Vol 13, No 5 (May 01, 2023): Quantitative Imaging in Medicine and Surgery

Original Article

Automatic bolus tracking in abdominal CT scans with convolutional neural networks
Angela T. Li, Peter B. Noël, Nadav Shapira
Detection of intermediate- and high-risk prostate cancer with biparametric magnetic resonance imaging: a systematic review and meta-analysis
Yajing Wang, Wei Wang, Nuo Yi, Liang Jiang, Xindao Yin, Wenzhen Zhou, Liwei Wang
Deep-learning-based biomarker of spinal cartilage endplate health using ultra-short echo time magnetic resonance imaging
Noah B. Bonnheim, Linshanshan Wang, Ann A. Lazar, Ravi Chachad, Jiamin Zhou, Xiaojie Guo, Conor O’Neill, Joel Castellanos, Jiang Du, Hyungseok Jang, Roland Krug, Aaron J. Fields
Impact of tumour region of interest delineation method for mid-treatment FDG-PET response prediction in head and neck squamous cell carcinoma undergoing radiotherapy
Yuvnik Trada, Peter Lin, Mark T. Lee, Michael G. Jameson, Phillip Chlap, Paul Keall, Daniel Moses, Allan Fowler
Deep learning for predicting the human epidermal growth factor receptor 2 status of breast cancer liver metastases based on contrast-enhanced computed tomography: a development and validation study
Meng Liu, Lian-Yu Sui, Xiao-Ping Yin, Jia-Ning Wang, Gen Li, Jie Song, Qian Ji
Robust multi-view approaches for retinal layer segmentation in glaucoma patients via transfer learning
Mateo Gende, Joaquim de Moura, José Ignacio Fernández-Vigo, José María Martínez-de-la-Casa, Julián García-Feijóo, Jorge Novo, Marcos Ortega
Effect of open-wedge high tibial osteotomy and lateral patellofemoral retinacular release on patellar position: an X-ray imaging-based comparative study
Ming Li, Zhikai Lu, Haojun Zhang, Yiji Tu, Zhenglin Di, Jiao Bai
The influence of different previous cancer histories on the diagnostic efficacy of Lung Imaging Reporting and Data System
Feipeng Song, Binjie Fu, Xiangling Liu, Mengxi Liu, Fajin Lv
Identification of heart failure with preserved ejection fraction in patients with hypertension: a left atrial myocardial strain cardiac magnetic resonance study
Jinyang Wen, Xin Zhang, Shuhao Li, Xinwei Tao, Qimin Fang, Shuli Zhou, Liming Xia, Lianggeng Gong
Ex vivo magnetic resonance elastography of the small bowel in Crohn’s disease
Florian N. Loch, Carsten Kamphues, Katharina Beyer, Christian Schineis, Patrick Asbach, Rolf Reiter, Ingolf Sack, Jürgen Braun
Improving the registration stability of cone-beam computed tomography with the Sphere-Mask Optical Positioning System: a feasibility study
Yan Zhang, Han Zhou, Yanan Jiang, Chuanfeng Wu, Yun Ge, Guoping Shan, Kaiyue Chu, Jundong Zhou, Jing Cai, Jianhua Jin, Ying Chen, Xiaolin Huang
Introduction and validation of an automatic and low-cost three-dimensional facial imaging system: a comparison to direct anthropometry and Vectra H1
Yuming Chong, Yiding Xiao, Ziming Li, Jiuzuo Huang, Nanze Yu, Wenyun Ting, Hao Liu, Xiao Long
Improving image quality and resolution of coronary arteries in coronary computed tomography angiography by using high-definition scans and deep learning image reconstruction
Yiming Wang, Geliang Wang, Xin Huang, Wenzhe Zhao, Qiang Zeng, Yanshou Li, Jianxin Guo
Cerebral collateral circulation as an independent predictor for in-stent restenosis after carotid artery stenting
Luji Liu, Xudong Su, Lihong Zhang, Zhongzhong Li, Kailin Bu, Si Yuan, Qisong Wang, Ye Wang, Ndoumou Justin Aime, Zengpin Liu, Cunhe Zhou, Jianghua Yu, Guojun Tan, Li Guo, Xiaoyun Liu
Current status and trends in quantitative MRI study of intervertebral disc degeneration: a bibliometric and clinical study analysis
Shuang Chen, Daoxi Sun, Nan Wang, Xiaoyang Fang, Zhipeng Xi, Chenyu Wang, Heng Chen, Lin Xie
Predicting coronary atherosclerosis heart disease with pericoronary adipose tissue attenuation parameters based on dual-layer spectral detector computed tomography: a preliminary exploration
Lei Zou, Xigang Xiao, Yulin Jia, Feng Yin, Jing Zhu, Qi Gao, Ming Xue, Shushan Dong
A deep learning model for the differential diagnosis of benign and malignant salivary gland tumors based on ultrasound imaging and clinical data
Gang Zhang, Li Zhu, Rong Huang, Yushan Xu, Xiaokai Lu, Yumei Chen, Chen Li, Yujie Lei, Xiaomao Luo, Zhiyao Li, Sanli Yi, Jianfeng He, Chenhong Zheng
Application of amide proton transfer imaging to pretreatment risk stratification of childhood neuroblastoma: comparison with neuron-specific enolase
Xuan Jia, Wenqi Wang, Jiawei Liang, Xiaohui Ma, Weibo Chen, Dan Wu, Hongxi Zhang, Shaoqing Ni, Jiheng Wu, Can Lai, Yi Zhang
Comparative study of pathological response evaluation systems after neoadjuvant chemotherapy for breast cancer: developing predictive models of multimodal ultrasound features including shear wave elastography combined with puncture pathology
Ying Duan, Xuemei Song, Ling Guan, Weili Wang, Bo Song, Yaqiong Kang, Yingying Jia, Yangyang Zhu, Fang Nie
Changes and influencing factors of liver volume after transjugular intrahepatic portosystemic shunt: a retrospective cohort study
Yaowei Bai, Jiacheng Liu, Jianbo Zhao, Jinqiang Ma, Yingliang Wang, Chaoyang Wang, Shuguang Ju, Chen Zhou, Chongtu Yang, Songjiang Huang, Tongqiang Li, Yang Chen, Wei Yao, Bin Xiong
Evaluation of activity of Graves’ orbitopathy with multiparameter orbital magnetic resonance imaging (MRI)
Jingyi Cheng, Xiuying Zhang, Jianxiu Lian, Zhenyu Piao, Lingli Zhou, Xinyi Gou, Chuhan Chen, Lei Chen, Ke Jiang, Jin Cheng, Linong Ji, Nan Hong
Diagnostic accuracy of contrast-enhanced dual-energy computed tomography for detecting metastatic lymph nodes in patients with malignant tumors: a systematic review and meta-analysis
Derui Kong, Xinyu Chen, Peihong Gao, Kexin Zhao, Chong Zheng, Hongwei Zhou
Improving visualization of free fibula flap perforators and reducing radiation dose in dual-energy CT angiography
Yu Wang, Yusong Jiang, Guoxiong Lu, Lingjie Yang, Guangzi Shi, Fang Zhang, Jiayi Zhuo, Huijun Hu, Xiaohui Duan
Prevalence of incidental thyroid abnormalities in patients with degenerative cervical spondylosis: a retrospective cross-sectional magnetic resonance imaging study
Zi-Wen Yan, Dong-Ya Li, Wang-Yi Jin, Chao-Ran Huang, Sheng Pan, Da-Lin Peng, Xing-Chen Zhang, Yong Pang, Kai-Jin Guo, Xin Zheng
Deep learning for fully automated segmentation and volumetry of Couinaud liver segments and future liver remnants shown with CT before major hepatectomy: a validation study of a predictive model
Tingting Xie, Yongbin Li, Ziying Lin, Xiang Liu, Xiaodong Zhang, Yaofeng Zhang, Dadou Zhang, Guanxun Cheng, Xiaoying Wang
The relationship between false-lumen area ratio and renal replacement therapy after acute aortic dissection repair on bilateral artery cannulation: a cross-sectional study
Qin Jiang, Juan Du, Yu Lei, Cheng Gu, Liang Hong, Shengshou Hu
Validation of an automated technique for quantification of pulmonary perfusion territories using computed tomography angiography
Yixiao Zhao, Shant Malkasian, Logan Hubbard, Sabee Molloi
Multiregional radiomic model for breast cancer diagnosis: value of ultrasound-based peritumoral and parenchymal radiomics
Suping Guo, Xingzhi Huang, Chao Xu, Meiqin Yu, Yaohui Li, Zhenghua Wu, Aiyun Zhou, Pan Xu
Applying the AAPM 293 report to estimate the absorbed dose during head computed tomography: using head circumference for rapid dose estimation
Tiao Chen, Xiangchuang Kong, Wei Peng, Tian Liao, Huaifei Hu, Ning Pan, Zilong Yuan
Prolonged heterogeneous liver enhancement accompanied by abdominal symptoms after sonographic contrast agent injection: a cross-sectional study
Jiajia Tang, Xuehua Xi, Shanshan Wang, Guanghan Li, Mai Sun, Bo Zhang
Deep learning image reconstruction algorithms in low-dose radiation abdominal computed tomography: assessment of image quality and lesion diagnostic confidence
Chun Yang, Wenzhe Wang, Dingye Cui, Jinliang Zhang, Ling Liu, Yuxin Wang, Wei Li
The potential for different computed tomography-based machine learning networks to automatically segment and differentiate pelvic and sacral osteosarcoma from Ewing’s sarcoma
Ping Yin, Wenjia Wang, Sicong Wang, Tao Liu, Chao Sun, Xia Liu, Lei Chen, Nan Hong
Respiratory and cardiac motion correction in positron emission tomography using elastic motion approach for simultaneous abdomen and thorax positron emission tomography-magnetic resonance imaging
Adam Farag, Joshua Schaefferkoetter, Andres Kohan, Inki Hong, Judson Jones, Teodor Stanescu, Kate Hanneman, Gonzalo Sapisochin, Ivan Yeung, Ur Metser, Patrick Veit-Haibach
Assessing the histopathological features of rectal adenocarcinoma with chemical shift–encoded sequence (CSE)-MRI and diffusion-weighted imaging (DWI)
Yang Peng, Jiali Li, Xuemei Hu, Yaqi Shen, Daoyu Hu, Zhen Li, Ihab Kamel
Qualitative and quantitative superb vascular imaging in the diagnosis of thyroid nodules ≤10 mm based on the Chinese Thyroid Imaging Reporting and Data System 4 (C-TIRADS 4)
Xinlong Shi, Ruifeng Liu, Yu Xia, Luying Gao, Wa Da, Xiaoyi Li, Quan Liao, Chunhao Liu, Cheng Chen, Liyuan Ma, Jiang Ji, Aonan Pan, Yuxin Jiang
5T magnetic resonance imaging: radio frequency hardware and initial brain imaging
Zidong Wei, Qiaoyan Chen, Shihong Han, Shuheng Zhang, Na Zhang, Lei Zhang, Haining Wang, Qiang He, Peng Cao, Xiaoliang Zhang, Dong Liang, Xin Liu, Ye Li, Hairong Zheng
Evaluating the effect of PD-1 inhibitors on left ventricular function in lung cancer with noninvasive myocardial work
Xia Li, Chujun Wang, Ruirui Kang, Yu Zhao, Lili Chen, Fengzhen Liu, Xiaolin Wang, Yulan Peng, Chunquan Zhang
Development and acceptability validation of a deep learning-based tool for whole-prostate segmentation on multiparametric MRI: a multicenter study
Lili Xu, Gumuyang Zhang, Daming Zhang, Jiahui Zhang, Xiaoxiao Zhang, Xin Bai, Li Chen, Ru Jin, Li Mao, Xiuli Li, Hao Sun, Zhengyu Jin
Morphology and deformity of the shoulder and pelvis in the entire spine radiographs of adolescent idiopathic scoliosis
Shu-Man Han, Chen Yang, Jin-Xu Wen, Lei Cao, Hui-Zhao Wu, Tian-Hao Wu, Hui-Hui Yang, Hong-Yu Zhao, Lin-Lin Chen, Nuan-Nuan Li, Bao-Hai Yu, Bu-Lang Gao, Wen-Juan Wu, Zhe Guo
Technical comparison of continuous versus intermittent perfusion computed tomography computed tomography scans of the human pancreas
Yamin Wan, Yunjin Chen, Yifan Zhang, Jiajia Shi, Zhizhen Li
A classifier-combined method for grading breast cancer based on Dempster-Shafer evidence theory
Zhou Liu, Fuliang Lin, Junhui Huang, Xia Wu, Jie Wen, Meng Wang, Ya Ren, Xiaoer Wei, Xinyu Song, Jing Qin, Elaine Yuen-Phin Lee, Dan Shao, Yixiang Wang, Xiaoguang Cheng, Zhanli Hu, Dehong Luo, Na Zhang

Brief Report

Machine-learning predicted and actual 2-year structural progression in the IMI-APPROACH cohort
Mylène P. Jansen, Wolfgang Wirth, Jaume Bacardit, Eefje M. van Helvoort, Anne C. A. Marijnissen, Margreet Kloppenburg, Francisco J. Blanco, Ida K. Haugen, Francis Berenbaum, Cristoph H. Ladel, Marieke Loef, Floris P. J. G. Lafeber, Paco M. Welsing, Simon C. Mastbergen, Frank W. Roemer
Maximum velocity projections within 30 seconds: a combination of real-time three-directional flow MRI and cross-sectional volume coverage
Jost M. Kollmeier, Oleksandr Kalentev, Maaike van Zalk, Dirk Voit, Jens Frahm

Letter to the Editor

Gorham-Stout disease in the rib and spine treated with zoledronic acid, calcium, and vitamin D after vertebral biopsy: a case description with literature analysis
Yu Song, Hengyan Zhang, Mei Li, Jia Zhang
Computed tomography manifestations for cholecystoenteric fistula: case series and literature analysis
Xiao-Kun Liu, Min Rao, Hong-Bing Yang, Ying-Wei Wu
Surgical application of an implantable biliary access device in the treatment of refractory recurrent cholangiolithiasis
Wei Mao, Sixuan Guo, Deqiang Ye, Yong Cao, Xinhua Jiang, Yihua Huang, Hang Yuan, Leiming Jiao
Imaging manifestations of phosphaturic mesenchymal tumors: a description of two cases
Tianmin Tang, Hongyu Jin, Yujia Yang
Effective treatment of MET-amplified non-small cell lung cancer patients with crizotinib: a case description
Mingyue Tang, Xinwei Li, Yue Zhang, Huiyuan Li, Cancan Zhao, Menglin Zhao, Yanyan Wang, Chenchen Jiang, Fang Su
Preoperative considerations of inflammation and metastasis in cardiac malignancies: a description of two cases
Shangwei Ding, Juanmei Chen, Xuenian Huang, Caiqin Zheng, Ting Sun, Zelin Wu, Jilong Qin
A growing liver anastomosing hemangioma
Yanqing Ma, Hanbo Cao, Haochu Wang, Lifeng Qiu, Kaili Shang, Yang Wen
Occurrence of parathyroid carcinoma following parathyroid adenoma resection
Shengqing Hu, Fuqiang Shao, Fan Hu, Ranran Ding, Xiaoli Lan, Xiaotian Xia
Mobile 3-dimensional C-arm system–assisted localization and resection of pulmonary nodules: a case description
Lei Zhao, Changsheng Lv, Zhaoxuan Wang, Chundong Gu
Two cases of Birt-Hogg-Dubé syndrome combined with congenital contractural arachnodactyly
Congcong Wu, Jun Qiang, Huiying Wang, Min Xiao