Vol 14, No 2 (February 01, 2024): Quantitative Imaging in Medicine and Surgery

Original Article

The role of 18F-FDG PET/CT metabolic parameters in the differential diagnosis of post-transplant lymphoproliferative disorder after pediatric liver transplantation
Chaoran Wang, Guanyun Wang, Wei Wang, Ying Kan, Mingyu Zhang, Jigang Yang
Novel sizing role of 3D transesophageal echocardiography in a novel left atrial appendage clip device for patients undergoing video-assisted atrial fibrillation ablation: a cohort study
Fujian Duan, Hui Li, Chenghui Zhou, Haojie Li, Jia Tao, Wenying Kang, Minggang Yu, Zhe Zheng
The differential computed tomography features between small benign and malignant solid solitary pulmonary nodules with different sizes
Xiao-Qun He, Xing-Tao Huang, Tian-You Luo, Xiao Liu, Qi Li
Ultrasonic features of automated breast volume scanner (ABVS) and handheld ultrasound (HHUS) combined with molecular biomarkers in predicting axillary lymph node metastasis of clinical T1–T2 breast cancer
Jing-Min Li, Yu-Hong Shao, Xiu-Ming Sun, Jian Shi
The relationship between right atrial wall inflammation and poor prognosis of atrial fibrillation based on 18F-FDG positron emission tomography/computed tomography
Peng Wan, Wenji Yu, Lishang Zhai, Bo Qian, Feifei Zhang, Bao Liu, Jianfeng Wang, Xiaoliang Shao, Yunmei Shi, Qi Jiang, Mengfei Wang, Shan Shao, Yuetao Wang
Cervical artery tortuosity—a reliable semi-automated magnetic resonance-based method
Lukas Mayer-Suess, Tamara Peball, Sergiy Pereverzyev Jr, Ruth Steiger, Malik Galijasevic, Stefan Kiechl, Michael Knoflach, Elke R. Gizewski, Stephanie Mangesius
Tumor characteristics, brain functional activity, and connectivity of tinnitus in patients with vestibular schwannoma: a pilot study
Jiayu Huang, Jiaji Lin, Na You, Xiaolong Li, Yongqin Xiong, Xiaoyu Wang, Haoxuan Lu, Chenxi Li, Runze Li, Jianxing Hu, Jun Zhang, Xin Lou
A two-step neural network-based guiding system for obtaining reliable radiographs for critical shoulder angle measurement
Yamuhanmode Alike, Cheng Li, Jingyi Hou, Chuanhai Zhou, Yi Long, Zongda Zhang, Weike Zeng, Yuanhao Zhang, Dan Michelle Wang, Mengjie Ye, Rui Yang
Deep vein diameters and perivascular space scores are associated with deep medullary vein hypo-visibility in patients with white matter hyperintensity
Haiyuan Lan, Xinjun Lei, Chaoping Wang, Zehui Wu, Chenjing Liang, Zhihua Xu
Superiority of spleen stiffness on two-dimensional magnetic resonance elastography over liver stiffness and serum tests in assessing portal hypertension in chronic liver disease
Xinjun Han, Dawei Yang, Hui Xu, Yu Wang, Hongxia Yin, Zhenghan Yang
Evaluation and analysis of surgical treatment for single-level or multi-level lumbar degenerative disease based on radiography
Xiaowen Liu, Tianyi Zhao, Chenxi Sun, Haoyang Shi, Jiangang Shi, Guodong Shi, Yang Hou
Ranolazine for improving coronary microvascular function in patients with nonobstructive coronary artery disease: a systematic review and meta-analysis with a trial sequential analysis of randomized controlled trials
Hao Ling, Sunjing Fu, Mengting Xu, Bing Wang, Bingwei Li, Yuan Li, Xueting Liu, Xiaoyan Zhang, Qin Wang, Ailing Li, Mingming Liu
Imaging signs for preoperative diagnosis of dural ossification in patients with thoracic ossification of the ligamentum flavum: a blind, randomized diagnostic accuracy study
Guanghui Chen, Liyuan Tao, Zhongqiang Chen, Weishi Li, Chunli Song, Woquan Zhong, Yu Jiang, Xinhu Guo, Tianqi Fan, Shuai Jiang, Chuiguo Sun
Validation of biomechanical assessment of coronary plaque vulnerability based on intravascular optical coherence tomography and digital subtraction angiography
Xuehuan Zhang, Nan Nan, Xinyu Tong, Huyang Chen, Xuyang Zhang, Shilong Li, Mingduo Zhang, Bingyu Gao, Xifu Wang, Xiantao Song, Duanduan Chen
Usefulness of longitudinal nodule-matching algorithm in computer-aided diagnosis of new pulmonary metastases on cancer surveillance CT scans
Sung Hyun Yoon, Dong Yul Oh, Hyo Jin Kim, Sowon Jang, Minseon Kim, Jihang Kim, Kyung Won Lee, Kyong Joon Lee, Junghoon Kim
Classification of superficial suspected lymph nodes: non-invasive radiomic model based on multiphase contrast-enhanced ultrasound for therapeutic options of lymphadenopathy
Zhenzhen Jiang, Fang Yuan, Qi Zhang, Jianbo Zhu, Meina Xu, Yanfeng Hu, Chuanling Hou, Xiatian Liu
Global trends in neonatal MRI brain neuroimaging research over the last decade: a bibliometric analysis
Shengfang Xu, Jinlong Zhang, Songhong Yue, Jifang Qian, Dalin Zhu, Yankai Dong, Guangyao Liu, Jing Zhang
Ability of the European League Against Rheumatism-Outcomes Measures in Rheumatology combined scoring system for grading dorsal joint space synovitis to accurately evaluate ultrasound-detected hand synovitis
Tianmin Tang, Hongyu Jin, Yujia Yang
Association between intracranial aneurysm wall enhancement and intracranial atherosclerotic plaque: a cross-sectional study using high-resolution vessel wall imaging
Yucheng Lu, Chen Wang, Yifang Bao, Lei Huang, Gang Lu, Yuxin Li
Investigation of the correlation between the change in the projected lung area and forced vital capacity using biphasic chest dynamic digital radiography: a cross-sectional study
Qiongzhu Chen, Lechuan Ouyang, Qianyi Li, Ziyang Xia, Xian Li, Chunli Liu, Seong-Hyop Kim, Alessandro Brunelli, Rihui Lan, Yuquan Song
Crucial computed tomography and magnetic resonance imaging findings of fallopian tubal tuberculosis for diagnosis: a retrospective study of 26 cases
Zhi-Ying Liang, Ke Zou, Tao-Lin Lin, Jia-Ke Dong, Man-Qian Huang, Shu-Min Zhou, Pei-Qiang Cai, Ling Zhang, Liang-Jie Li
Ability of dynamic gadoxetic acid–enhanced magnetic resonance imaging combined with water-specific T1 mapping to reflect inflammation in a rat model of early-stage nonalcoholic steatohepatitis
Qian Wan, Hao Peng, Feng Liu, Xiaoyi Liu, Chuanli Cheng, Changjun Tie, Jie Deng, Jianxun Lyu, Yizhen Jia, Yi Wang, Hairong Zheng, Dong Liang, Xin Liu, Chao Zou
Assessing the role of GPT-4 in thyroid ultrasound diagnosis and treatment recommendations: enhancing interpretability with a chain of thought approach
Zhixiang Wang, Zhen Zhang, Alberto Traverso, Andre Dekker, Linxue Qian, Pengfei Sun
Effect of deep learning image reconstruction with high-definition standard scan mode on image quality of coronary stents and arteries
Mingming Liu, Xiuzhen Chen, Weimin Liu, Yuefei Guo, Yanqiu Zhu, Yani Duan, Wanyue Huang, Wei Kong, Cui Yan, Jie Qin
Deep learning-based bronchial tree-guided semi-automatic segmentation of pulmonary segments in computed tomography images
Zhi Chen, Bar Wai Barry Wo, Oi Ling Chan, Yu-Hua Huang, Xinzhi Teng, Jiang Zhang, Yanjing Dong, Li Xiao, Ge Ren, Jing Cai
Contrast-enhanced computed tomography of retromandibular vein position and course patterns relative to the mandible during sagittal split ramus osteotomy
Keisuke Sugahara, Koki Oiwa, Satoru Matsunaga, Kento Odaka, Hidetomo Hirouchi, Masahide Koyachi, Norio Kasahara, Chie Tachiki, Yasushi Nishii, Klaus-Dietrich Wolff, Akira Katakura
Effect of moderate-intensity statin on carotid intraplaque neovascularization of coronary artery disease: a retrospective cohort study
Yanyan Han, Ling Ren, Xiang Fei, Jingjing Wang, Tao Chen, Jun Guo, Qi Wang
Myelin water quantification in multiple sclerosis using short repetition time adiabatic inversion recovery prepared-fast spin echo (STAIR-FSE) imaging
Dina Moazamian, Hamidreza Shaterian Mohammadi, Jiyo S. Athertya, Soo Hyun Shin, James Lo, Eric Y. Chang, Jiang Du, Graeme M. Bydder, Yajun Ma
Comparison of pulmonary artery sarcoma and pulmonary thromboembolism according to clinical and computed tomography pulmonary angiography and magnetic resonance imaging characteristics: a single-center retrospective study
Runcai Guo, Haoyu Yang, Linfeng Xi, Anqi Liu, Mei Deng, Hongyan Liu, Qian Gao, Wanmu Xie, Yanan Zhen, Zhenguo Huang, Min Liu
Geometric remodeling of tricuspid valve in pulmonary hypertension and its correlation with pulmonary hypertension severity: a prospectively case-control study using four-dimensional automatic tricuspid valve quantification technology
Yawen Wang, Zhenhui Zhu, Lili Niu, Bingyang Liu, Jingru Lin, Minjie Lu, Changming Xiong, Jiangtao Wang, Yuqi Cai, Hao Wang, Weichun Wu
Application of conventional ultrasound coupled with shear wave elastography in the assessment of muscle strength in patients with type 2 diabetes
Kaifan Chen, Shidi Hu, Renmou Liao, Sishu Yin, Yuqian Huang, Ping Wang
Multi-parametric investigations on the effects of vascular disrupting agents based on a platform of chorioallantoic membrane of chick embryos
Lei Chen, Mingpei Wang, Yuanbo Feng, Lingjie Gao, Jie Yu, Lei Geng, Yiyang Xie, Walter Coudyzer, Yue Li, Yicheng Ni
Semisupervised 3D segmentation of pancreatic tumors in positron emission tomography/computed tomography images using a mutual information minimization and cross-fusion strategy
Min Shao, Chao Cheng, Chengyuan Hu, Jian Zheng, Bo Zhang, Tao Wang, Gang Jin, Zhaobang Liu, Changjing Zuo
Integrating shear wave elastography and estimated glomerular filtration rate to enhance diagnostic strategy for renal fibrosis assessment in chronic kidney disease
Ziman Chen, Yingli Wang, Simon Takadiyi Gunda, Xinyang Han, Zhongzhen Su, Michael Tin Cheung Ying
Image quality assessment and feasibility of three-dimensional amide proton transfer-weighted imaging for hepatocellular carcinoma
Xiaohui Qi, Qi Wang, Zhiwei Shen, Mengting Duan, Xiang Liu, Jiangyang Pan, Xueli Fan, Litao Jia, Yaning Wang, Yu Du
Safety and efficacy of protective stent insertion to prevent carotid blowout syndrome at the distal internal carotid artery in nasopharyngeal carcinoma patients: a comparison with endovascular occlusion
Ru Tang, Shixian Liu, Song Mao, Xiwen Sun, Liming Wei, Haitao Lu, Jie Fu, Weitian Zhang, Yueqi Zhu
Development and validation of a radiomics model based on T2-weighted imaging for predicting the efficacy of high intensity focused ultrasound ablation in uterine fibroids
Yu Cheng, Lixia Yang, Yiran Wang, Lanqiong Kuang, Xianpan Pan, Lei Chen, Xiaohuan Cao, Yonghua Xu
CSANet: a lightweight channel and spatial attention neural network for grading diabetic retinopathy with optical coherence tomography angiography
Fei Ma, Xiao Liu, Shengbo Wang, Sien Li, Cuixia Dai, Jing Meng
Distance-specific functional connectivity strength alterations in human immunodeficiency virus asymptomatic neurocognitive impairment patients: a cross-sectional study
Jing Zhao, Ye Wu, Feng Chen, Haiyan Zhao, Jian Chen, Bin Jing, Hongjun Li
Study on the relationship between atrial high-rate episode and left atrial strain in patients with cardiac implantable electronic device
Ping Wang, Boshui Huang, Chang Fang, Peiwei Wang, Chaodi Tan, Yuping Zheng, Guifu Wu, Shaoxin Zheng, Shuxian Zhou
Application of deep learning image reconstruction-high algorithm in one-stop coronary and carotid-cerebrovascular CT angiography with low radiation and contrast doses
Wanjiang Li, Wenyu Huang, Peiyao Li, Yuting Wen, Tao Shuai, Yong He, Yongchun You, Jianqun Yu, Kaiyue Diao, Bin Song
Revolutionizing vascular imaging: trends and future directions of 4D flow MRI based on a 20-year bibliometric analysis
Peisong Ma, Lishu Zhu, Ru Wen, Fajin Lv, Yongmei Li, Xinyou Li, Zhiwei Zhang
Damage evaluation of craniofacial localized scleroderma using magnetic resonance imaging
Xuda Ma, Jiuzuo Huang, Huadan Xue, Hongwei Wang, Tianjiao Wang, Yu Chen, Xiao Long, Xiaojun Wang
A convenient and reproducible protocol for acquisition of the hepatocyte phase for liver function-impaired patients in gadoxetic acid disodium-enhanced magnetic resonance imaging
Chao Wang, Wei-Rong Sun, Ning Wu, Zhuang Zhang, Lai-Xing Zhang, Wan-Qing Yi, Xiao-Dong Yuan
Quantification of enlarged deep medullary vein volumes in Sturge-Weber syndrome
Jeong-Won Jeong, Min-Hee Lee, Aimee F. Luat, Yang Xuan, E. Mark Haacke, Csaba Juhász
Artificial intelligence diagnostic model for multi-site fracture X-ray images of extremities based on deep convolutional neural networks
Yanling Xie, Xiaoming Li, Fengxi Chen, Ru Wen, Yang Jing, Chen Liu, Jian Wang
The combination of maximum standardized uptake value and clinical parameters for improving the accuracy in distinguishing primary mediastinal lymphomas from thymic epithelial tumors
Hui Yan, Lihua Wang, Bei Lei, Maomei Ruan, Cheng Chang, Mingge Zhou, Liu Liu, Wenhui Xie, Yuetao Wang
Assessing the early prognosis of heart failure after acute myocardial infarction using left ventricular pressure-strain loop: a prospective randomized controlled clinical study
Zheng Liang, Yaoyao Yang, Feng Wang, Jing Liu, Lei Liu, Yanfei Mo, Min Wang
Accuracy of solid portion size measured on multiplanar volume rendering images for assessing invasiveness in lung adenocarcinoma manifesting as subsolid nodules
Wang-Jia Li, Zhi-Gang Chu, Dan Li, Wei-Wei Jing, Qiu-Ling Shi, Fa-Jin Lv
Optimizing image quality and minimizing radiation dose in pediatric abdominal multiphase contrast-enhanced computed tomography: a study on CARE kV and CARE Dose 4D
Xinyu Tian, Zhenjiang Chang, Subinuer Dilixiati, Yilisuyaer Haimiti, Shui Wang, Jihang Sun
Value of carotid intima thickness in assessing advanced carotid plaque vulnerability: a study based on carotid artery ultrasonography and carotid plaque histology
Ya-Chao Zhao, Jia Zhang, Fei Wang, Yi-Ming He, Ming-Jun Xu, Dong-Hai Wang, Mei Zhang
A novel automatic segmentation method directly based on magnetic resonance imaging K-space data for auxiliary diagnosis of glioma
Yikang Li, Yulong Qi, Zhanli Hu, Ke Zhang, Sen Jia, Lei Zhang, Wenjing Xu, Shuai Shen, Yì Xiáng J. Wáng, Zongyang Li, Dong Liang, Xin Liu, Hairong Zheng, Guanxun Cheng, Na Zhang
Creating a novel multiparametric magnetic resonance imaging-based biopsy strategy for reducing unnecessary prostate biopsies: a retrospective cohort study
Changming Wang, Deyun Shen, Lei Yuan, Qifei Dong, Siqin Xu, Yixun Liu, Jun Xiao
Attention gate and dilation U-shaped network (GDUNet): an efficient breast ultrasound image segmentation network with multiscale information extraction
Jiadong Chen, Xiaoyan Shen, Yu Zhao, Wei Qian, He Ma, Liang Sang
Radiomics derived from T2-FLAIR: the value of 2- and 3-classification tasks for different lesions in multiple sclerosis
Zhuowei Shi, Yuqi Ma, Shuang Ding, Zichun Yan, Qiyuan Zhu, Hailing Xiong, Chuan Li, Yuhui Xu, Zeyun Tan, Feiyue Yin, Shanxiong Chen, Yongmei Li

Letter to the Editor

Dynamic contrast-enhanced ultrasound findings of focal nodular hyperplasia-like nodules in cirrhosis: a description of two cases and literature analysis
Zinan Li, Xingni Wu, Xiang Li, Shaoshan Tang
ChatGPT in radiology structured reporting: analysis of ChatGPT-3.5 Turbo and GPT-4 in reducing word count and recalling findings
Carlo A. Mallio, Caterina Bernetti, Andrea C. Sertorio, Bruno Beomonte Zobel
Ultrasonic diagnosis of esophageal perforation and deep neck infection caused by denture swallowing: a case description
Qing Yang, Zhiheng Yan
Preoperative surgical planning for biventricular repair of double outlet right ventricle by using a 3D heart model
Meletios Kanakis, Martin Kostolny, George Samanidis, Kyriaki Kolovou, Anastasios Chatziantoniou, Nicholas Giannopoulos, Soultana Kourtidou, Konstantinos Petsios, Thomas Vrachliotis, Dimitrios Bobos
Pulmonary benign metastasizing leiomyoma with concurrent granulomatous inflammation: a diagnostic challenge
Shihao Chen, Gen Xu, Weitao Ye, Caolin Liu
A rare case of mitral valve dysplasia and left ventricular noncompaction: surgical management and genetic investigation
Lei Liu, Aijuan Fang, Hui Chen, Yongfeng Shao, Buqing Ni, Jing Yao
Minimal pericardial effusion on iodine 131 whole-body scan could be a false-positive finding
Na Han, Yingying Zhang, Zengmei Si, Guoqiang Wang, Chenghui Lu, Xufu Wang
Underestimation of liver hemangioma perfusion fraction by standard intravoxel incoherent motion diffusion magnetic resonance imaging
Yì Xiáng J. Wáng, Akmal Sabarudin