About qims

Manuscript Submission

AME Editing Service

Reprint & Permission

Advertising

Contact us

Announcement more

QIMS Annual Report (2023)

Greetings from Editor-in-Chief and Editorial Office of QIMS! More >>

Latest Impact Factor and CiteScore for Quantitative Imaging in Medicine and Surgery

We hereby announce that Quantitative Imaging in Medicine and Surgery (QIMS) has attained its latest impact factor (IF) for the 2022 citation year: 2.8. More >>

Reviewers more

The reviewers of QIMS 2021

We appreciate and thank the reviewers of QIMS for their tremendous efforts to support and improve... More >>

The reviewers of QIMS 2020

We appreciate and thank the reviewers of QIMS for their tremendous efforts to support and improve... More >>

The reviewers of QIMS 2019

We appreciate and thank the reviewers of QIMS for their tremendous efforts to support and improve... More >>

Original Article

High angular resolution diffusion imaging (HARDI) of porcine menisci: a comparison of diffusion tensor imaging and generalized q-sampling imaging
Qi Zhao, Abigail Holt, Charles E. Spritzer, Louis E. DeFrate, Amy L. McNulty, Nian Wang
Poor condyle position after mandibular reconstruction and a classification system for patients with “VSCU” based on computed tomography: a cross-sectional study with retrospective data collection
Kexin Wang, Zongxuan He, Xiaochen Yang, Wei Shang, Lin Wang
Transrectal contrast-enhanced ultrasound-guided transperineal core-needle biopsy versus endoscopic forceps biopsy in the diagnosis of complex rectal lesions
Qiong Zhang, Tingting Qiu, Hua Zhuang, Youxiang Ren, Wenwu Ling, Yan Luo
Hemodynamic property incorporated brain tumor segmentation by deep learning and density-based analysis of dynamic susceptibility contrast-enhanced magnetic resonance imaging (MRI)
Leonardo Tang, Tianhe Wu, Ranliang Hu, Quanquan Gu, Xiaofeng Yang, Hui Mao
Accuracy of 3.0T magnetic resonance angiography for the detection of arteriovenous fistula dysfunction in hemodialysis patients requiring interventional therapy: a prospective study
Li-Ming Wei, Gang Yu, Hong-Wei Bao, Hai-Tao Lu, Xiao-Hua Sheng, Yue-Qi Zhu
Assessment of aortic hemodynamics in patients with thoracoabdominal aortic aneurysm using four-dimensional magnetic resonance imaging: a cross-sectional study
Wen Zeng, Jiarong Wang, Chengxin Weng, Wanlin Peng, Tiehao Wang, Ding Yuan, Bin Huang, Jichun Zhao, Chunchao Xia, Zhenlin Li, Yingkun Guo
Fully automated deep learning system for osteoporosis screening using chest computed tomography images
Shigeng Wang, Xiaoyu Tong, Qiye Cheng, Qingzhu Xiao, Jingjing Cui, Jianying Li, Yijun Liu, Xin Fang
Association between the insufficient improvement of the quantitative flow ratio and worsening outcomes in ST-segment elevated myocardial infarction: a multicentre prospective cohort study
Xiaosheng Guo, Jian Chen, Shenghui Xu, Chenyang Wang, Tianyu Hu, Qianglin Guan, Xing Yang, Jingguang Ye, Xida Li, Boyu Sun, Danqing Yu, Haojian Dong
Deep learning-based reconstruction enhances image quality and improves diagnosis in magnetic resonance imaging of the shoulder joint
Zijun Liu, Baohong Wen, Ziyu Wang, Kaiyu Wang, Lizhi Xie, Yimeng Kang, Qiuying Tao, Weijian Wang, Yong Zhang, Jingliang Cheng, Yan Zhang
Coronary Artery Tree Description and Lesion Evaluation (CatLet) score for functional evaluation of coronary stenosis: a comparison study with pressure wire fractional flow reserve
Lan-Lin Wang, Jian-Ping Xu, Yang He, Heng Wang, Guo-Zhong Zhao, Kai Wu, Yong-Ming He
Evaluation of four computed tomography reconstruction algorithms using a coronary artery phantom
Shungo Sawamura, Shingo Kato, Yoshinori Funama, Seitaro Oda, Harumi Mochizuki, Sayuri Inagaki, Yuka Takeuchi, Tsubasa Morioka, Toshiharu Izumi, Yoichiro Ota, Hironori Kawagoe, Shihyao Cheng, Naoki Nakayama, Kazuki Fukui, Takashi Tsutsumi, Tae Iwasawa, Daisuke Utsunomiya
Accelerated four-dimensional free-breathing whole-liver water-fat magnetic resonance imaging with deep dictionary learning and chemical shift modeling
Shuo Li, Zhijun Wang, Zekang Ding, Huajun She, Yiping P. Du
The relationship between glycemic risk and longitudinal changes in total physiological atherosclerotic burden in patients with coronary artery disease
Jiapeng Chu, Yan Lai, Yian Yao, Wen Ye, Tongqing Yao, Hao Lin, Deqiang Yuan, Fan Ping, Guoqi Zhu, Haoran Ding, Fei Chen, Wenwen Yan, Xuebo Liu
Treatment of intracranial aneurysms with pipeline embolization device: a single-center experience
Wenbao Liang, Jiaqi Yin, Chenyu Lu, Jianbo Yang, Xiaoqiang Ma, Xin Zhang, Mirzat Turhon, Xinling Yang
The efficacy of modified contrast-enhanced ultrasound Liver Imaging Reporting and Data System (CEUS LI-RADS) using Sonazoid in diagnosis of hepatocellular carcinoma: a systematic review and meta-analysis
Qianyu Liu, Ting Liu, Xiang Liu, Feng Zhang, Jinyu Yang, Yanan Cheng, Qing Yang
Clinical application of the retrograde track method in reopening dysfunctional biliary stents
Rongna Hou, Mengyao Song, Xueliang Zhou, Chengzhi Zhang, Dechao Jiao
Determination of axillary lymph node status by fine-needle aspiration: preoperative axillary staging vs. postoperative surveillance for breast cancers
Tein An, Boo-Kyung Han, Ji Soo Choi, Eun Young Ko, Eun Sook Ko, Haejung Kim, Myoung Kyoung Kim
The application value of a vendor-specific deep learning image reconstruction algorithm in “triple low” head and neck computed tomography angiography
Qiushuang Zhang, Youyou Lin, Hailun Zhang, Jianrong Ding, Jingli Pan, Shuai Zhang
Semiquantitative assessment of preganglionic nerves for chronic immune-mediated neuropathies using brachial plexus magnetic resonance imaging
Yucheng Lu, Yanjia Wang, Jianian Hu, Chen Wang, Jiayu Yang, Jie Lin, Yifang Bao
Compared with SonoVue® LR-5, Sonazoid® modified LR-5 has better diagnostic sensitivity for hepatocellular carcinoma: a systematic review and meta-analysis
Jiazhi Cao, Hong Wang, Wenwu Ling
Compare deep learning model and conventional logistic regression model for the identification of unstable saccular intracranial aneurysms in computed tomography angiography
Lu Zeng, Xiao-Yan Zhao, Li Wen, Yang Jing, Jing-Xu Xu, Chen-Cui Huang, Dong Zhang, Guang-Xian Wang
Diagnostic efficacy and interobserver agreement among readers with variable experience of the Prostate Imaging for Recurrence Reporting system with whole-mount histology after androgen deprivation therapy as a reference
Zhangzhe Chen, Bingni Zhou, Wei Liu, Hualei Gan, Ruchuan Chen, Lirui Yang, Liangping Zhou, Xiaohang Liu
Assessing right ventricular peak strain in myocardial infarction patients with mitral regurgitation by cardiac magnetic resonance feature tracking
Xiaoling Wen, Yue Gao, Yingkun Guo, Yi Zhang, Yan Zhang, Ke Shi, Yuan Li, Zhigang Yang
The relationship of testicular stiffness with Johnsen score and sperm retrieval outcome in men with non-obstructive azoospermia
Wei Fu, Jun Cui, Shaoshan Tang
Developmental cervical spinal canal size: population reference range
James F. Griffith, Jeremiah C. H. Lee
A nomogram based on contrast-enhanced ultrasound for evaluating the glomerulosclerosis rate in transplanted kidneys
Nan Xu, Dandan Wang, Yi Hong, Pengfei Huang, Qianjin Xu, Hui Sun, Liping Cai, Jing Yin, Lijuan Zhang, Bin Yang
Revealing the mechanism of central pain hypersensitivity in primary dysmenorrhea: evidence from neuroimaging
Ping Jin, Fangli Wang, Fanfan Zeng, Jing Yu, Feng Cui, Bingkui Yang, Luping Zhang
White matter biomarker for predicting de novo Parkinson’s disease using tract-based spatial statistics: a machine learning-based model
Qi Zhang, Haoran Wang, Yonghong Shi, Wensheng Li
Myocardial extracellular volume derived from contrast-enhanced chest computed tomography in longitudinal evaluation of cardiac toxicity in patients treated with immune checkpoint inhibitors
Ting Wang, Bing Ouyang, Long Tang, Luchun Li, Yixiu Liu
Efficacy and safety of laparoscopic vaginoplasty with peritoneal flaps and cervicoplasty in patients with congenital cervical and complete vaginal atresia: a pilot study
Huili Liu, He Zhang, Chenman Wang, Qun Dang
18F-fluorodeoxyglucose (18F-FDG) positron emission tomography/computed tomography (PET/CT) imaging of pediatric neuroblastoma: a multi-omics parameters method to predict MYCN copy number category
Luo-Dan Qian, Zi-Ang Zhou, Si-Qi Li, Jun Liu, Shu-Xin Zhang, Jia-Liang Ren, Wei Wang, Jigang Yang
Fast dual-echo estimation of apparent long T2 fraction using ultrashort echo time magnetic resonance imaging in tibialis tendons and its osteoporosis-related differences in women
Saeed Jerban, Dina Moazamian, Yajun Ma, Amir Masoud Afsahi, Sophia Dwek, Jiyo Athertya, Bhavsimran Malhi, Hyungseok Jang, Gina Woods, Christine B. Chung, Jiang Du, Eric Y. Chang

Letter to the Editor

Preoperative 3-dimensional visualization technology-assisted laparoscopic resection of ectopic pheochromocytoma surrounding the renal artery: a case description
Ting Huang, Min Ma, Qing Yang, Xiaodan Fu, Min Xu
Bacteremia caused by Bartonella in a 48-year-old woman with a large lung mass
Ranran Zhang, Nuan Wang, Qiong Li, Jingrun Cao, Ning Shi, Qiong Niu, Chengxia Liu
An unusual case of acute abdominal pain: autoamputation of pedunculated subserosal uterine leiomyoma
Ji Eun Lee, Boem Ha Yi, Dae Ro Lim, Jung Cheol Kuk, Jiyoon Kim
Prenatal sonographic evidence of hypohidrotic ectodermal dysplasia and postnatal genetic testing of a family line of child
Dongxi Lin, Hong Li, Li Tian, Luhao Liu, Jintao Zhang, Yong Wang, Jiacheng Zhang, Linlin Su, Qingyu Zeng, Qiumei Wu
Multimodality imaging of ureteral desmoplastic small round cell tumor: a case description and literature analysis of 18F-fluoro-2-deoxy-d-glucose positron emission tomography-computed tomography findings
Wenpeng Huang, Yongbai Zhang, Yongkang Qiu, Yi Liu, Zhaonan Sun, Lele Song, Aixiang Wang, Jixin Zhang, Lei Kang
Rare desmoid-type fibromatosis of the breast in young female patients: a description of three cases and literature analysis
Yi Tao, Keyu Zeng, Xue Wan, Wen Wen, Hongyan Chen, Yulan Peng
Intravascular ultrasound imaging of pulmonary artery with high-altitude pulmonary hypertension
Yunfei Pu, Gaohua Li, Teng Zhang, Yuxuan Cui, Bin Li, Chunqiu Liu, Yeqing Li
Traumatic neuromas with hemangiomas of diverse morphology in the left upper arm: a case description
Meien Jiang, Guomin Li, Danqing Li, Jianhao Yan
Microwave ablation of ectopic parathyroid adenoma in the carotid sheath with intraoperative parathyroid hormone monitoring: a case description
Yushan Li, Yae Xue, Yanwu Yao, Li Liang, Zubang Zhou, Jinhui Xie
Successful surgical treatment of a sacral hemangioma causing cauda equina dysfunction: a case description
Hao Wang, Talante Juma, Yunpeng Cui, Xiaoqiang Tong, Yongping Cao, Xuedong Shi
Ultrasound-guided sacral plexus and sacral nerve root blocks alleviating neuropathic pain caused by sacral plexus injury: a case presentation
Xiao-Jun Ren, Chun-Hong Su, Wenxiang Li, Yuan Wang
Prenatal diagnosis of hemimegalencephaly via transabdominal and transvaginal ultrasonography: a case description
Yanwu Yao, Gang Wang, Qiong Lan, Tiangang Li, Yixuan Wang, Bin Ma
Diagnosis of lupus mastitis via multimodal ultrasound: case description
Yanzhao Wang, Zhiyu Feng, Bin Ma, Shenghu Li, Wenjing Guo, Jiawei Song, Zhiheng Yan

Review Article

Diagnostic imaging of benign and malignant neck masses in children—a pictorial review
Ruth Elizabeth Brown, Srikrishna Harave
Identifying osteoporotic vertebral endplate and cortex fractures
Yì Xiáng J. Wáng, Fernando Ruiz Santiago, Min Deng, Marcello H. Nogueira-Barbosa
MR imaging of the traumatic triangular fibrocartilaginous complex tear
Alex W. H. Ng, James F. Griffith, Cindy S. Y. Fung, Ryan K. L. Lee, Cina S. L. Tong, Clara W. Y. Wong, Wing Lim Tse, Pak Cheong Ho
Imaging of sacroiliitis: Current status, limitations and pitfalls
Carita Tsoi, James Francis Griffith, Ryan Ka Lok Lee, Priscilla Ching Han Wong, Lai Shan Tam
Identifying osteoporotic vertebral fracture
James F. Griffith
The imaging of osteomyelitis
Yu Jin Lee, Sufi Sadigh, Kshitij Mankad, Nikhil Kapse, Gajan Rajeswaran
Diagnostic imaging features of necrotizing enterocolitis: a narrative review
Francesco Esposito, Rosanna Mamone, Marco Di Serafino, Carmela Mercogliano, Valerio Vitale, Gianfranco Vallone, Patrizia Oresta
CT and MRI of adrenal gland pathologies
Fuqin Wang, Junwei Liu, Ruoxi Zhang, Yonghua Bai, Cailin Li, Bangguo Li, Heng Liu, Tijiang Zhang

Original Articles

Incidental detection of sinus mucosal abnormalities on CT and MRI imaging of the head
Mohammad Nazri, Shaik Ismail Bux, Tengku Feisal Tengku-Kamalden, Kwan-Hoong Ng, Zhonghua Sun

Review Articles

Common and unusual CT and MRI manifestations of pancreatic adenocarcinoma: a pictorial review
Min-Jie Yang, Su Li, Yong-Guang Liu, Na Jiao, Jing-Shan Gong

Original Article

Investigation of multichannel phased array performance for fetal MR imaging on 1.5T clinical MR system
Ye Li, Yong Pang, Daniel Vigneron, Orit Glenn, Duan Xu, Xiaoliang Zhang
Fast microbubble dwell-time based ultrasonic molecular imaging approach for quantification and monitoring of angiogenesis in cancer
Marybeth A. Pysz, Ismayil Guracar, Lu Tian, Jürgen K. Willmann
Quadrature transmit array design using single-feed circularly polarized patch antenna for parallel transmission in MR imaging
Yong Pang, Baiying Yu, Daniel B. Vigneron, Xiaoliang Zhang
In vivo evaluation of optic nerve aging in adult rhesus monkey by diffusion tensor imaging
Yumei Yan, Longchuan Li, Todd M. Preuss, Xiaoping Hu, James G. Herndon, Xiaodong Zhang
Design and numerical evaluation of a volume coil array for parallel MR imaging at ultrahigh fields
Yong Pang, Ernest W.H. Wong, Baiying Yu, Xiaoliang Zhang
Accelerated MRI with CIRcular Cartesian UnderSampling (CIRCUS): a variable density Cartesian sampling strategy for compressed sensing and parallel imaging
Jing Liu, David Saloner
Error decomposition for parallel imaging reconstruction using modulation-domain representation of undersampled data
Yu Li
Sparse parallel transmission on randomly perturbed spiral k-space trajectory
Yong Pang, Xiaohua Jiang, Xiaoliang Zhang
A fast multiparameter MRI approach for acute stroke assessment on a 3T clinical scanner: preliminary results in a non-human primate model with transient ischemic occlusion
Xiaodong Zhang, Frank Tong, Chun-Xia Li, Yumei Yan, Govind Nair, Tsukasa Nagaoka, Yoji Tanaka, Stuart Zola, Leonard Howell
Fast, free-breathing, in vivo fetal imaging using time-resolved 3D MRI technique: preliminary results
Jing Liu, Orit A. Glenn, Duan Xu
Enhancement of the low resolution image quality using randomly sampled data for multi-slice MR imaging
Yong Pang, Baiying Yu, Xiaoliang Zhang
Rapid slice excitation without B0 gradients using large array coils
Ke Feng, Steven M. Wright
Lessons learned from imaging mouse ovarian tumors: the route of probe injection makes a difference
Myung Shin Han, Ching-Hsuan Tung
A polarization-sensitive light field imager for multi-channel angular spectroscopy of light scattering in biological tissues
Rongwen Lu, Qiuxiang Zhang, Yanan Zhi, Xincheng Yao
Imaging endocervical mucus anatomy and dynamics in macaque female reproductive track using optical coherence tomography
Siyu Chen, Ji Yi, Biqin Dong, Cheng Sun, Patrick F. Kiser, Thomas J. Hope, Hao F. Zhang
Tripling the detection view of high-frequency linear-array-based photoacoustic computed tomography by using two planar acoustic reflectors
Guo Li, Jun Xia, Kun Wang, Konstantin Maslov, Mark A. Anastasio, Lihong V. Wang
In vivo imaging rhodopsin distribution in the photoreceptors with nano-second pulsed scanning laser ophthalmoscopy
Tan Liu, Xiaojing Liu, Rong Wen, Byron L. Lam, Shuliang Jiao
Real-time automated thickness measurement of the in vivo human tympanic membrane using optical coherence tomography
Zita Hubler, Nathan D. Shemonski, Ryan L. Shelton, Guillermo L. Monroy, Ryan M. Nolan, Stephen A. Boppart
Assessment of oxygen saturation in retinal vessels of normal subjects and diabetic patients with and without retinopathy using Flow Oximetry System
Mohamed A. Ibrahim, Rachel E. Annam, Yasir J. Sepah, Long Luu, Millena G. Bittencourt, Hyun S. Jang, Paul Lemaillet, Beatriz Munoz, Donald D. Duncan, Sheila West, Quan Dong Nguyen, Jessica C. Ramella-Roman
Cranial window implantation on mouse cortex to study microvascular change induced by cocaine
Kicheon Park, Jiang You, Congwu Du, Yingtian Pan
High-resolution harmonic motion imaging (HR-HMI) for tissue biomechanical property characterization
Teng Ma, Xuejun Qian, Chi Tat Chiu, Mingyue Yu, Hayong Jung, Yao-Sheng Tung, K. Kirk Shung, Qifa Zhou
Algorithms for improved 3-D reconstruction of live mammalian embryo vasculature from optical coherence tomography data
Prathamesh M. Kulkarni, Nicolas Rey-Villamizar, Amine Merouane, Narendran Sudheendran, Shang Wang, Monica Garcia, Irina V. Larina, Badrinath Roysam, Kirill V. Larin
Lung nodule segmentation in chest computed tomography using a novel background estimation method
Pablo G. Cavalcanti, Shahram Shirani, Jacob Scharcanski, Crystal Fong, Jane Meng, Jane Castelli, David Koff
Differentiating inflamed and normal lungs by the apparent reaction rate constants of lactate dehydrogenase probed by hyperpolarized 13C labeled pyruvate
He N. Xu, Stephen Kadlececk, Hoora Shaghaghi, Huaqing Zhao, Harilla Profka, Mehrdad Pourfathi, Rahim Rizi, Lin Z. Li
Optic nerve head perfusion in normal eyes and eyes with glaucoma using optical coherence tomography-based microangiography
Chieh-Li Chen, Karine D. Bojikian, Divakar Gupta, Joanne C. Wen, Qinqin Zhang, Chen Xin, Rei Kono, Raghu C. Mudumbai, Murray A. Johnstone, Philip P. Chen, Ruikang K. Wang
Automated registration and enhanced processing of clinical optical coherence tomography angiography
Acner Camino, Miao Zhang, Changlei Dongye, Alex D. Pechauer, Thomas S. Hwang, Steven T. Bailey, Brandon Lujan, David J. Wilson, David Huang, Yali Jia
Principal component analysis-T voxel based relaxometry of the articular cartilage: a comparison of biochemical patterns in osteoarthritis and anterior cruciate ligament subjects
Valentina Pedoia, Colin Russell, Allison Randolph, Xiaojuan Li, Sharmila Majumdar, AF-ACL Consortium
Topographical and depth-dependent glycosaminoglycan concentration in canine medial tibial cartilage 3 weeks after anterior cruciate ligament transection surgery—a microscopic imaging study
Daniel Mittelstaedt, David Kahn, Yang Xia
Bone marrow edema-like lesions (BMELs) are associated with higher T and T2 values of cartilage in anterior cruciate ligament (ACL)-reconstructed knees: a longitudinal study
Jingshan Gong, Valentina Pedoia, Luca Facchetti, Thomas M. Link, Xiaojuan Li
A quantitative framework for the analysis of multimodal optical microscopy images
Andrew J. Bower, Benjamin Chidester, Joanne Li, Youbo Zhao, Marina Marjanovic, Eric J. Chaney, Minh N. Do, Stephen A. Boppart
Quantification of liver iron concentration using the apparent susceptibility of hepatic vessels
Saifeng Liu, Chaoyue Wang, Xiaoqi Zhang, Panli Zuo, Jiani Hu, E. Mark Haacke, Hongyan Ni
Radiological signs associated with pulmonary multi-drug resistant tuberculosis: an analysis of published evidences
Yì Xiáng J. Wáng, Myung Jin Chung, Aliaksandr Skrahin, Alex Rosenthal, Andrei Gabrielian, Michael Tartakovsky
T-based fibril-reinforced poroviscoelastic constitutive relation of human articular cartilage using inverse finite element technology
Chao Wan, Liang Ge, Richard B. Souza, Simon Y. Tang, Tamara Alliston, Zhixiu Hao, Xiaojuan Li
Label-free molecular profiling for identification of biomarkers in carcinogenesis using multimodal multiphoton imaging
Yuan Liu, Haohua Tu, Sixian You, Eric J. Chaney, Marina Marjanovic, Stephen A. Boppart
A portable three-dimensional photoacoustic tomography system for imaging of chronic foot ulcers
Yuehang Wang, Ye Zhan, Linda M. Harris, Sikandar Khan, Jun Xia
Designing visible-light optical coherence tomography towards clinics
Xiao Shu, Lisa Beckmann, Yuanbo Wang, Ian Rubinoff, Katie Lucy, Hiroshi Ishikawa, Gadi Wollstein, Amani A. Fawzi, Joel S. Schuman, Roman V. Kuranov, Hao F. Zhang
Simultaneous dual-plane, real-time magnetic resonance imaging of oral cavity movements in advanced trombone players
Peter W. Iltis, Matthias Heyne, Jens Frahm, Dirk Voit, Arun Joseph, Lian Atlas
Cortical bone vessel identification and quantification on contrast-enhanced MR images
Po-Hung Wu, Matthew Gibbons, Sarah C. Foreman, Julio Carballido-Gamio, Misung Han, Roland Krug, Jing Liu, Thomas M. Link, Galateia J. Kazakia
Low dose cone-beam computed tomography reconstruction via hybrid prior contour based total variation regularization (hybrid-PCTV)
Yingxuan Chen, Fang-Fang Yin, Yawei Zhang, You Zhang, Lei Ren
Assessing colitis ex vivo using optical coherence elastography in a murine model
Achuth Nair, Chih Hao Liu, Manmohan Singh, Susobhan Das, Triet Le, Yong Du, Sanam Soomro, Salavat Aglyamov, Chandra Mohan, Kirill V. Larin
Machine-learning based classification of glioblastoma using delta-radiomic features derived from dynamic susceptibility contrast enhanced magnetic resonance images
Jiwoong Jeong, Liya Wang, Bing Ji, Yang Lei, Arif Ali, Tian Liu, Walter J. Curran, Hui Mao, Xiaofeng Yang
CT and CEST MRI bimodal imaging of the intratumoral distribution of iodinated liposomes
Zelong Chen, Yuguo Li, Raag Airan, Zheng Han, Jiadi Xu, Kannie W. Y. Chan, Yikai Xu, Jeff W. M. Bulte, Peter C. M. van Zijl, Michael T. McMahon, Shibin Zhou, Guanshu Liu
Probability-based 3D k-space sorting for motion robust 4D-MRI
Duohua Sun, Xiao Liang, Fangfang Yin, Jing Cai
Comparison of three undersampling approaches in computed tomography reconstruction
Chenyang Shen, Yifei Lou, Liyuan Chen, Tieyong Zeng, Michael K. Ng, Lei Zhu, Xun Jia
A robust deformable image registration enhancement method based on radial basis function
Xiao Liang, Fang-Fang Yin, Chunhao Wang, Jing Cai
Enhancing liver tumor localization accuracy by prior-knowledge-guided motion modeling and a biomechanical model
You Zhang, Michael R. Folkert, Xiaokun Huang, Lei Ren, Jeffrey Meyer, Joubin Nasehi Tehrani, Robert Reynolds, Jing Wang
Evaluation of cortical bone perfusion using dynamic contrast enhanced ultrashort echo time imaging: a feasibility study
Lidi Wan, Mei Wu, Vipul Sheth, Hongda Shao, Hyungseok Jang, Graeme Bydder, Jiang Du
In vivo quantification of proton exchange rate in healthy human brains with omega plot
Mehran Shaghaghi, Weiwei Chen, Alessandro Scotti, Haiqi Ye, Yan Zhang, Wenzhen Zhu, Kejia Cai
In vivo assessment of extracellular pH of joint tissues using acidoCEST-UTE MRI
Rachel A. High, Yang Ji, Ya-Jun Ma, Qingbo Tang, Mark E. Murphy, Jiang Du, Eric Y. Chang
Handheld swept-source optical coherence tomography with angiography in awake premature neonates
Yasman Moshiri, Alex T. Legocki, Kanheng Zhou, Michelle T. Cabrera, Kasra A. Rezaei, Kristina Tarczy-Hornoch, Ruikang K. Wang
MR image reconstruction using deep learning: evaluation of network structure and loss functions
Vahid Ghodrati, Jiaxin Shao, Mark Bydder, Ziwu Zhou, Wotao Yin, Kim-Lien Nguyen, Yingli Yang, Peng Hu
Preliminary evaluation of dynamic glucose enhanced MRI of the human placenta during glucose tolerance test
Jie Luo, Esra Abaci Turk, Borjan Gagoski, Natalie Copeland, Iris Y. Zhou, Vanessa Young, Carolina Bibbo, Julian N. Robinson, Chloe Zera, William H. Barth Jr, Drucilla J. Roberts, Phillip Zhe Sun, P. Ellen Grant
Repeatability and reproducibility of prospective motion- and shim corrected 2D glycoCEST MRI
Gizeaddis Lamesgin Simegn, Ali Alhamud, Andre J. W. van der Kouwe, Ernesta Meintjes, Frances Robertson
Trabecular bone microstructure is impaired in the proximal femur of human immunodeficiency virus-infected men with normal bone mineral density
Galateia J. Kazakia, Julio Carballido-Gamio, Andrew Lai, Lorenzo Nardo, Luca Facchetti, Courtney Pasco, Chiyuan A. Zhang, Misung Han, Amanda Hutton Parrott, Phyllis Tien, Roland Krug
Optical coherence tomography angiography monitors human cutaneous wound healing over time
Anthony J. Deegan, Wendy Wang, Shaojie Men, Yuandong Li, Shaozhen Song, Jingjiang Xu, Ruikang K. Wang
Accurate estimation of choriocapillaris flow deficits beyond normal intercapillary spacing with swept source OCT angiography
Qinqin Zhang, Yingying Shi, Hao Zhou, Giovanni Gregori, Zhongdi Chu, Fang Zheng, Elie H. Motulsky, Luis de Sisternes, Mary Durbin, Philip J. Rosenfeld, Ruikang K. Wang
Ultra-wide optical coherence tomography angiography in diabetic retinopathy
Qinqin Zhang, Kasra A Rezaei, Steven S. Saraf, Zhongdi Chu, Fupeng Wang, Ruikang K. Wang
Discrimination and conversion prediction of mild cognitive impairment using convolutional neural networks
Congling Wu, Shengwen Guo, Yanjia Hong, Benheng Xiao, Yupeng Wu, Qin Zhang, The Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative
Quantifying choriocapillaris flow deficits using global and localized thresholding methods: a correlation study
Zhongdi Chu, Qinqin Zhang, Hao Zhou, Yingying Shi, Fang Zheng, Giovanni Gregori, Philip J. Rosenfeld, Ruikang K. Wang
Design of catheter radio frequency coils using coaxial transmission line resonators for interventional neurovascular MR imaging
Xiaoliang Zhang, Alastair Martin, Caroline Jordan, Prasheel Lillaney, Aaron Losey, Yong Pang, Jeffrey Hu, Mark Wilson, Daniel Cooke, Steven W. Hetts
Prospective cardiac motion self-gating
Fei Han, Stanislas Rapacchi, Peng Hu
Sensitivity enhancement of traveling wave MRI using free local resonators: an experimental demonstration
Xiaoliang Zhang
Image interpolation improves the zonal analysis of cartilage T2 relaxation in MRI
Farid Badar, Yang Xia
Exploration of highly accelerated magnetic resonance elastography using high-density array coils
John C. Bosshard, Naresh Yallapragada, Mary P. McDougall, Steven M. Wright
Estimating extraction fraction and blood flow by combining firstpass myocardial perfusion and T1 mapping results
Devavrat Likhite, Promporn Suksaranjit, Ganesh Adluru, Brent Wilson, Edward DiBella
Robust principal component analysis in optical micro-angiography
Nhan Le, Shaozhen Song, Qinqin Zhang, Ruikang K. Wang
Highly efficient eigen decomposition based statistical optical microangiography
Qinqin Zhang, Jingang Wang, Ruikang K. Wang
The use of isodose levels to interpret radiation induced lung injury: a quantitative analysis of computed tomography changes
Miriam A. Knoll, Mary Salvatore, Ren Dih Sheu, Abraham D. Knoll, Sarah L. Kerns, Yeh-Chi Lo, Kenneth E. Rosenzweig
T2 relaxation time is related to liver fibrosis severity
Alexander R. Guimaraes, Luiz Siqueira, Ritika Uppal, Jamu Alford, Bryan C. Fuchs, Suguru Yamada, Kenneth Tanabe, Raymond T. Chung, Gregory Lauwers, Michael L. Chew, Giles W. Boland, Duhyant V. Sahani, Mark Vangel, Peter F. Hahn, Peter Caravan
Prenatal and early postnatal lead exposure in mice: neuroimaging findings
Diana M. Lindquist, Travis Beckwith, Kim M. Cecil, Francisco Javier Sánchez-Martín, Julio Landero-Figueroa, Alvaro Puga
Decoupling and matching network for monopole antenna arrays in ultrahigh field MRI
Xinqiang Yan, Xiaoliang Zhang
Automatic multi-parametric quantification of the proximal femur with quantitative computed tomography
Julio Carballido-Gamio, Serena Bonaretti, Isra Saeed, Roy Harnish, Robert Recker, Andrew J. Burghardt, Joyce H. Keyak, Tamara Harris, Sundeep Khosla, Thomas F. Lang
Quantitative radiology: automated measurement of polyp volume in computed tomography colonography using Hessian matrix-based shape extraction and volume growing
Mark L. Epstein, Piotr R. Obara, Yisong Chen, Junchi Liu, Amin Zarshenas, Nazanin Makkinejad, Abraham H. Dachman, Kenji Suzuki

Review Article

Towards fast and accurate temperature mapping with proton resonance frequency-based MR thermometry
Jing Yuan, Chang-Sheng Mei, Lawrence P. Panych, Nathan J. McDannold, Bruno Madore
Ultrasound for molecular imaging and therapy in cancer
Osamu F. Kaneko, Jürgen K. Willmann
Theranostic magnetic resonance imaging of type 1 diabetes and pancreatic islet transplantation
Ping Wang, Anna Moore
A review of computer-aided diagnosis in thoracic and colonic imaging
Kenji Suzuki
Design considerations for targeted optical contrast agents
Jeong Heon Lee, Gwangli Park, Gloria H. Hong, Jungmun Choi, Hak Soo Choi
Utility of magnetic resonance spectroscopic imaging for human epilepsy
Jullie W. Pan, Ruben I. Kuzniecky
Ultrashort time to echo magnetic resonance techniques for the musculoskeletal system
Palanan Siriwanarangsun, Sheronda Statum, Reni Biswas, Won C. Bae, Christine B. Chung
Quantitative magnetic resonance imaging of the lumbar intervertebral discs
Dosik Hwang, Sewon Kim, Nirusha A. Abeydeera, Sheronda Statum, Koichi Masuda, Christine B. Chung, Palanan Siriwanarangsun, Won C. Bae
Potential of PET-MRI for imaging of non-oncologic musculoskeletal disease
Feliks Kogan, Audrey P. Fan, Garry E. Gold
Functional endoscopy techniques for tracking stem cell fate
Yusi Miao, Zhongping Chen, Shengwen Calvin Li
Revealing the morphology and function of the cochlea and middle ear with optical coherence tomography
George W. S. Burwood, Anders Fridberger, Ruikang K. Wang, Alfred L. Nuttall
Imaging the aged brain: pertinence and methods
Hannah Humayun, Junjie Yao
Optical coherence tomography imaging of cardiac substrates
Christine P. Hendon, Theresa H. Lye, Xinwen Yao, Yu Gan, Charles C. Marboe
Assessing tissue metabolism by phosphorous-31 magnetic resonance spectroscopy and imaging: a methodology review
Yuchi Liu, Yuning Gu, Xin Yu
What does diffusion tensor imaging (DTI) tell us about cognitive networks in temporal lobe epilepsy?
Kelly M. Leyden, N. Erkut Kucukboyaci, Olivia K. Puckett, Davis Lee, Richard Q. Loi, Brianna Paul, Carrie R. McDonald
State-of-the-art in retinal optical coherence tomography image analysis
Ahmadreza Baghaie, Zeyun Yu, Roshan M. D’Souza

Case Report

Pigmented villonodular synovitis mimics metastases on fluorine 18 fluorodeoxyglucose position emission tomography-computed tomography
Comfort O. Elumogo, James N. Kochenderfer, A. Cahid Civelek, David A. Bluemke

Technical Note

Mitigating transmit B1 inhomogeneity in the liver at 7T using multispoke parallel transmit RF pulse design
Xiaoping Wu, Sebastian Schmitter, Edward J. Auerbach, Kâmil Uğurbil, Pierre-François Van de Moortele

Brief Report

Two public chest X-ray datasets for computer-aided screening of pulmonary diseases
Stefan Jaeger, Sema Candemir, Sameer Antani, Yì-Xiáng J. Wáng, Pu-Xuan Lu, George Thoma
Whole body MRI of the non-human primate using a clinical 3T scanner: initial experiences
Chun-Xia Li, Xiaodong Zhang
Optical coherence tomography based microangiography findings in hydroxychloroquine toxicity
Jason Kam, Qinqin Zhang, Jason Lin, Jin Liu, Ruikang K. Wang, Kasra Rezaei

Review Articles

Automatic screening for tuberculosis in chest radiographs: a survey
Stefan Jaeger, Alexandros Karargyris, Sema Candemir, Jenifer Siegelman, Les Folio, Sameer Antani, George Thoma, Clement J. McDonald

Below are the latest Quantitative Imaging in Medicine and Surgery articles published online ahead of print publication.

Letter to the Editor
Occult aortic dissection
Fujun Liu, Xiaoshu Li, Tingting Zhang, Zhao Gao, Shuhai Zhang, Yinfeng Qian
Published online: 28 March 2024