Vol 12, No 1 (January 01, 2022): Quantitative Imaging in Medicine and Surgery

Original Article

Validation of watershed-based segmentation of the cartilage surface from sequential CT arthrography scans
Mary E. Hall, Marianne S. Black, Garry E. Gold, Marc E. Levenston
Masseter muscle parameters can function as an alternative for skeletal muscle mass assessments on cross-sectional imaging at lumbar or cervical vertebral levels
Hugo C. van Heusden, Najiba Chargi, Jan Willem Dankbaar, Ernst J. Smid, Remco de Bree
The synthesis of high-energy CT images from low-energy CT images using an improved cycle generative adversarial network
Haojie Zhou, Xinfeng Liu, Haiyan Wang, Qihang Chen, Rongpin Wang, Zhi-Feng Pang, Yong Zhang, Zhanli Hu
Utility of magnetic resonance spectroscopy and diffusion-weighted imaging for detecting changes in the femoral head in divers with hip pain at risk for dysbaric osteonecrosis
Tsung-Tai Lin, Cheng-Chuan Hu, Yi-Chih Hsu, Chih-Chien Wang, Shih-Wei Chiang, Chao-Ying Wang, Wei-Chou Chang, Guo-Shu Huang
Efficacy of 68Ga-PSMA-11 PET/CT with biparametric MRI in diagnosing prostate cancer and predicting risk stratification: a comparative study
Yi Nuo, Aimei Li, Lulu Yang, Hailin Xue, Feng Wang, Liwei Wang
Clot burden of acute pulmonary thromboembolism: comparison of two deep learning algorithms, Qanadli score, and Mastora score
Hongxia Zhang, Yan Cheng, Zhenbo Chen, Xinying Cong, Han Kang, Rongguo Zhang, Xiaojuan Guo, Min Liu
Diffusion MRI fiber diameter for muscle denervation assessment
Ek T. Tan, Kelly C. Zochowski, Darryl B. Sneag
Diffusion-weighted imaging of breast invasive lobular carcinoma: comparison with invasive carcinoma of no special type using a histogram analysis
Seongkyun Jeong, Tae Hee Kim
The quantitative evaluation of contrast-enhanced ultrasound in the differentiation of small renal cell carcinoma subtypes and angiomyolipoma
Hui Liu, Hongli Cao, Lin Chen, Liang Fang, Yingchun Liu, Jia Zhan, Xuehong Diao, Yue Chen
White matter changes, duration of hypertension, and age are associated with cerebral microbleeds in patients with different stages of hypertension
Changhu Liang, Jing Wang, Mengmeng Feng, Nan Zhang, Lingfei Guo
Diagnostic accuracy of qualitative MRI in 550 paediatric brain tumours: evaluating current practice in the computational era
Luke Dixon, Gurpreet Kaur Jandu, Jai Sidpra, Kshitij Mankad
Sex-specific reference limits of left ventricular ejection fraction and volumes estimated by gated myocardial perfusion imaging for low-risk patients in China: a comparison between three quantitative algorithms
Jiajun Li, Lin Guo, Jingzhe Liu, Wei Fang, Xiaoxin Sun, Zuoxiang He
Risk analysis in peripheral clinical T1 non-small cell lung cancer correlations between tumor-to-blood standardized uptake ratio on 18F-FDG PET-CT and primary tumor pathological invasiveness: a real-world observational study
Xiao-Feng Li, Yun-Mei Shi, Rong Niu, Xiao-Nan Shao, Jian-Feng Wang, Xiao-Liang Shao, Fei-Fei Zhang, Yue-Tao Wang
A medical image enhancement based on generalized class of fractional partial differential equations
Rabha W. Ibrahim, Hamid A. Jalab, Faten Khalid Karim, Eatedal Alabdulkreem, Mohamad Nizam Ayub
Model-based clinical note entity recognition for rheumatoid arthritis using bidirectional encoder representation from transformers
Meiting Li, Feifei Liu, Jia’an Zhu, Ran Zhang, Yi Qin, Dongping Gao
Bronchial morphological changes are associated with postoperative intractable cough after right upper lobectomy in lung cancer patients
Xue-Fang Lu, Xin-Ping Min, Biao Lu, Guo-Hua Fan, Tie-Yuan Zhu
Treatment of biliary stenosis using percutaneous transhepatic cholangiobiopsy with biopsy forceps of varying diameter
Zheng-Yang Wu, De-Chao Jiao, Fang-Fang Guo, Dan-Dan Zhang, Jian-Zhuang Ren, Xin-Wei Han
Sarcopenia defined by psoas muscle index independently predicts long-term survival after living donor liver transplantation in male recipients
Yifei Tan, Ting Duan, Bo Li, Bohan Zhang, Yunfeng Zhu, Ke Yan, Jiulin Song, Tao Lv, Jian Yang, Li Jiang, Jiayin Yang, Tianfu Wen, Lunan Yan
Effect of a new deep learning image reconstruction algorithm for abdominal computed tomography imaging on image quality and dose reduction compared with two iterative reconstruction algorithms: a phantom study
Joël Greffier, Djamel Dabli, Aymeric Hamard, Asmaa Belaouni, Philippe Akessoul, Julien Frandon, Jean-Paul Beregi
Application value of myocardial work technology by non-invasive echocardiography in evaluating left ventricular function in patients with chronic heart failure
Yanan Li, Qiang Zheng, Cunying Cui, Yuanyuan Liu, Yanbin Hu, Danqing Huang, Ying Wang, Jun Liu, Lin Liu
Translation and rotation analysis based on stress MRI for the diagnosis of anterior cruciate ligament tears
Wojciech Klon, Marcin Domżalski, Konrad Malinowski, Bogusław Sadlik
Comprehensive assessment of in vivo lumbar spine intervertebral discs using a 3D adiabatic T prepared ultrashort echo time (UTE-Adiab-T) pulse sequence
Zhao Wei, Alecio F. Lombardi, Roland R. Lee, Mark Wallace, Koichi Masuda, Eric Y. Chang, Jiang Du, Graeme M. Bydder, Wenhui Yang, Ya-Jun Ma
Comparison of acquisition and iterative reconstruction parameters in abdominal computed tomography-guided procedures: a phantom study
Julien Frandon, Philippe Akessoul, Aymeric Hamard, Edinaud Bezandry, Romaric Loffroy, Takieddine Addala, Martin M. Bertrand, Jean-Paul Beregi, Joël Greffier
Two-stage multitask U-Net construction for pulmonary nodule segmentation and malignancy risk prediction
Yangfan Ni, Zhe Xie, Dezhong Zheng, Yuanyuan Yang, Weidong Wang
Quantitative analysis of late iodine enhancement using dual-layer spectral detector computed tomography: comparison with magnetic resonance imaging
Peijun Liu, Lu Lin, Cheng Xu, Yechen Han, Xue Lin, Yang Hou, Xiaomei Lu, Mani Vembar, Zhengyu Jin, Yining Wang
Ability of weakly supervised learning to detect acute ischemic stroke and hemorrhagic infarction lesions with diffusion-weighted imaging
Chen Cao, Zhiyang Liu, Guohua Liu, Song Jin, Shuang Xia
Ascending thoracic aortic aneurysm growth is minimal at sizes that do not meet criteria for surgical repair
Arushi Gulati, Joseph Leach, Zhongjie Wang, Yue Xuan, Michael D. Hope, David A. Saloner, Liang Ge, Elaine E. Tseng
Long-term hemodialysis may affect enlarged perivascular spaces in maintenance hemodialysis patients: evidence from a pilot MRI study
Hao Wang, Xue Han, Mingan Li, Zheng-Han Yang, Wen-Hu Liu, Zhen-Chang Wang
The different recanalization rates of posterior communicating artery aneurysms with a fetal posterior communicating artery and anterior communicating artery aneurysms with a variation of the unilateral A1 segment
Yang Zhang, Yi Gu, Yu He, Chaojie Tang, Binxian Gu, Yongdong Li, Wu Wang
Percutaneous contrast-enhanced ultrasound for localization and qualitative diagnosis of sentinel lymph nodes in cutaneous malignant melanoma of lower extremities: a preliminary study
Rui-Qian Guo, Xi Xiang, Li-Yun Wang, Bi-Hui Zhu, Song-Ya Huang, Xin-Yi Tang, Jun-Jie Chen, Li Qiu
Correlation between liver volume and liver weight in a cohort with chronic liver disease: a semiautomated CT-volumetry study
Florian Hagen, Antonia Mair, Hans Bösmüller, Marius Horger
Interpretation of ischiofemoral impingement via a clinical test using hip triaxial dynamic magnetic resonance imaging
Yu-Ping Li, Gui-Ping Li, Kang Liu, Fan Zhao, Jia-Jia Zhao, Guan-Nan Wang, Chang Liu
Assessment of peripheral neuropathy in type 2 diabetes by diffusion tensor imaging
Xin Wang, Lei Luo, Jianming Xing, Jianliang Wang, Bimin Shi, Yin-Min Li, Yong-Gang Li
Quantification of pulmonary vessel volumes on low-dose computed tomography in a healthy male Chinese population: the effects of aging and smoking
Xuebiao Sun, Xiapei Meng, Peiyao Zhang, Lei Wang, Yanhong Ren, Guodong Xu, Ting Yang, Min Liu
Baseline retinal thickness measurements with a novel integrated imaging system (concurrent optical coherence tomography and fundus photography) positively correlates with spectralis optical coherence tomography
Moisés Enghelberg, Suzie Gasparian, Kakarla V. Chalam
Sensitivity improved Cerenkov luminescence endoscopy using optimal system parameters
Xueli Chen, Xinyu Wang, Tianyu Yan, Yun Zheng, Honghao Cao, Feng Ren, Xu Cao, Xiangfeng Meng, Xiaojian Lu, Shuhui Liang, Kaichun Wu
Inferring CT perfusion parameters and uncertainties using a Bayesian approach
Tao Sun, Roger Fulton, Zhanli Hu, Christina Sutiono, Dong Liang, Hairong Zheng
Breast arterial calcifications as an indicator of atherosclerotic cardiovascular disease: comparative analysis of coronary computed tomography scoring systems and carotid intima-media thickness
Aykut Kadıoğlu, Suzan Bahadır
Quantitative multilayered assessment of skin lightening by photoacoustic microscopy
Zhiyang Wang, Fei Yang, Zhongwen Cheng, Wuyu Zhang, Kedi Xiong, Tianding Shen, Sihua Yang
Evaluation of comprehensive myocardial contractility in children with Kawasaki disease by cardiac magnetic resonance in a large single center
Qiong Yao, Xi-Hong Hu, Li-Li He
Evaluation of semi-quantitative measures of 18F-flutemetamol PET for the clinical diagnosis of Alzheimer’s disease
Ebba Gløersen Müller, Caroline Stokke, Henning Langen Stokmo, Trine Holt Edwin, Anne-Brita Knapskog, Mona-Elisabeth Revheim
Edge prior guided dictionary learning for quantitative susceptibility mapping reconstruction
Jiacheng Du, Yuxin Ji, Jiali Zhu, Xiaoli Mai, Junting Zou, Yang Chen, Ning Gu
Quantification of brown adipose tissue in vivo using synthetic magnetic resonance imaging: an experimental study with mice model
Mengjuan Huo, Junzhao Ye, Zhi Dong, Huasong Cai, Meng Wang, Guoping Yin, Long Qian, Zi-Ping Li, Bihui Zhong, Shi-Ting Feng
Optimization of dual energy computed tomography post-processing to reduce lower limb artifacts in gout
Baptiste Dubief, Julien Avril, Tristan Pascart, Marie Schmitt, Romaric Loffroy, Jean-Francis Maillefert, Paul Ornetti, André Ramon
Predictive value of thrombus susceptibility for cardioembolic stroke by quantitative susceptibility mapping
Jie Chen, Zhe Zhang, Ximing Nie, Yuyuan Xu, Chunlei Liu, Xingquan Zhao, Yongjun Wang
Intra-tumoral susceptibility signal: a post-processing technique for objective grading of astrocytoma with susceptibility-weighted imaging
Tzu-Chao Chuang, Yen-Lin Chen, Wan-Pin Shui, Hsiao-Wen Chung, Shu-Shong Hsu, Ping-Hong Lai
Accuracy of quantitative vessel analysis in endovascular treatment for femoropopliteal lesions
Shinsuke Mori, Keisuke Hirano, Mitsuyoshi Takahara, Shigemitsu Shirai, Kenji Makino, Yohsuke Honda, Masakazu Tsutsumi, Norihiro Kobayashi, Masahiro Yamawaki, Yoshiaki Ito
Semi-automatic quantitative analysis of the pelvic bony structures on apparent diffusion coefficient maps based on deep learning: establishment of reference ranges
Xiang Liu, Chao Han, Ziying Lin, Zhaonan Sun, Yaofeng Zhang, Xiangpeng Wang, Xiaodong Zhang, Xiaoying Wang
Comparison of contrast-enhanced T1-weighted imaging using DANTE-SPACE, PETRA, and MPRAGE: a clinical evaluation of brain tumors at 3 Tesla
Qing Fu, Qi-Guang Cheng, Xiang-Chuang Kong, Ding-Xi Liu, Yi-Hao Guo, John Grinstead, Xiao-Yong Zhang, Zi-Qiao Lei, Chuan-Sheng Zheng
Differentiation of histopathological growth patterns of colorectal liver metastases by MRI features
Wen-Hui Li, Shuai Wang, Yi Liu, Xin-Fang Wang, Yong-Feng Wang, Rui-Mei Chai
Evaluation of ulcerative colitis activity using transabdominal ultrasound shear wave elastography
Kenta Yamada, Takuya Ishikawa, Hiroki Kawashima, Eizaburo Ohno, Tadashi Iida, Eri Ishikawa, Yasuyuki Mizutani, Tsunaki Sawada, Keiko Maeda, Takeshi Yamamura, Naomi Kakushima, Kazuhiro Furukawa, Masanao Nakamura, Masatoshi Ishigami, Mitsuhiro Fujishiro
Prognostic value of regional strain by cardiovascular magnetic resonance feature tracking in hypertrophic cardiomyopathy
Xiaorong Chen, Jiangfeng Pan, Jiner Shu, Xiaoru Zhang, Limei Ye, Lin Chen, Yi Hu, Risheng Yu
Predicting the Ki-67 proliferation index in pulmonary adenocarcinoma patients presenting with subsolid nodules: construction of a nomogram based on CT images
Jing Yan, Xing Xue, Chen Gao, Yifan Guo, Linyu Wu, Changyu Zhou, Feng Chen, Maosheng Xu
One half-scan dual-energy CT imaging using the Dual-domain Dual-way Estimated Network (DoDa-Net) model
Yizhong Wang, Ailong Cai, Ningning Liang, Xiaohuan Yu, Xinyi Zhong, Lei Li, Bin Yan
Differentiating between drug-sensitive and drug-resistant tuberculosis with machine learning for clinical and radiological features
Feng Yang, Hang Yu, Karthik Kantipudi, Manohar Karki, Yasmin M. Kassim, Alex Rosenthal, Darrell E. Hurt, Ziv Yaniv, Stefan Jaeger
Hemodynamics derived from computational fluid dynamics based on magnetic resonance angiography is associated with functional outcomes in atherosclerotic middle cerebral artery stenosis
Jiahua Wu, Peng Wang, Leilei Zhou, Danfeng Zhang, Qian Chen, Cunnan Mao, Wen Su, Yingsong Huo, Jin Peng, Xindao Yin, Guozhong Chen
Benign and malignant pulmonary part-solid nodules: differentiation via thin-section computed tomography
Wang-Jia Li, Fa-Jin Lv, Yi-Wen Tan, Bin-Jie Fu, Zhi-Gang Chu
Protective effect of a chronic hypobaric hypoxic environment at high altitude on cardiotoxicity induced by doxorubicin in rats: a 7 T magnetic resonance study
Yixuan Wan, Dongyong Zhu, Bo He, Yong Guo, Lei Wang, Duojie Dingda, Angwen Laji, Chunhua Wang, Yonghai Zhang, Fabao Gao
Virtual monoenergetic images from dual-energy CT: systematic assessment of task-based image quality performance
Davide Cester, Matthias Eberhard, Hatem Alkadhi, André Euler
Dynamic contrast-enhanced magnetic resonance imaging for risk stratification in patients with prostate cancer
Hyungin Park, Seung Ho Kim, Joo Yeon Kim
Long-term prognostic value of the serial changes of CT-derived fractional flow reserve and perivascular fat attenuation index
Xu Dai, Yang Hou, Chunxiang Tang, Zhigang Lu, Chengxing Shen, Longjiang Zhang, Jiayin Zhang
A phantom study comparing low-dose CT physical image quality from five different CT scanners
Yali Li, Yaojun Jiang, Huilong Liu, Xi Yu, Sihui Chen, Duoshan Ma, Jianbo Gao, Yan Wu
Interocular asymmetry of choroidal thickness and vascularity index measurements in normal eyes assessed by swept-source optical coherence tomography
Jie Lu, Hao Zhou, Yingying Shi, James Choe, Mengxi Shen, Liang Wang, Kelly Chen, Qinqin Zhang, William J. Feuer, Giovanni Gregori, Philip J. Rosenfeld, Ruikang K. Wang
Early changes in left ventricular myocardial function by 2D speckle tracking layer-specific technique in neonates with hyperbilirubinemia
Zimian Chen, Suming Zhang, Aijuan Fang, Jun Shao, Hong Shen, Bugao Sun, Guanjun Guo, Lei Liu
Application of machine learning with multiparametric dual-energy computed tomography of the breast to differentiate between benign and malignant lesions
Xiaosong Lan, Xiaoxia Wang, Jun Qi, Huifang Chen, Xiangfei Zeng, Jinfang Shi, Daihong Liu, Hesong Shen, Jiuquan Zhang
Retinal thickness and microvascular alterations in the diagnosis of systemic lupus erythematosus: a new approach
Ren Liu, Yan Wang, Qiang Xia, Tian Xu, Ting Han, Shuang Cai, Shui-Lin Luo, Rui Wu, Yi Shao

Case Report

Diagnostic features of tuberous sclerosis complex: case report and literature review
Sultan Abdulwadoud Alshoabi, Abdullgabbar M. Hamid, Fahad H. Alhazmi, Abdulaziz A. Qurashi, Osamah M. Abdulaal, Khaled M. Aloufi, Tareef S. Daqqaq