Vol 13, No 10 (October 01, 2023): Quantitative Imaging in Medicine and Surgery

Original Article

A retrospective study of magnetic resonance sialography imaging applied in the prognostic evaluation of chronic obstructive parotitis
Yanxiang Li, Yiping Pu, Huan Shi, Qi Fan, Chuangqi Yu
Morphological changes in the meibomian gland in children with tic disorders
Shuyi Qian, Renhui Dou, Qianwei Wang, Feng Huang, Yinying Zhao, Ran Zhuo, Yun-e Zhao, Pingjun Chang
Quantitative evaluation of Kaiser score in diagnosing breast dynamic contrast-enhanced magnetic resonance imaging for patients with high-grade background parenchymal enhancement
Hui Wang, Ling Gao, Xu Chen, Shou-Ju Wang
Preoperative differentiation of pancreatic cystic neoplasm subtypes on computed tomography radiomics
Yifan Zhang, Jin Wu, Jian He, Shanshan Xu
Evaluation of white matter microstructural alterations in premature infants with necrotizing enterocolitis
Chunxiang Zhang, Xin Zhao, Zitao Zhu, Kaiyu Wang, Brianna F. Moon, Bohao Zhang, Sayed Noman Sadat, Jinxia Guo, Jieaoxue Bao, Ding Zhang, Xiaoan Zhang
Artificial intelligence versus radiologist in the accuracy of fracture detection based on computed tomography images: a multi-dimensional, multi-region analysis
Yunxia Liu, Weifang Liu, Haipeng Chen, Sheng Xie, Ce Wang, Tian Liang, Yizhou Yu, Xiaoqing Liu
In vivo evaluation of liver function by multimodal imaging in an alcohol-induced liver injury model
Xiao-Jing Song, Shu-You Wang, Shu-Yong Jia, Guang-Jun Wang, Wei-Bo Zhang
Diagnostic efficacy of quantitative ultrasonography for anterior disc displacement of the temporomandibular joint
Chenyang Li, Jinbo Zhou, Yuchao Shi, Zelin Ye, Chunmiao Zhang, Ruilai Hou, Zhongjie Li, Meng You
Dual-layer spectral computed tomography aortography using a seventy-five-percent-reduced iodine dose protocol and multiparameter spectral imaging: comparison with conventional computed tomography imaging
Aijie Wang, Wanjiang Li, Wenyu Huang, Mao Luo, Wendan Xiao, Chaoyi Qin, Shushan Dong, Haiwei Liu, Zhenlin Li, Kaiyue Diao
Prognostic prediction of left ventricular myocardial noncompaction using machine learning and cardiac magnetic resonance radiomics
Pei-Lun Han, Ze-Kun Jiang, Ran Gu, Shan Huang, Yu Jiang, Zhi-Gang Yang, Kang Li
Automatic epicardial adipose tissue segmentation in pulmonary computed tomography venography using nnU-Net
Yifan Hu, Shanshan Jiang, Xiaojin Yu, Sicong Huang, Ziting Lan, Yarong Yu, Xiaohui Zhang, Jin Chen, Jiayin Zhang
Detecting advanced liver fibrosis using ultrasound shear wave velocity measurement in the general population
Sakura Kirino, Nobuharu Tamaki, Masayuki Kurosaki, Yuka Takahashi, Mayu Higuchi, Yoshie Itakura, Yuki Tanaka, Kento Inada, Shun Ishido, Koji Yamashita, Tsubasa Nobusawa, Hiroaki Matsumoto, Yuka Hayakawa, Tatsuya Kakegawa, Kenta Takaura, Shohei Tanaka, Chiaki Maeyashiki, Shun Kaneko, Yutaka Yasui, Kaoru Tsuchiya, Hiroyuki Nakanishi, Ryuichi Okamoto, Namiki Izumi
Diagnostic value of combined magnetic resonance imaging techniques in the evaluation of Parkinson disease
Qing Cao, Xiaowei Han, Dongping Tang, Hao Qian, Kun Yan, Xun Shi, Yaowei Li, Jiangong Zhang
Noninvasive left ventricular pressure-strain myocardial work in patients with well-functioning bicuspid aortic valves and aortic dilation: a preliminary study
Yuting Tan, Yuman Li, Jiawei Shi, Yichan Zhang, Lei Huang, Ruohan Zhao, Wenhui Deng, Tianshu Liu, Lingyun Fang, Li Zhang, Mingxing Xie, Jing Wang
Structure-preserving low-dose computed tomography image denoising using a deep residual adaptive global context attention network
Yuanke Zhang, Dejing Hao, Yingying Lin, Wanxin Sun, Jinke Zhang, Jing Meng, Fei Ma, Yanfei Guo, Hongbing Lu, Guangshun Li, Jianlei Liu
Deep learning-based cardiothoracic ratio measurement on chest radiograph: accuracy improvement without self-annotation
Kotaro Yoshida, Atsushi Takamatsu, Takashi Matsubara, Taichi Kitagawa, Fomihito Toshima, Rie Tanaka, Toshifumi Gabata
The effect of tumor vascular remodeling and immune microenvironment activation induced by radiotherapy: quantitative evaluation with magnetic resonance/photoacoustic dual-modality imaging
Nan Xu, Dan Wu, Jingyan Gao, Huabei Jiang, Qinqing Li, Shasha Bao, Yueyuan Luo, Qiuyue Zhou, Chengde Liao, Jun Yang
Virtual unenhanced images derived from dual-energy computed tomography for assessing bone mineral density and detecting osteoporosis
Xiaoyu Tong, Xin Fang, Shigeng Wang, Yong Fan, Wei Wei, Qingzhu Xiao, Anliang Chen, Yijun Liu, Lei Liu
Left ventricular rotational mechanics and left ventricular volumes: is there a relationship in healthy adults?—three-dimensional speckle-tracking echocardiography-derived insights from the MAGYAR-Healthy Study
Attila Nemes, Árpád Kormányos, Zoltán Ruzsa, Alexandru Achim, Nóra Ambrus, Csaba Lengyel
Left ventricular deformation in patients with lymphedema before and after the use of medical compression stockings—detailed analysis from the three-dimensional speckle-tracking echocardiographic MAGYAR-Path Study
Attila Nemes, Árpád Kormányos, Nóra Ambrus, Győző Szolnoky, Lajos Kemény
End-to-end deep learning radiomics: development and validation of a novel attention-based aggregate convolutional neural network to distinguish breast diffuse large B-cell lymphoma from breast invasive ductal carcinoma
Wen Chen, Fei Liu, Rui Wang, Ming Qi, Jianping Zhang, Xiaosheng Liu, Shaoli Song
Potential of unilateral combined bypass surgery to accelerate contralateral radiological progression in pediatric moyamoya disease
Jichang Luo, Yao Feng, Xia Lu, Shiyuan Fang, Shasha Zheng, Gao Zeng, Lin Yan, Bin Yang, Tao Wang, Liqun Jiao, Yumin Luo, Ziping Han, Yan Ma
Hounsfield unit as a predictor of symptomatic vasospasm and hydrocephalus in good-grade subarachnoid hemorrhage treated with endovascular coiling
Jung Soo Park, Hyun Goo Kang
Clinical value of quantitative analysis of contrast-enhanced ultrasonography in the differential diagnosis of benign and malignant pelvic tumors
Qiyun Fan, Yin Zhang, Fa Wang, Hui Chen, Qianru Xie, Bing Ji, Ting Qiu, Weihui Shentu, Hongying Wang, Yingheng Wu
Comparative study of bilateral putamen for patients with severe Parkinson’s disease detected by 1H magnetic resonance spectroscopy
Biao Qu, Xiaoyuan Li, Min Xiao, Runhan Chen, Hejuan Tan, Hongwei Sun, Rushuai Li, Jingjing Xu, Jiyang Dong, Gaofeng Zheng, Shuyue Ai, Xiaobo Qu
Ultrasonographic reliability and repeatability of simultaneous bilateral assessment of diaphragm muscle thickness during normal breathing
Nerea Molina-Hernández, José López Chicharro, Ricardo Becerro-de-Bengoa-Vallejo, Marta Elena Losa-Iglesias, David Rodríguez-Sanz, Davinia Vicente-Campos, Daniel Marugán-Rubio, Samuel Eloy Gutiérrez-Torre, César Calvo-Lobo
Effect of multiple peritumoral regions of interest ranges based on computed tomography radiomics for the prediction of early recurrence of hepatocellular carcinoma after resection
Wendi Kang, Xiaomeng Cao, Jianwei Luo
Efficacy and safety of different thermal ablative therapies for desmoid-type fibromatosis: a systematic review and meta-analysis
Kaifeng Huang, Ruixia Hong, Li Luo, Huai Zhao, Yundong Wang, Ying Li, Yaohuang Jiang, Hang Zhou, Fang Li
The influence of arm positions on mechanical dyssynchrony measured by gated myocardial perfusion imaging
Zhongqiang Zhao, Cheng Wang, Zeyu Peng, Ju Bu, Chunxiang Li, Dianfu Li, Weihua Zhou, Rongsheng Lu, Lijun Tang, Yong Li
Development and validation of a lung graph–based machine learning model to predict acute pulmonary thromboembolism on chest noncontrast computed tomography
Mei Deng, Anqi Liu, Han Kang, Linfeng Xi, Pengxin Yu, Wenqing Xu, Haoyu Yang, Wanmu Xie, Min Liu, Rongguo Zhang
Development and validation of a fully automatic tissue delineation model for brain metastasis using a deep neural network
Jie-Yi Zhao, Qi Cao, Jing Chen, Wei Chen, Si-Yu Du, Jie Yu, Yi-Miao Zeng, Shu-Min Wang, Jing-Yu Peng, Chao You, Jian-Guo Xu, Xiao-Yu Wang
Dynamic contrast-enhanced magnetic resonance imaging radiomics analysis based on intratumoral subregions for predicting luminal and nonluminal breast cancer
Shuqian Feng, Jiandong Yin
Validation of a deep learning-based software for automated analysis of T2 mapping in cardiac magnetic resonance imaging
Hwan Kim, Young Joong Yang, Kyunghwa Han, Pan Ki Kim, Byoung Wook Choi, Jin Young Kim, Young Joo Suh
Development trends and knowledge framework in the application of magnetic resonance imaging in prostate cancer: a bibliometric analysis from 1984 to 2022
Yinquan Ye, Zhixuan Liu, Jianghua Zhu, Jialong Wu, Ke Sun, Yun Peng, Jia Qiu, Lianggeng Gong
A deep learning-based model for automatic segmentation and evaluation of corneal neovascularization using slit-lamp anterior segment images
Xiaoran Chu, Xin Wang, Chen Zhang, Hui Liu, Fei Li, Guangxu Li, Shaozhen Zhao
Predicting diffuse large B-cell lymphoma outcomes with lesion-to-liver maximum standardized uptake value for interim-treatment and end-of-treatment positron emission tomography-computed tomography
Lu Wang, Shixiong Zhang, Jun Xin
The evolution and current situation in the application of dual-energy computed tomography: a bibliometric study
Ya Wang, Yun Peng, Tongtong Wang, Hui Li, Zhen Zhao, Lianggeng Gong, Bibo Peng
Effects of somatostatin analogs on uptake of radiolabeled somatostatin analogs on imaging: a systematic review and meta-analysis
Rang Wang, Linlin Guo, Lili Pan, Rong Tian, Guohua Shen
Development and evaluation of ultrasound image tracking technology based on Mask R-CNN applied to respiratory motion compensation system
Lai-Lei Ting, Ming-Lu Guo, Ai-Ho Liao, Sen-Ting Cheng, Hsiao-Wei Yu, Subramaninan Ramanathan, Hong Zhou, Catherin Meena Boominathan, Shiu-Chen Jeng, Jeng-Fong Chiou, Chia-Chun Kuo, Ho-Chiao Chuang
Comparison of the left ventricular dyssynchrony between stylet-driven and lumen-less lead technique in left bundle branch area pacing using myocardial perfusion scintigraphy
Keisuke Miyajima, Tsuyoshi Urushida, Yuichiro Tomida, Takumi Tamura, Sakito Masuda, Ayako Okazaki, Yoshitaka Kawaguchi, Yasushi Wakabayashi, Yuichiro Maekawa
The relationship between hematoma morphology and intraventricular hemorrhage in supratentorial deep intracerebral hemorrhage
Ying Li, Zhuangzhuang Zhang, Jieyu Li, Weiping Sun, Zhaoxia Wang, Yining Huang
The sensitivity and specificity of 18F-FDG PET/CT in spinal leptomeningeal metastases: the synergistic effect of the 18F-FDG PET-CT to gadolinium-enhanced MRI
Zhe-Huang Luo, Pu-Xuan Lu, Wan-Ling Qi, Ai-Fang Jin, Qian Liu, Qing-Yun Zeng, Ping Lu
Coronary computed tomography angiography analysis using artificial intelligence for stenosis quantification and stent segmentation: a multicenter study
Qingtao Meng, Pengxin Yu, Siyuan Yin, Xiaofeng Li, Yitong Chang, Wei Xu, Chunmao Wu, Na Xu, Huan Zhang, Yu Wang, Hong Shen, Rongguo Zhang, Qingyue Zhang
Application of ultrasound-based radiomics models of breast masses to predict invasive components of encapsulated papillary carcinoma
Jin Zhou, Chaoxu Liu, Zhaoting Shi, Xiaokang Li, Cai Chang, Wenxiang Zhi, Shichong Zhou
Development of a nomogram-based model combining intra- and peritumoral ultrasound radiomics with clinical features for differentiating benign from malignant in Breast Imaging Reporting and Data System category 3–5 nodules
Lichang Zhong, Lin Shi, Liang Zhou, Xinpeng Liu, Liping Gu, Wenkun Bai
[18F]sodium fluoride positron emission tomography: a systematic bibliometric review from 2008 to 2022
Weiming Zhou, Xiao Liu, Yan Li, Ting Kang, Zhanwen Huang, Santao Ou
Application value of a computer-aided diagnosis and management system for the detection of lung nodules
Jingwen Chen, Rong Cao, Shengyin Jiao, Yunpeng Dong, Zilong Wang, Hua Zhu, Qian Luo, Lei Zhang, Han Wang, Xiaorui Yin
The effect of cartilage dehydration and rehydration on quantitative ultrashort echo time biomarkers
Lidi Wan, Adam C. Searleman, Yajun Ma, Jonathan H. Wong, Judith Williams, Mark E. Murphy, Jiang Du, Eric Y. Chang, Guangyu Tang
Quality assessment of transperineal ultrasound in Chinese tertiary medical centers: a multicenter study
Man Zhang, Jiawei Wu, Xin Lin, Liang Mu, Guifeng Ma, Zhikun Zhang, Jing Shi, Shaozheng He, Yanan Ma, Ning Shang, Hongyan Wang, Suzhen Ran, Xudong Wang, Jiawei Tian, Enze Qu, Xinling Zhang
Dosimetric comparison between stereotactic body radiotherapy and carbon-ion radiation therapy for prostate cancer
He-Fa Huang, Xing-Xin Gao, Qiang Li, Xiao-Yun Ma, Lan-Ning Du, Peng-Fei Sun, Sha Li
The morphology of angle dysgenesis assessed by ultrasound biomicroscopy and its relationship with glaucoma severity and mutant genes in Axenfeld-Rieger syndrome
Qingdan Xu, Youjia Zhang, Li Wang, Xueli Chen, Xinghuai Sun, Yuhong Chen
SDA-CLIP: surgical visual domain adaptation using video and text labels
Yuchong Li, Shuangfu Jia, Guangbi Song, Ping Wang, Fucang Jia
Predicting recurrent laryngeal nerve invasion by preoperative ultrasonography in patients with thyroid carcinoma
Yushuang He, Yujia Yang, Wen Wen, Li Qiu, Zhihui Li, Jianyong Lei
The application of radiology for dilated cardiomyopathy diagnosis, treatment, and prognosis prediction: a bibliometric analysis
Qimin Fang, Kaiyao Huang, Xinyu Yao, Yun Peng, Ao Kan, Yipei Song, Xiwen Wang, Xuan Xiao, Lianggeng Gong
Superb microvascular imaging for evaluation of microvascularity in breast nodules compared with conventional Doppler imaging
Xiuwen Zhang, Fangyuan Cheng, Xingjun Song, Peng Wang, Shuangyan Tian, Xiaopei Zhao, Qing Wang, Mei Zhang
A nomogram for predicting the risk of intra-abdominal hypertension in critically ill patients based on ultrasound and clinical data
Baoquan Chen, Shuping Yang, Guorong Lyu, Xiaomei Cheng, Ming Chen, Jinyang Xu
Feasibility and safety of computed tomography-guided intrapulmonary injection of indocyanine green for localization of peripheral pulmonary ground-glass nodules
Lei Wang, Sai’e Shen, Tiantian Qu, Tienan Feng, Xuequn Huang, Runmin Chi, Fengqing Hu, Haibo Xiao
Evaluation of the relations between reproduction-related pituitary and ovarian hormones and abdominal fat area-related variables determined with computed tomography in overweight or obese women who have undergone bariatric surgery: a cross-sectional study
Hao Guo, Bo Yang, Shigeru Kiryu, Qing Wang, Dexin Yu, Zehua Sun, Yang Chen, Xin Li, Fang Wang, Xinru Ba
Alterations of interhemispheric functional homotopic connectivity and corpus callosum microstructure in bulimia nervosa
Yiling Wang, Lirong Tang, Miao Wang, Weihua Li, Xuemei Wang, Jiani Wang, Qian Chen, Zhenghan Yang, Xiaohong Li, Zhanjiang Li, Guowei Wu, Peng Zhang, Zhenchang Wang
Quantitative apparent diffusion coefficient metrics for MRI-only suspicious breast lesions: any added clinical value?
Xue Li, Hong Wang, Jiayin Gao, Lei Jiang, Min Chen
A quantitative analysis framework of placenta accreta spectrum: placenta subtype, intraoperative bleeding, and hysterectomy risk evaluation based on magnetic resonance imaging-anatomical-clinical features
Huancheng Yang, Xiang Wu, Weihao Liu, Yangguang Yuan, Haoyang Zeng, Junkai Li, Baiwei Ye, Lei Wang, Shimei Luo, Zhe Li, Hanlin Liu
Global trends in indocyanine green fluorescence navigation in the field of gastric cancer: bibliometrics and knowledge atlas analysis
Guoyang Zhang, Yujun Zhang, Yiwei Zhang, Wentao Zhao, Yu Xia, Jingjing Song, Zongfeng Feng, Li Liu, Xufeng Shu, Ahao Wu, Yukang Wu, Yi Cao, Zhigang Jie, Zhengrong Li
Analysis of coronary computed tomography angiography-derived pericoronary fat attenuation index characteristics in the diagnostic assessment of patients with Takayasu arteritis
Wenjing Zhao, Nan Zhang, Shiyu Yang, Lili Pan, Jiayi Liu, Dongting Liu, Lei Xu, Guicheng Zhang, Zhonghua Sun, Zhaoying Wen
Differentiating mass-forming intrahepatic cholangiocarcinoma from atypical hepatocellular carcinoma using Gd-EOB-DTPA-enhanced magnetic resonance imaging combined with serum markers in at-risk patients with hepatitis B virus
Dingsheng Han, Yalin Li, Xu He, Jiacheng Zhang, Yanru Zhou, Jiajia Zhang, Lan Zhang
Combination of ultra-micro angiography and sound touch elastography for diagnosis of primary Sjögren’s syndrome: a diagnostic test
Zhikang Xu, Rumei Li, Bin Xia, Meijuan Jiang, Xiaojin Wu, Xuanxuan Zhang, Jianlian Pan, Jian Chen
Analysis of the therapeutic effect and postoperative complications associated with 3-dimensional computed tomography navigation-assisted intervertebral foraminoscopic surgery in lumbar disc herniation in the elderly: a retrospective cohort study
Xiaofei Yang, Hongfu Wu
Diverse ultrasound image features of unilateral genital tract obstruction with ipsilateral renal anomaly syndrome on genitourinary system segmental sequential ultrasound screening and the accuracy of ultrasonic diagnosis
Ling Zhang, Rong Liu, Ronghua Liu, Mingfu Wu, Shuangmei Ye
Simultaneous percutaneous microwave ablation and biopsy for highly suspected malignant pulmonary nodules: a retrospective cohort study
Jianxiang Zhang, Kaihao Xu, Kepu Du, Xinwei Han, Dechao Jiao
Single pararectus approach combined with three-dimensional guidance for the treatment of acetabular fracture
Zhiqiang Wang, Li Ge, Jun Liu, Hongtao Li, Dongxiao Li, Wenwen Yan, Xuecheng Sun
Gastrointestinal tumor-related perihepatic fluorouracil encapsulated lesions and liver metastases: a diagnostic imaging study based on contrast-enhanced computed tomography and magnetic resonance imaging
Yuanqiu Li, Kangwen He, Xinyueyuan Hao, John N. Morelli, Yaqi Shen, Xuemei Hu, Daoyu Hu, Zhen Li
Reduction quality in lateral view of X-ray and hypoalbuminemia are associated with postoperative mortality in elderly pertrochanteric fracture patients
Zhenning Liu, Hao Wang, Hao Wu, Liping Pan, Taiguo Ning, Yongping Cao
Magnetic resonance radiographic features which might lead to misdiagnosis of muscle-invasive bladder cancer based on vesical imaging reporting and data system: the application experience of a single center
Boya Li, Xiangdong Li, Zhiyong Li, Ping Yang, Chenghao Pan, Li Tian, Chuanmiao Xie
The dynamic contrast enhanced-magnetic resonance imaging and diffusion-weighted imaging features of alveolar soft part sarcoma
Changlei Lv, Xiaolei Xue, Minggang Huang, Zhen Yang, Xiaolong Chen, Chi Wan Koo
Evaluation of left ventricular diastolic function in patients with coronary microvascular dysfunction via cardiovascular magnetic resonance feature tracking
Huihui Kong, Jiaxin Cao, Jinfan Tian, Jingwen Yong, Jing An, Lijun Zhang, Xiantao Song, Yi He
The image quality and diagnostic performance of CT perfusion-derived CT angiography versus that of conventional CT angiography
Xiu-Zhi Zhou, Kuan Lu, Du-Chang Zhai, Man-Man Cui, Yan Liu, Ting-Ting Wang, Dai Shi, Guo-Hua Fan, Sheng-Hong Ju, Wu Cai

Review Article

Targeted magnetic resonance imaging (tMRI) of small changes in the T1 and spatial properties of normal or near normal appearing white and gray matter in disease of the brain using divided subtracted inversion recovery (dSIR) and divided reverse subtracted inversion recovery (drSIR) sequences
Ya-Jun Ma, Dina Moazamian, John D. Port, Myriam Edjlali, Jean-Pierre Pruvo, Lotfi Hacein-Bey, Nigel Hoggard, Martyn N. J. Paley, David K. Menon, David Bonekamp, Emanuele Pravatà, Michael Garwood, Helen Danesh-Meyer, Paul Condron, Daniel M. Cornfeld, Samantha J. Holdsworth, Jiang Du, Graeme M. Bydder

Letter to the Editor

Myocardial acoustics-assisted diagnosis of right ventricular Loeffler endocarditis
Fang You, Xinyun Chen
Gorham-Stout disease of spine accompanying chylothorax: a case description
Qianyi Qiu, Xiaodong Zhang
Accessory left bile duct draining into the stomach: a case description
Hyeonsik Shin, Minsoo Kim, Sunyoung Lee
Acute cerebral infarction caused by cardiac subvalvular thrombus shedding in eosinophilic myocarditis: a case description
Xiao-Hang Liu, Tian-Chen Guo, Yi-Ning Wang, Li Huo, Wei Chen
Application of ultrasound in the early diagnosis of congenital patellar dislocation: a case description
Zhiheng Yan, Yanwu Yao, Qiongyu Yang, Bin Ma, Tiangang Li, Yixuan Wang
Embolization via the brachial artery of an anomalous systemic artery supplying the left lower lung lobe: a case description
Mingyang Zhao, Xiaolong Zhang, Xi Zheng, Jieqiong Li, Ao Su, Yaxin Tuo, Enfu Du
A case of well-differentiated hepatocellular carcinoma detected with 18F-PSMA-1007 positron emission tomography-computed tomography
Zhijun Wang, Yingzhen Cong, Yingdan Jiang, Lu Shi
Isolated thyroid gland metastasis from bladder urothelial carcinoma: a rare description and literature analysis
Yan Wang, Minghui Zhang, Xiaoke Zeng, Xuemei Wang, Kun Huang, Liang Sang
Misdiagnosis of giant pulmonary mucinous adenocarcinoma in a posterior mediastinum mass: a case description and literature analysis
Fa Wu, Rui Jiang, Wei Zhu, Zhiwei Zuo, Feizhou Du, Hailong Yun, Peng Wang
Defecography with water-soluble contrast enema: an alternative imaging method for detecting minor anastomotic fistula after partial intersphincteric resection
Xianghai Ren, Jinxiang Hu, Peiyun Wang, Xiaoyu Xie, Hang Hu, Qun Qian, Congqing Jiang
Systematic use of standardized A-scan technique in neurosurgical intensive care unit
Isabella Fioretto, Francesco Maria Capuano, Danilo Biondino, Francesco Ferdinando Mottola, Mario Graziano
Cerebral air embolism after computed tomography-guided percutaneous transthoracic lung biopsy: a case description
Jie Pan, Danyang Meng, Liang Chen, Juan Qu, Jin Hu, Liju Dai
Serial electroencephalography changes in low-dose baclofen intoxication
Han Uk Ryu, Hong Jin Kim, Byoung-Soo Shin, Hyun Goo Kang
The contribution of T2 relaxation time to MRI-derived apparent diffusion coefficient (ADC) quantification and its potential clinical implications
Yì Xiáng J. Wáng, Kai-Xuan Zhao, Fu-Zhao Ma, Ben-Heng Xiao
Embolization of the esophageal branch of intercostal artery for treatment of spontaneous intramural hematoma of the esophagus: a case description
Fulei Gao, Tongsheng Zhang, Xinchun Guo, Zhe Su