Yong Pang, Ernest W.H. Wong, Baiying Yu, Xiaoliang Zhang
Accelerated MRI with CIRcular Cartesian UnderSampling (CIRCUS): a variable density Cartesian sampling strategy for compressed sensing and parallel imaging
Jing Liu, David Saloner
Error decomposition for parallel imaging reconstruction using modulation-domain representation of undersampled data
Yu Li
Sparse parallel transmission on randomly perturbed spiral k-space trajectory
Yong Pang, Xiaohua Jiang, Xiaoliang Zhang
A fast multiparameter MRI approach for acute stroke assessment on a 3T clinical scanner: preliminary results in a non-human primate model with transient ischemic occlusion
Xiaodong Zhang, Frank Tong, Chun-Xia Li, Yumei Yan, Govind Nair, Tsukasa Nagaoka, Yoji Tanaka, Stuart Zola, Leonard Howell
Fast, free-breathing, in vivo fetal imaging using time-resolved 3D MRI technique: preliminary results
Jing Liu, Orit A. Glenn, Duan Xu
Enhancement of the low resolution image quality using randomly sampled data for multi-slice MR imaging
Yong Pang, Baiying Yu, Xiaoliang Zhang
Rapid slice excitation without B0 gradients using large array coils
Ke Feng, Steven M. Wright
Lessons learned from imaging mouse ovarian tumors: the route of probe injection makes a difference
Myung Shin Han, Ching-Hsuan Tung
A polarization-sensitive light field imager for multi-channel angular spectroscopy of light scattering in biological tissues
Rongwen Lu, Qiuxiang Zhang, Yanan Zhi, Xincheng Yao
Imaging endocervical mucus anatomy and dynamics in macaque female reproductive track using optical coherence tomography
Siyu Chen, Ji Yi, Biqin Dong, Cheng Sun, Patrick F. Kiser, Thomas J. Hope, Hao F. Zhang
Tripling the detection view of high-frequency linear-array-based photoacoustic computed tomography by using two planar acoustic reflectors
Guo Li, Jun Xia, Kun Wang, Konstantin Maslov, Mark A. Anastasio, Lihong V. Wang
In vivo imaging rhodopsin distribution in the photoreceptors with nano-second pulsed scanning laser ophthalmoscopy
Tan Liu, Xiaojing Liu, Rong Wen, Byron L. Lam, Shuliang Jiao
Real-time automated thickness measurement of the in vivo human tympanic membrane using optical coherence tomography
Zita Hubler, Nathan D. Shemonski, Ryan L. Shelton, Guillermo L. Monroy, Ryan M. Nolan, Stephen A. Boppart
Assessment of oxygen saturation in retinal vessels of normal subjects and diabetic patients with and without retinopathy using Flow Oximetry System
Mohamed A. Ibrahim, Rachel E. Annam, Yasir J. Sepah, Long Luu, Millena G. Bittencourt, Hyun S. Jang, Paul Lemaillet, Beatriz Munoz, Donald D. Duncan, Sheila West, Quan Dong Nguyen, Jessica C. Ramella-Roman
Cranial window implantation on mouse cortex to study microvascular change induced by cocaine
Kicheon Park, Jiang You, Congwu Du, Yingtian Pan
High-resolution harmonic motion imaging (HR-HMI) for tissue biomechanical property characterization
Teng Ma, Xuejun Qian, Chi Tat Chiu, Mingyue Yu, Hayong Jung, Yao-Sheng Tung, K. Kirk Shung, Qifa Zhou
Algorithms for improved 3-D reconstruction of live mammalian embryo vasculature from optical coherence tomography data
Prathamesh M. Kulkarni, Nicolas Rey-Villamizar, Amine Merouane, Narendran Sudheendran, Shang Wang, Monica Garcia, Irina V. Larina, Badrinath Roysam, Kirill V. Larin
Lung nodule segmentation in chest computed tomography using a novel background estimation method
Pablo G. Cavalcanti, Shahram Shirani, Jacob Scharcanski, Crystal Fong, Jane Meng, Jane Castelli, David Koff
Differentiating inflamed and normal lungs by the apparent reaction rate constants of lactate dehydrogenase probed by hyperpolarized 13C labeled pyruvate
He N. Xu, Stephen Kadlececk, Hoora Shaghaghi, Huaqing Zhao, Harilla Profka, Mehrdad Pourfathi, Rahim Rizi, Lin Z. Li
Optic nerve head perfusion in normal eyes and eyes with glaucoma using optical coherence tomography-based microangiography
Chieh-Li Chen, Karine D. Bojikian, Divakar Gupta, Joanne C. Wen, Qinqin Zhang, Chen Xin, Rei Kono, Raghu C. Mudumbai, Murray A. Johnstone, Philip P. Chen, Ruikang K. Wang
Automated registration and enhanced processing of clinical optical coherence tomography angiography
Acner Camino, Miao Zhang, Changlei Dongye, Alex D. Pechauer, Thomas S. Hwang, Steven T. Bailey, Brandon Lujan, David J. Wilson, David Huang, Yali Jia
Principal component analysis-T voxel based relaxometry of the articular cartilage: a comparison of biochemical patterns in osteoarthritis and anterior cruciate ligament subjects
Valentina Pedoia, Colin Russell, Allison Randolph, Xiaojuan Li, Sharmila Majumdar, AF-ACL Consortium
Topographical and depth-dependent glycosaminoglycan concentration in canine medial tibial cartilage 3 weeks after anterior cruciate ligament transection surgery—a microscopic imaging study
Daniel Mittelstaedt, David Kahn, Yang Xia
Bone marrow edema-like lesions (BMELs) are associated with higher T and T2 values of cartilage in anterior cruciate ligament (ACL)-reconstructed knees: a longitudinal study
Jingshan Gong, Valentina Pedoia, Luca Facchetti, Thomas M. Link, Xiaojuan Li
A quantitative framework for the analysis of multimodal optical microscopy images
Andrew J. Bower, Benjamin Chidester, Joanne Li, Youbo Zhao, Marina Marjanovic, Eric J. Chaney, Minh N. Do, Stephen A. Boppart
Quantification of liver iron concentration using the apparent susceptibility of hepatic vessels
Saifeng Liu, Chaoyue Wang, Xiaoqi Zhang, Panli Zuo, Jiani Hu, E. Mark Haacke, Hongyan Ni
Radiological signs associated with pulmonary multi-drug resistant tuberculosis: an analysis of published evidences
Yì Xiáng J. Wáng, Myung Jin Chung, Aliaksandr Skrahin, Alex Rosenthal, Andrei Gabrielian, Michael Tartakovsky
T-based fibril-reinforced poroviscoelastic constitutive relation of human articular cartilage using inverse finite element technology
Chao Wan, Liang Ge, Richard B. Souza, Simon Y. Tang, Tamara Alliston, Zhixiu Hao, Xiaojuan Li
Label-free molecular profiling for identification of biomarkers in carcinogenesis using multimodal multiphoton imaging
Yuan Liu, Haohua Tu, Sixian You, Eric J. Chaney, Marina Marjanovic, Stephen A. Boppart
A portable three-dimensional photoacoustic tomography system for imaging of chronic foot ulcers
Yuehang Wang, Ye Zhan, Linda M. Harris, Sikandar Khan, Jun Xia
Designing visible-light optical coherence tomography towards clinics
Xiao Shu, Lisa Beckmann, Yuanbo Wang, Ian Rubinoff, Katie Lucy, Hiroshi Ishikawa, Gadi Wollstein, Amani A. Fawzi, Joel S. Schuman, Roman V. Kuranov, Hao F. Zhang
Simultaneous dual-plane, real-time magnetic resonance imaging of oral cavity movements in advanced trombone players
Peter W. Iltis, Matthias Heyne, Jens Frahm, Dirk Voit, Arun Joseph, Lian Atlas
Cortical bone vessel identification and quantification on contrast-enhanced MR images
Po-Hung Wu, Matthew Gibbons, Sarah C. Foreman, Julio Carballido-Gamio, Misung Han, Roland Krug, Jing Liu, Thomas M. Link, Galateia J. Kazakia
Low dose cone-beam computed tomography reconstruction via hybrid prior contour based total variation regularization (hybrid-PCTV)
Yingxuan Chen, Fang-Fang Yin, Yawei Zhang, You Zhang, Lei Ren
Assessing colitis ex vivo using optical coherence elastography in a murine model
Achuth Nair, Chih Hao Liu, Manmohan Singh, Susobhan Das, Triet Le, Yong Du, Sanam Soomro, Salavat Aglyamov, Chandra Mohan, Kirill V. Larin
Machine-learning based classification of glioblastoma using delta-radiomic features derived from dynamic susceptibility contrast enhanced magnetic resonance images
Jiwoong Jeong, Liya Wang, Bing Ji, Yang Lei, Arif Ali, Tian Liu, Walter J. Curran, Hui Mao, Xiaofeng Yang
CT and CEST MRI bimodal imaging of the intratumoral distribution of iodinated liposomes
Zelong Chen, Yuguo Li, Raag Airan, Zheng Han, Jiadi Xu, Kannie W. Y. Chan, Yikai Xu, Jeff W. M. Bulte, Peter C. M. van Zijl, Michael T. McMahon, Shibin Zhou, Guanshu Liu
Probability-based 3D k-space sorting for motion robust 4D-MRI
Duohua Sun, Xiao Liang, Fangfang Yin, Jing Cai
Comparison of three undersampling approaches in computed tomography reconstruction
Chenyang Shen, Yifei Lou, Liyuan Chen, Tieyong Zeng, Michael K. Ng, Lei Zhu, Xun Jia
A robust deformable image registration enhancement method based on radial basis function
Xiao Liang, Fang-Fang Yin, Chunhao Wang, Jing Cai
Enhancing liver tumor localization accuracy by prior-knowledge-guided motion modeling and a biomechanical model
You Zhang, Michael R. Folkert, Xiaokun Huang, Lei Ren, Jeffrey Meyer, Joubin Nasehi Tehrani, Robert Reynolds, Jing Wang
Evaluation of cortical bone perfusion using dynamic contrast enhanced ultrashort echo time imaging: a feasibility study
Lidi Wan, Mei Wu, Vipul Sheth, Hongda Shao, Hyungseok Jang, Graeme Bydder, Jiang Du
In vivo quantification of proton exchange rate in healthy human brains with omega plot
Mehran Shaghaghi, Weiwei Chen, Alessandro Scotti, Haiqi Ye, Yan Zhang, Wenzhen Zhu, Kejia Cai
In vivo assessment of extracellular pH of joint tissues using acidoCEST-UTE MRI
Rachel A. High, Yang Ji, Ya-Jun Ma, Qingbo Tang, Mark E. Murphy, Jiang Du, Eric Y. Chang
Handheld swept-source optical coherence tomography with angiography in awake premature neonates
Yasman Moshiri, Alex T. Legocki, Kanheng Zhou, Michelle T. Cabrera, Kasra A. Rezaei, Kristina Tarczy-Hornoch, Ruikang K. Wang
MR image reconstruction using deep learning: evaluation of network structure and loss functions
Vahid Ghodrati, Jiaxin Shao, Mark Bydder, Ziwu Zhou, Wotao Yin, Kim-Lien Nguyen, Yingli Yang, Peng Hu
Preliminary evaluation of dynamic glucose enhanced MRI of the human placenta during glucose tolerance test
Jie Luo, Esra Abaci Turk, Borjan Gagoski, Natalie Copeland, Iris Y. Zhou, Vanessa Young, Carolina Bibbo, Julian N. Robinson, Chloe Zera, William H. Barth Jr, Drucilla J. Roberts, Phillip Zhe Sun, P. Ellen Grant
Repeatability and reproducibility of prospective motion- and shim corrected 2D glycoCEST MRI
Gizeaddis Lamesgin Simegn, Ali Alhamud, Andre J. W. van der Kouwe, Ernesta Meintjes, Frances Robertson
Trabecular bone microstructure is impaired in the proximal femur of human immunodeficiency virus-infected men with normal bone mineral density
Galateia J. Kazakia, Julio Carballido-Gamio, Andrew Lai, Lorenzo Nardo, Luca Facchetti, Courtney Pasco, Chiyuan A. Zhang, Misung Han, Amanda Hutton Parrott, Phyllis Tien, Roland Krug
Optical coherence tomography angiography monitors human cutaneous wound healing over time
Anthony J. Deegan, Wendy Wang, Shaojie Men, Yuandong Li, Shaozhen Song, Jingjiang Xu, Ruikang K. Wang
Accurate estimation of choriocapillaris flow deficits beyond normal intercapillary spacing with swept source OCT angiography
Qinqin Zhang, Yingying Shi, Hao Zhou, Giovanni Gregori, Zhongdi Chu, Fang Zheng, Elie H. Motulsky, Luis de Sisternes, Mary Durbin, Philip J. Rosenfeld, Ruikang K. Wang
Ultra-wide optical coherence tomography angiography in diabetic retinopathy
Qinqin Zhang, Kasra A Rezaei, Steven S. Saraf, Zhongdi Chu, Fupeng Wang, Ruikang K. Wang
Discrimination and conversion prediction of mild cognitive impairment using convolutional neural networks
Congling Wu, Shengwen Guo, Yanjia Hong, Benheng Xiao, Yupeng Wu, Qin Zhang, The Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative
Quantifying choriocapillaris flow deficits using global and localized thresholding methods: a correlation study
Zhongdi Chu, Qinqin Zhang, Hao Zhou, Yingying Shi, Fang Zheng, Giovanni Gregori, Philip J. Rosenfeld, Ruikang K. Wang
Design of catheter radio frequency coils using coaxial transmission line resonators for interventional neurovascular MR imaging
Xiaoliang Zhang, Alastair Martin, Caroline Jordan, Prasheel Lillaney, Aaron Losey, Yong Pang, Jeffrey Hu, Mark Wilson, Daniel Cooke, Steven W. Hetts
Prospective cardiac motion self-gating
Fei Han, Stanislas Rapacchi, Peng Hu
Sensitivity enhancement of traveling wave MRI using free local resonators: an experimental demonstration
Xiaoliang Zhang
Image interpolation improves the zonal analysis of cartilage T2 relaxation in MRI
Farid Badar, Yang Xia
Exploration of highly accelerated magnetic resonance elastography using high-density array coils
John C. Bosshard, Naresh Yallapragada, Mary P. McDougall, Steven M. Wright
Estimating extraction fraction and blood flow by combining firstpass myocardial perfusion and T1 mapping results
Devavrat Likhite, Promporn Suksaranjit, Ganesh Adluru, Brent Wilson, Edward DiBella
Robust principal component analysis in optical micro-angiography
Nhan Le, Shaozhen Song, Qinqin Zhang, Ruikang K. Wang
Highly efficient eigen decomposition based statistical optical microangiography
Qinqin Zhang, Jingang Wang, Ruikang K. Wang
The use of isodose levels to interpret radiation induced lung injury: a quantitative analysis of computed tomography changes
Miriam A. Knoll, Mary Salvatore, Ren Dih Sheu, Abraham D. Knoll, Sarah L. Kerns, Yeh-Chi Lo, Kenneth E. Rosenzweig
T2 relaxation time is related to liver fibrosis severity
Alexander R. Guimaraes, Luiz Siqueira, Ritika Uppal, Jamu Alford, Bryan C. Fuchs, Suguru Yamada, Kenneth Tanabe, Raymond T. Chung, Gregory Lauwers, Michael L. Chew, Giles W. Boland, Duhyant V. Sahani, Mark Vangel, Peter F. Hahn, Peter Caravan
Prenatal and early postnatal lead exposure in mice: neuroimaging findings
Diana M. Lindquist, Travis Beckwith, Kim M. Cecil, Francisco Javier Sánchez-Martín, Julio Landero-Figueroa, Alvaro Puga
Decoupling and matching network for monopole antenna arrays in ultrahigh field MRI
Xinqiang Yan, Xiaoliang Zhang
Automatic multi-parametric quantification of the proximal femur with quantitative computed tomography
Julio Carballido-Gamio, Serena Bonaretti, Isra Saeed, Roy Harnish, Robert Recker, Andrew J. Burghardt, Joyce H. Keyak, Tamara Harris, Sundeep Khosla, Thomas F. Lang
Quantitative radiology: automated measurement of polyp volume in computed tomography colonography using Hessian matrix-based shape extraction and volume growing
Mark L. Epstein, Piotr R. Obara, Yisong Chen, Junchi Liu, Amin Zarshenas, Nazanin Makkinejad, Abraham H. Dachman, Kenji Suzuki

Review Article

Towards fast and accurate temperature mapping with proton resonance frequency-based MR thermometry
Jing Yuan, Chang-Sheng Mei, Lawrence P. Panych, Nathan J. McDannold, Bruno Madore
Ultrasound for molecular imaging and therapy in cancer
Osamu F. Kaneko, Jürgen K. Willmann
Theranostic magnetic resonance imaging of type 1 diabetes and pancreatic islet transplantation
Ping Wang, Anna Moore
A review of computer-aided diagnosis in thoracic and colonic imaging
Kenji Suzuki
Design considerations for targeted optical contrast agents
Jeong Heon Lee, Gwangli Park, Gloria H. Hong, Jungmun Choi, Hak Soo Choi
Utility of magnetic resonance spectroscopic imaging for human epilepsy
Jullie W. Pan, Ruben I. Kuzniecky
Ultrashort time to echo magnetic resonance techniques for the musculoskeletal system
Palanan Siriwanarangsun, Sheronda Statum, Reni Biswas, Won C. Bae, Christine B. Chung
Quantitative magnetic resonance imaging of the lumbar intervertebral discs
Dosik Hwang, Sewon Kim, Nirusha A. Abeydeera, Sheronda Statum, Koichi Masuda, Christine B. Chung, Palanan Siriwanarangsun, Won C. Bae
Potential of PET-MRI for imaging of non-oncologic musculoskeletal disease
Feliks Kogan, Audrey P. Fan, Garry E. Gold
Functional endoscopy techniques for tracking stem cell fate
Yusi Miao, Zhongping Chen, Shengwen Calvin Li
Revealing the morphology and function of the cochlea and middle ear with optical coherence tomography
George W. S. Burwood, Anders Fridberger, Ruikang K. Wang, Alfred L. Nuttall
Imaging the aged brain: pertinence and methods
Hannah Humayun, Junjie Yao
Optical coherence tomography imaging of cardiac substrates
Christine P. Hendon, Theresa H. Lye, Xinwen Yao, Yu Gan, Charles C. Marboe
Assessing tissue metabolism by phosphorous-31 magnetic resonance spectroscopy and imaging: a methodology review
Yuchi Liu, Yuning Gu, Xin Yu
What does diffusion tensor imaging (DTI) tell us about cognitive networks in temporal lobe epilepsy?
Kelly M. Leyden, N. Erkut Kucukboyaci, Olivia K. Puckett, Davis Lee, Richard Q. Loi, Brianna Paul, Carrie R. McDonald
State-of-the-art in retinal optical coherence tomography image analysis
Ahmadreza Baghaie, Zeyun Yu, Roshan M. D’Souza

Case Report

Pigmented villonodular synovitis mimics metastases on fluorine 18 fluorodeoxyglucose position emission tomography-computed tomography
Comfort O. Elumogo, James N. Kochenderfer, A. Cahid Civelek, David A. Bluemke

Technical Note

Mitigating transmit B1 inhomogeneity in the liver at 7T using multispoke parallel transmit RF pulse design
Xiaoping Wu, Sebastian Schmitter, Edward J. Auerbach, Kâmil Uğurbil, Pierre-François Van de Moortele

Brief Report

Two public chest X-ray datasets for computer-aided screening of pulmonary diseases
Stefan Jaeger, Sema Candemir, Sameer Antani, Yì-Xiáng J. Wáng, Pu-Xuan Lu, George Thoma
Whole body MRI of the non-human primate using a clinical 3T scanner: initial experiences
Chun-Xia Li, Xiaodong Zhang
Optical coherence tomography based microangiography findings in hydroxychloroquine toxicity
Jason Kam, Qinqin Zhang, Jason Lin, Jin Liu, Ruikang K. Wang, Kasra Rezaei

Review Articles

Automatic screening for tuberculosis in chest radiographs: a survey
Stefan Jaeger, Alexandros Karargyris, Sema Candemir, Jenifer Siegelman, Les Folio, Sameer Antani, George Thoma, Clement J. McDonald

Below are the latest Quantitative Imaging in Medicine and Surgery articles published online ahead of print publication.

Review Article
Imaging of dorsal wrist pain
Alex W. H. Ng, Julianna Y. S. Chan, James F. Griffith, Isaac S. H. Ng, Wing Lim Tse, Sarah S. H. Ng
Published online: 13 June 2024