About qims

Manuscript Submission

AME Editing Service

Reprint & Permission

Advertising

Contact us

Announcement more

QIMS Annual Report (2023)

Greetings from Editor-in-Chief and Editorial Office of QIMS! More >>

Latest Impact Factor and CiteScore for Quantitative Imaging in Medicine and Surgery

We hereby announce that Quantitative Imaging in Medicine and Surgery (QIMS) has attained its latest impact factor (IF) for the 2022 citation year: 2.8. More >>

Reviewers more

The reviewers of QIMS 2021

We appreciate and thank the reviewers of QIMS for their tremendous efforts to support and improve... More >>

The reviewers of QIMS 2020

We appreciate and thank the reviewers of QIMS for their tremendous efforts to support and improve... More >>

The reviewers of QIMS 2019

We appreciate and thank the reviewers of QIMS for their tremendous efforts to support and improve... More >>

Original Article

The role of 18F-FDG PET/CT metabolic parameters in the differential diagnosis of post-transplant lymphoproliferative disorder after pediatric liver transplantation
Chaoran Wang, Guanyun Wang, Wei Wang, Ying Kan, Mingyu Zhang, Jigang Yang
Novel sizing role of 3D transesophageal echocardiography in a novel left atrial appendage clip device for patients undergoing video-assisted atrial fibrillation ablation: a cohort study
Fujian Duan, Hui Li, Chenghui Zhou, Haojie Li, Jia Tao, Wenying Kang, Minggang Yu, Zhe Zheng
The differential computed tomography features between small benign and malignant solid solitary pulmonary nodules with different sizes
Xiao-Qun He, Xing-Tao Huang, Tian-You Luo, Xiao Liu, Qi Li
Ultrasonic features of automated breast volume scanner (ABVS) and handheld ultrasound (HHUS) combined with molecular biomarkers in predicting axillary lymph node metastasis of clinical T1–T2 breast cancer
Jing-Min Li, Yu-Hong Shao, Xiu-Ming Sun, Jian Shi
The relationship between right atrial wall inflammation and poor prognosis of atrial fibrillation based on 18F-FDG positron emission tomography/computed tomography
Peng Wan, Wenji Yu, Lishang Zhai, Bo Qian, Feifei Zhang, Bao Liu, Jianfeng Wang, Xiaoliang Shao, Yunmei Shi, Qi Jiang, Mengfei Wang, Shan Shao, Yuetao Wang
Cervical artery tortuosity—a reliable semi-automated magnetic resonance-based method
Lukas Mayer-Suess, Tamara Peball, Sergiy Pereverzyev Jr, Ruth Steiger, Malik Galijasevic, Stefan Kiechl, Michael Knoflach, Elke R. Gizewski, Stephanie Mangesius
Tumor characteristics, brain functional activity, and connectivity of tinnitus in patients with vestibular schwannoma: a pilot study
Jiayu Huang, Jiaji Lin, Na You, Xiaolong Li, Yongqin Xiong, Xiaoyu Wang, Haoxuan Lu, Chenxi Li, Runze Li, Jianxing Hu, Jun Zhang, Xin Lou
A two-step neural network-based guiding system for obtaining reliable radiographs for critical shoulder angle measurement
Yamuhanmode Alike, Cheng Li, Jingyi Hou, Chuanhai Zhou, Yi Long, Zongda Zhang, Weike Zeng, Yuanhao Zhang, Dan Michelle Wang, Mengjie Ye, Rui Yang
Deep vein diameters and perivascular space scores are associated with deep medullary vein hypo-visibility in patients with white matter hyperintensity
Haiyuan Lan, Xinjun Lei, Chaoping Wang, Zehui Wu, Chenjing Liang, Zhihua Xu
Superiority of spleen stiffness on two-dimensional magnetic resonance elastography over liver stiffness and serum tests in assessing portal hypertension in chronic liver disease
Xinjun Han, Dawei Yang, Hui Xu, Yu Wang, Hongxia Yin, Zhenghan Yang
Evaluation and analysis of surgical treatment for single-level or multi-level lumbar degenerative disease based on radiography
Xiaowen Liu, Tianyi Zhao, Chenxi Sun, Haoyang Shi, Jiangang Shi, Guodong Shi, Yang Hou
Ranolazine for improving coronary microvascular function in patients with nonobstructive coronary artery disease: a systematic review and meta-analysis with a trial sequential analysis of randomized controlled trials
Hao Ling, Sunjing Fu, Mengting Xu, Bing Wang, Bingwei Li, Yuan Li, Xueting Liu, Xiaoyan Zhang, Qin Wang, Ailing Li, Mingming Liu
Imaging signs for preoperative diagnosis of dural ossification in patients with thoracic ossification of the ligamentum flavum: a blind, randomized diagnostic accuracy study
Guanghui Chen, Liyuan Tao, Zhongqiang Chen, Weishi Li, Chunli Song, Woquan Zhong, Yu Jiang, Xinhu Guo, Tianqi Fan, Shuai Jiang, Chuiguo Sun
Validation of biomechanical assessment of coronary plaque vulnerability based on intravascular optical coherence tomography and digital subtraction angiography
Xuehuan Zhang, Nan Nan, Xinyu Tong, Huyang Chen, Xuyang Zhang, Shilong Li, Mingduo Zhang, Bingyu Gao, Xifu Wang, Xiantao Song, Duanduan Chen
Usefulness of longitudinal nodule-matching algorithm in computer-aided diagnosis of new pulmonary metastases on cancer surveillance CT scans
Sung Hyun Yoon, Dong Yul Oh, Hyo Jin Kim, Sowon Jang, Minseon Kim, Jihang Kim, Kyung Won Lee, Kyong Joon Lee, Junghoon Kim
Classification of superficial suspected lymph nodes: non-invasive radiomic model based on multiphase contrast-enhanced ultrasound for therapeutic options of lymphadenopathy
Zhenzhen Jiang, Fang Yuan, Qi Zhang, Jianbo Zhu, Meina Xu, Yanfeng Hu, Chuanling Hou, Xiatian Liu
Global trends in neonatal MRI brain neuroimaging research over the last decade: a bibliometric analysis
Shengfang Xu, Jinlong Zhang, Songhong Yue, Jifang Qian, Dalin Zhu, Yankai Dong, Guangyao Liu, Jing Zhang
Ability of the European League Against Rheumatism-Outcomes Measures in Rheumatology combined scoring system for grading dorsal joint space synovitis to accurately evaluate ultrasound-detected hand synovitis
Tianmin Tang, Hongyu Jin, Yujia Yang
Association between intracranial aneurysm wall enhancement and intracranial atherosclerotic plaque: a cross-sectional study using high-resolution vessel wall imaging
Yucheng Lu, Chen Wang, Yifang Bao, Lei Huang, Gang Lu, Yuxin Li
Investigation of the correlation between the change in the projected lung area and forced vital capacity using biphasic chest dynamic digital radiography: a cross-sectional study
Qiongzhu Chen, Lechuan Ouyang, Qianyi Li, Ziyang Xia, Xian Li, Chunli Liu, Seong-Hyop Kim, Alessandro Brunelli, Rihui Lan, Yuquan Song
Crucial computed tomography and magnetic resonance imaging findings of fallopian tubal tuberculosis for diagnosis: a retrospective study of 26 cases
Zhi-Ying Liang, Ke Zou, Tao-Lin Lin, Jia-Ke Dong, Man-Qian Huang, Shu-Min Zhou, Pei-Qiang Cai, Ling Zhang, Liang-Jie Li
Ability of dynamic gadoxetic acid–enhanced magnetic resonance imaging combined with water-specific T1 mapping to reflect inflammation in a rat model of early-stage nonalcoholic steatohepatitis
Qian Wan, Hao Peng, Feng Liu, Xiaoyi Liu, Chuanli Cheng, Changjun Tie, Jie Deng, Jianxun Lyu, Yizhen Jia, Yi Wang, Hairong Zheng, Dong Liang, Xin Liu, Chao Zou
Assessing the role of GPT-4 in thyroid ultrasound diagnosis and treatment recommendations: enhancing interpretability with a chain of thought approach
Zhixiang Wang, Zhen Zhang, Alberto Traverso, Andre Dekker, Linxue Qian, Pengfei Sun
Effect of deep learning image reconstruction with high-definition standard scan mode on image quality of coronary stents and arteries
Mingming Liu, Xiuzhen Chen, Weimin Liu, Yuefei Guo, Yanqiu Zhu, Yani Duan, Wanyue Huang, Wei Kong, Cui Yan, Jie Qin
Deep learning-based bronchial tree-guided semi-automatic segmentation of pulmonary segments in computed tomography images
Zhi Chen, Bar Wai Barry Wo, Oi Ling Chan, Yu-Hua Huang, Xinzhi Teng, Jiang Zhang, Yanjing Dong, Li Xiao, Ge Ren, Jing Cai
Contrast-enhanced computed tomography of retromandibular vein position and course patterns relative to the mandible during sagittal split ramus osteotomy
Keisuke Sugahara, Koki Oiwa, Satoru Matsunaga, Kento Odaka, Hidetomo Hirouchi, Masahide Koyachi, Norio Kasahara, Chie Tachiki, Yasushi Nishii, Klaus-Dietrich Wolff, Akira Katakura
Effect of moderate-intensity statin on carotid intraplaque neovascularization of coronary artery disease: a retrospective cohort study
Yanyan Han, Ling Ren, Xiang Fei, Jingjing Wang, Tao Chen, Jun Guo, Qi Wang
Myelin water quantification in multiple sclerosis using short repetition time adiabatic inversion recovery prepared-fast spin echo (STAIR-FSE) imaging
Dina Moazamian, Hamidreza Shaterian Mohammadi, Jiyo S. Athertya, Soo Hyun Shin, James Lo, Eric Y. Chang, Jiang Du, Graeme M. Bydder, Yajun Ma
Comparison of pulmonary artery sarcoma and pulmonary thromboembolism according to clinical and computed tomography pulmonary angiography and magnetic resonance imaging characteristics: a single-center retrospective study
Runcai Guo, Haoyu Yang, Linfeng Xi, Anqi Liu, Mei Deng, Hongyan Liu, Qian Gao, Wanmu Xie, Yanan Zhen, Zhenguo Huang, Min Liu
Geometric remodeling of tricuspid valve in pulmonary hypertension and its correlation with pulmonary hypertension severity: a prospectively case-control study using four-dimensional automatic tricuspid valve quantification technology
Yawen Wang, Zhenhui Zhu, Lili Niu, Bingyang Liu, Jingru Lin, Minjie Lu, Changming Xiong, Jiangtao Wang, Yuqi Cai, Hao Wang, Weichun Wu
Application of conventional ultrasound coupled with shear wave elastography in the assessment of muscle strength in patients with type 2 diabetes
Kaifan Chen, Shidi Hu, Renmou Liao, Sishu Yin, Yuqian Huang, Ping Wang
Multi-parametric investigations on the effects of vascular disrupting agents based on a platform of chorioallantoic membrane of chick embryos
Lei Chen, Mingpei Wang, Yuanbo Feng, Lingjie Gao, Jie Yu, Lei Geng, Yiyang Xie, Walter Coudyzer, Yue Li, Yicheng Ni
Semisupervised 3D segmentation of pancreatic tumors in positron emission tomography/computed tomography images using a mutual information minimization and cross-fusion strategy
Min Shao, Chao Cheng, Chengyuan Hu, Jian Zheng, Bo Zhang, Tao Wang, Gang Jin, Zhaobang Liu, Changjing Zuo
Integrating shear wave elastography and estimated glomerular filtration rate to enhance diagnostic strategy for renal fibrosis assessment in chronic kidney disease
Ziman Chen, Yingli Wang, Simon Takadiyi Gunda, Xinyang Han, Zhongzhen Su, Michael Tin Cheung Ying
Image quality assessment and feasibility of three-dimensional amide proton transfer-weighted imaging for hepatocellular carcinoma
Xiaohui Qi, Qi Wang, Zhiwei Shen, Mengting Duan, Xiang Liu, Jiangyang Pan, Xueli Fan, Litao Jia, Yaning Wang, Yu Du
Safety and efficacy of protective stent insertion to prevent carotid blowout syndrome at the distal internal carotid artery in nasopharyngeal carcinoma patients: a comparison with endovascular occlusion
Ru Tang, Shixian Liu, Song Mao, Xiwen Sun, Liming Wei, Haitao Lu, Jie Fu, Weitian Zhang, Yueqi Zhu
Development and validation of a radiomics model based on T2-weighted imaging for predicting the efficacy of high intensity focused ultrasound ablation in uterine fibroids
Yu Cheng, Lixia Yang, Yiran Wang, Lanqiong Kuang, Xianpan Pan, Lei Chen, Xiaohuan Cao, Yonghua Xu
CSANet: a lightweight channel and spatial attention neural network for grading diabetic retinopathy with optical coherence tomography angiography
Fei Ma, Xiao Liu, Shengbo Wang, Sien Li, Cuixia Dai, Jing Meng
Distance-specific functional connectivity strength alterations in human immunodeficiency virus asymptomatic neurocognitive impairment patients: a cross-sectional study
Jing Zhao, Ye Wu, Feng Chen, Haiyan Zhao, Jian Chen, Bin Jing, Hongjun Li
Study on the relationship between atrial high-rate episode and left atrial strain in patients with cardiac implantable electronic device
Ping Wang, Boshui Huang, Chang Fang, Peiwei Wang, Chaodi Tan, Yuping Zheng, Guifu Wu, Shaoxin Zheng, Shuxian Zhou
Application of deep learning image reconstruction-high algorithm in one-stop coronary and carotid-cerebrovascular CT angiography with low radiation and contrast doses
Wanjiang Li, Wenyu Huang, Peiyao Li, Yuting Wen, Tao Shuai, Yong He, Yongchun You, Jianqun Yu, Kaiyue Diao, Bin Song
Revolutionizing vascular imaging: trends and future directions of 4D flow MRI based on a 20-year bibliometric analysis
Peisong Ma, Lishu Zhu, Ru Wen, Fajin Lv, Yongmei Li, Xinyou Li, Zhiwei Zhang
Damage evaluation of craniofacial localized scleroderma using magnetic resonance imaging
Xuda Ma, Jiuzuo Huang, Huadan Xue, Hongwei Wang, Tianjiao Wang, Yu Chen, Xiao Long, Xiaojun Wang
A convenient and reproducible protocol for acquisition of the hepatocyte phase for liver function-impaired patients in gadoxetic acid disodium-enhanced magnetic resonance imaging
Chao Wang, Wei-Rong Sun, Ning Wu, Zhuang Zhang, Lai-Xing Zhang, Wan-Qing Yi, Xiao-Dong Yuan
Quantification of enlarged deep medullary vein volumes in Sturge-Weber syndrome
Jeong-Won Jeong, Min-Hee Lee, Aimee F. Luat, Yang Xuan, E. Mark Haacke, Csaba Juhász
Artificial intelligence diagnostic model for multi-site fracture X-ray images of extremities based on deep convolutional neural networks
Yanling Xie, Xiaoming Li, Fengxi Chen, Ru Wen, Yang Jing, Chen Liu, Jian Wang
The combination of maximum standardized uptake value and clinical parameters for improving the accuracy in distinguishing primary mediastinal lymphomas from thymic epithelial tumors
Hui Yan, Lihua Wang, Bei Lei, Maomei Ruan, Cheng Chang, Mingge Zhou, Liu Liu, Wenhui Xie, Yuetao Wang
Assessing the early prognosis of heart failure after acute myocardial infarction using left ventricular pressure-strain loop: a prospective randomized controlled clinical study
Zheng Liang, Yaoyao Yang, Feng Wang, Jing Liu, Lei Liu, Yanfei Mo, Min Wang
Accuracy of solid portion size measured on multiplanar volume rendering images for assessing invasiveness in lung adenocarcinoma manifesting as subsolid nodules
Wang-Jia Li, Zhi-Gang Chu, Dan Li, Wei-Wei Jing, Qiu-Ling Shi, Fa-Jin Lv
Optimizing image quality and minimizing radiation dose in pediatric abdominal multiphase contrast-enhanced computed tomography: a study on CARE kV and CARE Dose 4D
Xinyu Tian, Zhenjiang Chang, Subinuer Dilixiati, Yilisuyaer Haimiti, Shui Wang, Jihang Sun
Value of carotid intima thickness in assessing advanced carotid plaque vulnerability: a study based on carotid artery ultrasonography and carotid plaque histology
Ya-Chao Zhao, Jia Zhang, Fei Wang, Yi-Ming He, Ming-Jun Xu, Dong-Hai Wang, Mei Zhang
A novel automatic segmentation method directly based on magnetic resonance imaging K-space data for auxiliary diagnosis of glioma
Yikang Li, Yulong Qi, Zhanli Hu, Ke Zhang, Sen Jia, Lei Zhang, Wenjing Xu, Shuai Shen, Yì Xiáng J. Wáng, Zongyang Li, Dong Liang, Xin Liu, Hairong Zheng, Guanxun Cheng, Na Zhang
Creating a novel multiparametric magnetic resonance imaging-based biopsy strategy for reducing unnecessary prostate biopsies: a retrospective cohort study
Changming Wang, Deyun Shen, Lei Yuan, Qifei Dong, Siqin Xu, Yixun Liu, Jun Xiao
Attention gate and dilation U-shaped network (GDUNet): an efficient breast ultrasound image segmentation network with multiscale information extraction
Jiadong Chen, Xiaoyan Shen, Yu Zhao, Wei Qian, He Ma, Liang Sang
Radiomics derived from T2-FLAIR: the value of 2- and 3-classification tasks for different lesions in multiple sclerosis
Zhuowei Shi, Yuqi Ma, Shuang Ding, Zichun Yan, Qiyuan Zhu, Hailing Xiong, Chuan Li, Yuhui Xu, Zeyun Tan, Feiyue Yin, Shanxiong Chen, Yongmei Li

Letter to the Editor

Dynamic contrast-enhanced ultrasound findings of focal nodular hyperplasia-like nodules in cirrhosis: a description of two cases and literature analysis
Zinan Li, Xingni Wu, Xiang Li, Shaoshan Tang
ChatGPT in radiology structured reporting: analysis of ChatGPT-3.5 Turbo and GPT-4 in reducing word count and recalling findings
Carlo A. Mallio, Caterina Bernetti, Andrea C. Sertorio, Bruno Beomonte Zobel
Ultrasonic diagnosis of esophageal perforation and deep neck infection caused by denture swallowing: a case description
Qing Yang, Zhiheng Yan
Preoperative surgical planning for biventricular repair of double outlet right ventricle by using a 3D heart model
Meletios Kanakis, Martin Kostolny, George Samanidis, Kyriaki Kolovou, Anastasios Chatziantoniou, Nicholas Giannopoulos, Soultana Kourtidou, Konstantinos Petsios, Thomas Vrachliotis, Dimitrios Bobos
Pulmonary benign metastasizing leiomyoma with concurrent granulomatous inflammation: a diagnostic challenge
Shihao Chen, Gen Xu, Weitao Ye, Caolin Liu
A rare case of mitral valve dysplasia and left ventricular noncompaction: surgical management and genetic investigation
Lei Liu, Aijuan Fang, Hui Chen, Yongfeng Shao, Buqing Ni, Jing Yao
Minimal pericardial effusion on iodine 131 whole-body scan could be a false-positive finding
Na Han, Yingying Zhang, Zengmei Si, Guoqiang Wang, Chenghui Lu, Xufu Wang
Underestimation of liver hemangioma perfusion fraction by standard intravoxel incoherent motion diffusion magnetic resonance imaging
Yì Xiáng J. Wáng, Akmal Sabarudin

Review Article

Diagnostic imaging of benign and malignant neck masses in children—a pictorial review
Ruth Elizabeth Brown, Srikrishna Harave
Identifying osteoporotic vertebral endplate and cortex fractures
Yì Xiáng J. Wáng, Fernando Ruiz Santiago, Min Deng, Marcello H. Nogueira-Barbosa
MR imaging of the traumatic triangular fibrocartilaginous complex tear
Alex W. H. Ng, James F. Griffith, Cindy S. Y. Fung, Ryan K. L. Lee, Cina S. L. Tong, Clara W. Y. Wong, Wing Lim Tse, Pak Cheong Ho
Imaging of sacroiliitis: Current status, limitations and pitfalls
Carita Tsoi, James Francis Griffith, Ryan Ka Lok Lee, Priscilla Ching Han Wong, Lai Shan Tam
Identifying osteoporotic vertebral fracture
James F. Griffith
The imaging of osteomyelitis
Yu Jin Lee, Sufi Sadigh, Kshitij Mankad, Nikhil Kapse, Gajan Rajeswaran
Diagnostic imaging features of necrotizing enterocolitis: a narrative review
Francesco Esposito, Rosanna Mamone, Marco Di Serafino, Carmela Mercogliano, Valerio Vitale, Gianfranco Vallone, Patrizia Oresta
CT and MRI of adrenal gland pathologies
Fuqin Wang, Junwei Liu, Ruoxi Zhang, Yonghua Bai, Cailin Li, Bangguo Li, Heng Liu, Tijiang Zhang

Original Articles

Incidental detection of sinus mucosal abnormalities on CT and MRI imaging of the head
Mohammad Nazri, Shaik Ismail Bux, Tengku Feisal Tengku-Kamalden, Kwan-Hoong Ng, Zhonghua Sun

Review Articles

Common and unusual CT and MRI manifestations of pancreatic adenocarcinoma: a pictorial review
Min-Jie Yang, Su Li, Yong-Guang Liu, Na Jiao, Jing-Shan Gong

Original Article

Investigation of multichannel phased array performance for fetal MR imaging on 1.5T clinical MR system
Ye Li, Yong Pang, Daniel Vigneron, Orit Glenn, Duan Xu, Xiaoliang Zhang
Fast microbubble dwell-time based ultrasonic molecular imaging approach for quantification and monitoring of angiogenesis in cancer
Marybeth A. Pysz, Ismayil Guracar, Lu Tian, Jürgen K. Willmann
Quadrature transmit array design using single-feed circularly polarized patch antenna for parallel transmission in MR imaging
Yong Pang, Baiying Yu, Daniel B. Vigneron, Xiaoliang Zhang
In vivo evaluation of optic nerve aging in adult rhesus monkey by diffusion tensor imaging
Yumei Yan, Longchuan Li, Todd M. Preuss, Xiaoping Hu, James G. Herndon, Xiaodong Zhang
Design and numerical evaluation of a volume coil array for parallel MR imaging at ultrahigh fields
Yong Pang, Ernest W.H. Wong, Baiying Yu, Xiaoliang Zhang
Accelerated MRI with CIRcular Cartesian UnderSampling (CIRCUS): a variable density Cartesian sampling strategy for compressed sensing and parallel imaging
Jing Liu, David Saloner
Error decomposition for parallel imaging reconstruction using modulation-domain representation of undersampled data
Yu Li
Sparse parallel transmission on randomly perturbed spiral k-space trajectory
Yong Pang, Xiaohua Jiang, Xiaoliang Zhang
A fast multiparameter MRI approach for acute stroke assessment on a 3T clinical scanner: preliminary results in a non-human primate model with transient ischemic occlusion
Xiaodong Zhang, Frank Tong, Chun-Xia Li, Yumei Yan, Govind Nair, Tsukasa Nagaoka, Yoji Tanaka, Stuart Zola, Leonard Howell
Fast, free-breathing, in vivo fetal imaging using time-resolved 3D MRI technique: preliminary results
Jing Liu, Orit A. Glenn, Duan Xu
Enhancement of the low resolution image quality using randomly sampled data for multi-slice MR imaging
Yong Pang, Baiying Yu, Xiaoliang Zhang
Rapid slice excitation without B0 gradients using large array coils
Ke Feng, Steven M. Wright
Lessons learned from imaging mouse ovarian tumors: the route of probe injection makes a difference
Myung Shin Han, Ching-Hsuan Tung
A polarization-sensitive light field imager for multi-channel angular spectroscopy of light scattering in biological tissues
Rongwen Lu, Qiuxiang Zhang, Yanan Zhi, Xincheng Yao
Imaging endocervical mucus anatomy and dynamics in macaque female reproductive track using optical coherence tomography
Siyu Chen, Ji Yi, Biqin Dong, Cheng Sun, Patrick F. Kiser, Thomas J. Hope, Hao F. Zhang
Tripling the detection view of high-frequency linear-array-based photoacoustic computed tomography by using two planar acoustic reflectors
Guo Li, Jun Xia, Kun Wang, Konstantin Maslov, Mark A. Anastasio, Lihong V. Wang
In vivo imaging rhodopsin distribution in the photoreceptors with nano-second pulsed scanning laser ophthalmoscopy
Tan Liu, Xiaojing Liu, Rong Wen, Byron L. Lam, Shuliang Jiao
Real-time automated thickness measurement of the in vivo human tympanic membrane using optical coherence tomography
Zita Hubler, Nathan D. Shemonski, Ryan L. Shelton, Guillermo L. Monroy, Ryan M. Nolan, Stephen A. Boppart
Assessment of oxygen saturation in retinal vessels of normal subjects and diabetic patients with and without retinopathy using Flow Oximetry System
Mohamed A. Ibrahim, Rachel E. Annam, Yasir J. Sepah, Long Luu, Millena G. Bittencourt, Hyun S. Jang, Paul Lemaillet, Beatriz Munoz, Donald D. Duncan, Sheila West, Quan Dong Nguyen, Jessica C. Ramella-Roman
Cranial window implantation on mouse cortex to study microvascular change induced by cocaine
Kicheon Park, Jiang You, Congwu Du, Yingtian Pan
High-resolution harmonic motion imaging (HR-HMI) for tissue biomechanical property characterization
Teng Ma, Xuejun Qian, Chi Tat Chiu, Mingyue Yu, Hayong Jung, Yao-Sheng Tung, K. Kirk Shung, Qifa Zhou
Algorithms for improved 3-D reconstruction of live mammalian embryo vasculature from optical coherence tomography data
Prathamesh M. Kulkarni, Nicolas Rey-Villamizar, Amine Merouane, Narendran Sudheendran, Shang Wang, Monica Garcia, Irina V. Larina, Badrinath Roysam, Kirill V. Larin
Lung nodule segmentation in chest computed tomography using a novel background estimation method
Pablo G. Cavalcanti, Shahram Shirani, Jacob Scharcanski, Crystal Fong, Jane Meng, Jane Castelli, David Koff
Differentiating inflamed and normal lungs by the apparent reaction rate constants of lactate dehydrogenase probed by hyperpolarized 13C labeled pyruvate
He N. Xu, Stephen Kadlececk, Hoora Shaghaghi, Huaqing Zhao, Harilla Profka, Mehrdad Pourfathi, Rahim Rizi, Lin Z. Li
Optic nerve head perfusion in normal eyes and eyes with glaucoma using optical coherence tomography-based microangiography
Chieh-Li Chen, Karine D. Bojikian, Divakar Gupta, Joanne C. Wen, Qinqin Zhang, Chen Xin, Rei Kono, Raghu C. Mudumbai, Murray A. Johnstone, Philip P. Chen, Ruikang K. Wang
Automated registration and enhanced processing of clinical optical coherence tomography angiography
Acner Camino, Miao Zhang, Changlei Dongye, Alex D. Pechauer, Thomas S. Hwang, Steven T. Bailey, Brandon Lujan, David J. Wilson, David Huang, Yali Jia
Principal component analysis-T voxel based relaxometry of the articular cartilage: a comparison of biochemical patterns in osteoarthritis and anterior cruciate ligament subjects
Valentina Pedoia, Colin Russell, Allison Randolph, Xiaojuan Li, Sharmila Majumdar, AF-ACL Consortium
Topographical and depth-dependent glycosaminoglycan concentration in canine medial tibial cartilage 3 weeks after anterior cruciate ligament transection surgery—a microscopic imaging study
Daniel Mittelstaedt, David Kahn, Yang Xia
Bone marrow edema-like lesions (BMELs) are associated with higher T and T2 values of cartilage in anterior cruciate ligament (ACL)-reconstructed knees: a longitudinal study
Jingshan Gong, Valentina Pedoia, Luca Facchetti, Thomas M. Link, Xiaojuan Li
A quantitative framework for the analysis of multimodal optical microscopy images
Andrew J. Bower, Benjamin Chidester, Joanne Li, Youbo Zhao, Marina Marjanovic, Eric J. Chaney, Minh N. Do, Stephen A. Boppart
Quantification of liver iron concentration using the apparent susceptibility of hepatic vessels
Saifeng Liu, Chaoyue Wang, Xiaoqi Zhang, Panli Zuo, Jiani Hu, E. Mark Haacke, Hongyan Ni
Radiological signs associated with pulmonary multi-drug resistant tuberculosis: an analysis of published evidences
Yì Xiáng J. Wáng, Myung Jin Chung, Aliaksandr Skrahin, Alex Rosenthal, Andrei Gabrielian, Michael Tartakovsky
T-based fibril-reinforced poroviscoelastic constitutive relation of human articular cartilage using inverse finite element technology
Chao Wan, Liang Ge, Richard B. Souza, Simon Y. Tang, Tamara Alliston, Zhixiu Hao, Xiaojuan Li
Label-free molecular profiling for identification of biomarkers in carcinogenesis using multimodal multiphoton imaging
Yuan Liu, Haohua Tu, Sixian You, Eric J. Chaney, Marina Marjanovic, Stephen A. Boppart
A portable three-dimensional photoacoustic tomography system for imaging of chronic foot ulcers
Yuehang Wang, Ye Zhan, Linda M. Harris, Sikandar Khan, Jun Xia
Designing visible-light optical coherence tomography towards clinics
Xiao Shu, Lisa Beckmann, Yuanbo Wang, Ian Rubinoff, Katie Lucy, Hiroshi Ishikawa, Gadi Wollstein, Amani A. Fawzi, Joel S. Schuman, Roman V. Kuranov, Hao F. Zhang
Simultaneous dual-plane, real-time magnetic resonance imaging of oral cavity movements in advanced trombone players
Peter W. Iltis, Matthias Heyne, Jens Frahm, Dirk Voit, Arun Joseph, Lian Atlas
Cortical bone vessel identification and quantification on contrast-enhanced MR images
Po-Hung Wu, Matthew Gibbons, Sarah C. Foreman, Julio Carballido-Gamio, Misung Han, Roland Krug, Jing Liu, Thomas M. Link, Galateia J. Kazakia
Low dose cone-beam computed tomography reconstruction via hybrid prior contour based total variation regularization (hybrid-PCTV)
Yingxuan Chen, Fang-Fang Yin, Yawei Zhang, You Zhang, Lei Ren
Assessing colitis ex vivo using optical coherence elastography in a murine model
Achuth Nair, Chih Hao Liu, Manmohan Singh, Susobhan Das, Triet Le, Yong Du, Sanam Soomro, Salavat Aglyamov, Chandra Mohan, Kirill V. Larin
Machine-learning based classification of glioblastoma using delta-radiomic features derived from dynamic susceptibility contrast enhanced magnetic resonance images
Jiwoong Jeong, Liya Wang, Bing Ji, Yang Lei, Arif Ali, Tian Liu, Walter J. Curran, Hui Mao, Xiaofeng Yang
CT and CEST MRI bimodal imaging of the intratumoral distribution of iodinated liposomes
Zelong Chen, Yuguo Li, Raag Airan, Zheng Han, Jiadi Xu, Kannie W. Y. Chan, Yikai Xu, Jeff W. M. Bulte, Peter C. M. van Zijl, Michael T. McMahon, Shibin Zhou, Guanshu Liu
Probability-based 3D k-space sorting for motion robust 4D-MRI
Duohua Sun, Xiao Liang, Fangfang Yin, Jing Cai
Comparison of three undersampling approaches in computed tomography reconstruction
Chenyang Shen, Yifei Lou, Liyuan Chen, Tieyong Zeng, Michael K. Ng, Lei Zhu, Xun Jia
A robust deformable image registration enhancement method based on radial basis function
Xiao Liang, Fang-Fang Yin, Chunhao Wang, Jing Cai
Enhancing liver tumor localization accuracy by prior-knowledge-guided motion modeling and a biomechanical model
You Zhang, Michael R. Folkert, Xiaokun Huang, Lei Ren, Jeffrey Meyer, Joubin Nasehi Tehrani, Robert Reynolds, Jing Wang
Evaluation of cortical bone perfusion using dynamic contrast enhanced ultrashort echo time imaging: a feasibility study
Lidi Wan, Mei Wu, Vipul Sheth, Hongda Shao, Hyungseok Jang, Graeme Bydder, Jiang Du
In vivo quantification of proton exchange rate in healthy human brains with omega plot
Mehran Shaghaghi, Weiwei Chen, Alessandro Scotti, Haiqi Ye, Yan Zhang, Wenzhen Zhu, Kejia Cai
In vivo assessment of extracellular pH of joint tissues using acidoCEST-UTE MRI
Rachel A. High, Yang Ji, Ya-Jun Ma, Qingbo Tang, Mark E. Murphy, Jiang Du, Eric Y. Chang
Handheld swept-source optical coherence tomography with angiography in awake premature neonates
Yasman Moshiri, Alex T. Legocki, Kanheng Zhou, Michelle T. Cabrera, Kasra A. Rezaei, Kristina Tarczy-Hornoch, Ruikang K. Wang
MR image reconstruction using deep learning: evaluation of network structure and loss functions
Vahid Ghodrati, Jiaxin Shao, Mark Bydder, Ziwu Zhou, Wotao Yin, Kim-Lien Nguyen, Yingli Yang, Peng Hu
Preliminary evaluation of dynamic glucose enhanced MRI of the human placenta during glucose tolerance test
Jie Luo, Esra Abaci Turk, Borjan Gagoski, Natalie Copeland, Iris Y. Zhou, Vanessa Young, Carolina Bibbo, Julian N. Robinson, Chloe Zera, William H. Barth Jr, Drucilla J. Roberts, Phillip Zhe Sun, P. Ellen Grant
Repeatability and reproducibility of prospective motion- and shim corrected 2D glycoCEST MRI
Gizeaddis Lamesgin Simegn, Ali Alhamud, Andre J. W. van der Kouwe, Ernesta Meintjes, Frances Robertson
Trabecular bone microstructure is impaired in the proximal femur of human immunodeficiency virus-infected men with normal bone mineral density
Galateia J. Kazakia, Julio Carballido-Gamio, Andrew Lai, Lorenzo Nardo, Luca Facchetti, Courtney Pasco, Chiyuan A. Zhang, Misung Han, Amanda Hutton Parrott, Phyllis Tien, Roland Krug
Optical coherence tomography angiography monitors human cutaneous wound healing over time
Anthony J. Deegan, Wendy Wang, Shaojie Men, Yuandong Li, Shaozhen Song, Jingjiang Xu, Ruikang K. Wang
Accurate estimation of choriocapillaris flow deficits beyond normal intercapillary spacing with swept source OCT angiography
Qinqin Zhang, Yingying Shi, Hao Zhou, Giovanni Gregori, Zhongdi Chu, Fang Zheng, Elie H. Motulsky, Luis de Sisternes, Mary Durbin, Philip J. Rosenfeld, Ruikang K. Wang
Ultra-wide optical coherence tomography angiography in diabetic retinopathy
Qinqin Zhang, Kasra A Rezaei, Steven S. Saraf, Zhongdi Chu, Fupeng Wang, Ruikang K. Wang
Discrimination and conversion prediction of mild cognitive impairment using convolutional neural networks
Congling Wu, Shengwen Guo, Yanjia Hong, Benheng Xiao, Yupeng Wu, Qin Zhang, The Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative
Quantifying choriocapillaris flow deficits using global and localized thresholding methods: a correlation study
Zhongdi Chu, Qinqin Zhang, Hao Zhou, Yingying Shi, Fang Zheng, Giovanni Gregori, Philip J. Rosenfeld, Ruikang K. Wang
Design of catheter radio frequency coils using coaxial transmission line resonators for interventional neurovascular MR imaging
Xiaoliang Zhang, Alastair Martin, Caroline Jordan, Prasheel Lillaney, Aaron Losey, Yong Pang, Jeffrey Hu, Mark Wilson, Daniel Cooke, Steven W. Hetts
Prospective cardiac motion self-gating
Fei Han, Stanislas Rapacchi, Peng Hu
Sensitivity enhancement of traveling wave MRI using free local resonators: an experimental demonstration
Xiaoliang Zhang
Image interpolation improves the zonal analysis of cartilage T2 relaxation in MRI
Farid Badar, Yang Xia
Exploration of highly accelerated magnetic resonance elastography using high-density array coils
John C. Bosshard, Naresh Yallapragada, Mary P. McDougall, Steven M. Wright
Estimating extraction fraction and blood flow by combining firstpass myocardial perfusion and T1 mapping results
Devavrat Likhite, Promporn Suksaranjit, Ganesh Adluru, Brent Wilson, Edward DiBella
Robust principal component analysis in optical micro-angiography
Nhan Le, Shaozhen Song, Qinqin Zhang, Ruikang K. Wang
Highly efficient eigen decomposition based statistical optical microangiography
Qinqin Zhang, Jingang Wang, Ruikang K. Wang
The use of isodose levels to interpret radiation induced lung injury: a quantitative analysis of computed tomography changes
Miriam A. Knoll, Mary Salvatore, Ren Dih Sheu, Abraham D. Knoll, Sarah L. Kerns, Yeh-Chi Lo, Kenneth E. Rosenzweig
T2 relaxation time is related to liver fibrosis severity
Alexander R. Guimaraes, Luiz Siqueira, Ritika Uppal, Jamu Alford, Bryan C. Fuchs, Suguru Yamada, Kenneth Tanabe, Raymond T. Chung, Gregory Lauwers, Michael L. Chew, Giles W. Boland, Duhyant V. Sahani, Mark Vangel, Peter F. Hahn, Peter Caravan
Prenatal and early postnatal lead exposure in mice: neuroimaging findings
Diana M. Lindquist, Travis Beckwith, Kim M. Cecil, Francisco Javier Sánchez-Martín, Julio Landero-Figueroa, Alvaro Puga
Decoupling and matching network for monopole antenna arrays in ultrahigh field MRI
Xinqiang Yan, Xiaoliang Zhang
Automatic multi-parametric quantification of the proximal femur with quantitative computed tomography
Julio Carballido-Gamio, Serena Bonaretti, Isra Saeed, Roy Harnish, Robert Recker, Andrew J. Burghardt, Joyce H. Keyak, Tamara Harris, Sundeep Khosla, Thomas F. Lang
Quantitative radiology: automated measurement of polyp volume in computed tomography colonography using Hessian matrix-based shape extraction and volume growing
Mark L. Epstein, Piotr R. Obara, Yisong Chen, Junchi Liu, Amin Zarshenas, Nazanin Makkinejad, Abraham H. Dachman, Kenji Suzuki

Review Article

Towards fast and accurate temperature mapping with proton resonance frequency-based MR thermometry
Jing Yuan, Chang-Sheng Mei, Lawrence P. Panych, Nathan J. McDannold, Bruno Madore
Ultrasound for molecular imaging and therapy in cancer
Osamu F. Kaneko, Jürgen K. Willmann
Theranostic magnetic resonance imaging of type 1 diabetes and pancreatic islet transplantation
Ping Wang, Anna Moore
A review of computer-aided diagnosis in thoracic and colonic imaging
Kenji Suzuki
Design considerations for targeted optical contrast agents
Jeong Heon Lee, Gwangli Park, Gloria H. Hong, Jungmun Choi, Hak Soo Choi
Utility of magnetic resonance spectroscopic imaging for human epilepsy
Jullie W. Pan, Ruben I. Kuzniecky
Ultrashort time to echo magnetic resonance techniques for the musculoskeletal system
Palanan Siriwanarangsun, Sheronda Statum, Reni Biswas, Won C. Bae, Christine B. Chung
Quantitative magnetic resonance imaging of the lumbar intervertebral discs
Dosik Hwang, Sewon Kim, Nirusha A. Abeydeera, Sheronda Statum, Koichi Masuda, Christine B. Chung, Palanan Siriwanarangsun, Won C. Bae
Potential of PET-MRI for imaging of non-oncologic musculoskeletal disease
Feliks Kogan, Audrey P. Fan, Garry E. Gold
Functional endoscopy techniques for tracking stem cell fate
Yusi Miao, Zhongping Chen, Shengwen Calvin Li
Revealing the morphology and function of the cochlea and middle ear with optical coherence tomography
George W. S. Burwood, Anders Fridberger, Ruikang K. Wang, Alfred L. Nuttall
Imaging the aged brain: pertinence and methods
Hannah Humayun, Junjie Yao
Optical coherence tomography imaging of cardiac substrates
Christine P. Hendon, Theresa H. Lye, Xinwen Yao, Yu Gan, Charles C. Marboe
Assessing tissue metabolism by phosphorous-31 magnetic resonance spectroscopy and imaging: a methodology review
Yuchi Liu, Yuning Gu, Xin Yu
What does diffusion tensor imaging (DTI) tell us about cognitive networks in temporal lobe epilepsy?
Kelly M. Leyden, N. Erkut Kucukboyaci, Olivia K. Puckett, Davis Lee, Richard Q. Loi, Brianna Paul, Carrie R. McDonald
State-of-the-art in retinal optical coherence tomography image analysis
Ahmadreza Baghaie, Zeyun Yu, Roshan M. D’Souza

Case Report

Pigmented villonodular synovitis mimics metastases on fluorine 18 fluorodeoxyglucose position emission tomography-computed tomography
Comfort O. Elumogo, James N. Kochenderfer, A. Cahid Civelek, David A. Bluemke

Technical Note

Mitigating transmit B1 inhomogeneity in the liver at 7T using multispoke parallel transmit RF pulse design
Xiaoping Wu, Sebastian Schmitter, Edward J. Auerbach, Kâmil Uğurbil, Pierre-François Van de Moortele

Brief Report

Two public chest X-ray datasets for computer-aided screening of pulmonary diseases
Stefan Jaeger, Sema Candemir, Sameer Antani, Yì-Xiáng J. Wáng, Pu-Xuan Lu, George Thoma
Whole body MRI of the non-human primate using a clinical 3T scanner: initial experiences
Chun-Xia Li, Xiaodong Zhang
Optical coherence tomography based microangiography findings in hydroxychloroquine toxicity
Jason Kam, Qinqin Zhang, Jason Lin, Jin Liu, Ruikang K. Wang, Kasra Rezaei

Review Articles

Automatic screening for tuberculosis in chest radiographs: a survey
Stefan Jaeger, Alexandros Karargyris, Sema Candemir, Jenifer Siegelman, Les Folio, Sameer Antani, George Thoma, Clement J. McDonald

Below are the latest Quantitative Imaging in Medicine and Surgery articles published online ahead of print publication.