Vol 12, No 5 (May 01, 2022): Quantitative Imaging in Medicine and Surgery

Original Article

Automated knee cartilage segmentation for heterogeneous clinical MRI using generative adversarial networks with transfer learning
Mingrui Yang, Ceylan Colak, Kishore K. Chundru, Sibaji Gaj, Andreas Nanavati, Morgan H. Jones, Carl S. Winalski, Naveen Subhas, Xiaojuan Li
Left atrial remodelling among Turner syndrome patients: novel insights from non-invasive 3D echocardiography
Mohamed Abd El Rahman, Anna-Maria Jung, Michael Zemlin, Tilman R. Rohrer, Rita Schuck, Felix Sebastian Oberhoffer, Hashim Abdul-Khaliq
Evaluation of liver tumor identification rate of volumetric-interpolated breath-hold images using the compressed sensing method and qualitative evaluation of tumor contrast effect via visual evaluation
Daisuke Yoshimaru, Yoich Araki, Chifumi Matsuda, Natsuhiko Shirota, Yu Tajima, Shuhei Shibukawa, Katsutoshi Murata, Dominik Nickel, Kazuhiro Saito
Development and validation of novel radiomics-based nomograms for the prediction of EGFR mutations and Ki-67 proliferation index in non-small cell lung cancer
Yinjun Dong, Zekun Jiang, Chaowei Li, Shuai Dong, Shengdong Zhang, Yunhong Lv, Fenghao Sun, Shuguang Liu
Comprehensive quantitative malignant risk prediction of pure grouped amorphous calcifications: clinico-mammographic nomogram
Lijuan Shen, Tingting Jiang, Pengzhou Tang, Huijuan Ge, Chao You, Weijun Peng
Automatic coronary artery calcium scoring on routine chest computed tomography (CT): comparison of a deep learning algorithm and a dedicated calcium scoring CT
Cheng Xu, Heng Guo, Minfeng Xu, Miao Duan, Ming Wang, Peijun Liu, Xinyi Luo, Zhengyu Jin, Hui Liu, Yining Wang
Multiscale confocal photoacoustic dermoscopy to evaluate skin health
Haigang Ma, Zhiyang Wang, Zhongwen Cheng, Guo He, Ting Feng, Chao Zuo, Haixia Qiu
Intraoperative cone beam computed tomography of tracheal stenting for stenosis and fistula diseases: a retrospective cohort study
Jing Li, Kaihao Xu, Zhaonan Li, Yahua Li, Xueliang Zhou, Juanfang Liu, Yuan Yao, Zaoqu Liu, De-Chao Jiao, Xinwei Han
Evaluating left atrial appendage function in a subtype of non-valvular atrial fibrillation using transesophageal echocardiography combined with two-dimensional speckle tracking
Li Wang, Jiali Fan, Zixuan Wang, Yuping Liao, Bingyuan Zhou, Changsheng Ma
A model based on two-dimensional shear wave elastography for acute-on-chronic liver failure development in patients with acutely decompensated hepatitis B cirrhosis
Songsong Yuan, Xingzhi Huang, Xiaoping Wu, Pan Xu, Aiyun Zhou
Unstable plaques hide in heavily calcified coronary arteries
Wei-Hua Yin, Hong-Yue Wang, Yang Sun, Xiang-Nan Li, Zhong-Fei Lu, Yun-Qiang An, Zhi-Hui Hou, Jie Zhang, Xin-Shuang Ren, U. Joseph Schoepf, Yan Zhang, Bin Lu
Image restoration of motion artifacts in cardiac arteries and vessels based on a generative adversarial network
Fuquan Deng, Qian Wan, Yingting Zeng, Yanbin Shi, Huiying Wu, Yu Wu, Weifeng Xu, Greta S. P. Mok, Xiaochun Zhang, Zhanli Hu
Relationship between carotid artery stiffness and total serum homocysteine in coronary slow flow phenomenon: a high-resolution echo-tracking study
Song Yang, Wen He, Yi Li, Fu-Min Wang, Lu Yin, Li-Juan Du
The influence of a deep learning image reconstruction algorithm on the image quality and auto-analysis of pulmonary nodules at ultra-low dose chest CT: a phantom study
Yue Yao, Baobin Guo, Jianying Li, Quanxin Yang, Xiaohui Li, Lei Deng
Prognostic usefulness of clinical features and pretreatment 18F-FDG PET/CT metabolic parameters in patients with angiosarcoma
Donghe Chen, Mengmeng Tang, Sha Lv, Huatao Wang, Wendi Du, Xin Zhao, Lili Lin, Yunqi Zhu, Guangfa Wang, Huanyan Zhu, Kui Zhao
Measurement of the Cobb angle by 3D ultrasound: a valuable additional method for the prenatal evaluation of congenital scoliosis
Wenjie Mu, Miao He, Ting Lei, Lihe Zhang, Liu Du, Hongning Xie
A low-cost pathological image digitalization method based on 5 times magnification scanning
Kai Sun, Yanhua Gao, Ting Xie, Xun Wang, Qingqing Yang, Le Chen, Kuansong Wang, Gang Yu
Assessment of facial autologous fat grafts using Dixon magnetic resonance imaging
Xueyin Liao, Xiaoqi Wang, Zhentan Xu, Shiwei Guo, Congmin Gu, Zhengyu Jin, Tong Su, Yu Chen, Huadan Xue, Mingyong Yang
Oncological outcomes of patients with salivary gland cancer treated with surgery and postoperative intensity-modulated radiotherapy: a retrospective cohort study
Shoumei Zang, Meiqin Chen, Huijie Huang, Xinli Zhu, Xinke Li, Danfang Yan, Senxiang Yan
Shear wave elastography using sound touch elastography and supersonic shear imaging for liver measurements: a comparative study
Hongjin Xiang, Wenwu Ling, Lin Ma, Lulu Yang, Tang Lin, Yan Luo
Superb microvascular imaging is as sensitive as contrast-enhanced ultrasound for detecting synovial vascularity in rheumatoid arthritis
Xue-Hong Diao, Yan Shen, Lin Chen, Jia Zhan, Liang Fang, Ying-Chun Liu, Yue Chen
Intraindividual difference between supraclavicular and subcutaneous proton density fat fraction is associated with cold-induced thermogenesis
Cora Held, Daniela Junker, Mingming Wu, Lisa Patzelt, Laura A. Mengel, Christina Holzapfel, Maximilian N. Diefenbach, Marcus R. Makowski, Hans Hauner, Dimitrios C. Karampinos
Associations between carotid atherosclerotic plaque characteristics determined by magnetic resonance imaging and improvement of cognition in patients undergoing carotid endarterectomy
Ran Huo, Ying Liu, Huimin Xu, Jin Li, Ruijing Xin, Zhangli Xing, Shasha Deng, Tao Wang, Huishu Yuan, Xihai Zhao
Three-dimensional morphological analysis of true acetabulum in Crowe type IV hip dysplasia via standard-sized cup-simulated implantation
Yuhui Yang, Yuanchen Ma, Qingtian Li, Bofu Lin, Hang Dong, Qiujian Zheng
Development and validation of qualitative and quantitative models to predict invasiveness of lung adenocarcinomas manifesting as pure ground-glass nodules based on low-dose computed tomography during lung cancer screening
Jieke Liu, Xi Yang, Yong Li, Hao Xu, Changjiu He, Haomiao Qing, Jing Ren, Peng Zhou
Mitigating the effects of choroidal hyper- and hypo-transmission defects on choroidal vascularity index assessments using optical coherence tomography
Hao Zhou, Jie Lu, Kelly Chen, Yingying Shi, Giovanni Gregori, Philip J. Rosenfeld, Ruikang K. Wang
Early assessment of subclinical myocardial injury in systemic lupus erythematosus by two-dimensional longitudinal layer speckle tracking imaging
Xiaofang Zhong, Lixin Chen, Guijuan Peng, Yuanyuan Sheng, Xiaohua Liu, Yingqi Zheng, Yuxiang Huang, Jinfeng Xu, Yingying Liu
An efficient fluorescence in situ hybridization (FISH)-based circulating genetically abnormal cells (CACs) identification method based on Multi-scale MobileNet-YOLO-V4
Chao Xu, Yi Zhang, Xianjun Fan, Xingjie Lan, Xin Ye, Tongning Wu

Case Report

Calcifications in diffuse leptomeningeal glioneuronal tumors: a case series
Giacomo Rebella, Claudia Milanaccio, Giovanni Morana, Domenico Tortora, Antonio Verrico, Gianluca Piatelli, Gabriele Gaggero, Paolo Nozza, Maria Luisa Garrè, Andrea Rossi, Mariasavina Severino