Vol 12, No 6 (June 01, 2022): Quantitative Imaging in Medicine and Surgery

Original Article

Cut-off values for low skeletal muscle mass at the level of the third cervical vertebra (C3) in patients with head and neck cancer
Najiba Chargi, Sandra I. Bril, Ernst J. Smid, Pim A. de Jong, Remco de Bree
Age-related focal thinning of the ganglion cell-inner plexiform layer in a healthy population
Yuqing Deng, Huijuan Wang, Ava-Gaye Simms, Huiling Hu, Juan Zhang, Giovana Rosa Gameiro, Tatjana Rundek, Joseph F. Signorile, Bonnie E. Levin, Jin Yuan, Jianhua Wang, Hong Jiang
Sagittal morphology of the cervical spine in adolescent idiopathic scoliosis: a retrospective case-control study
Shu-Man Han, Jin-Xu Wen, Lei Cao, Hui-Zhao Wu, Chang Liu, Chen Yang, Hui-Hui Yang, Bu-Lang Gao, Wen-Juan Wu
Subset selection strategy-based pancreas segmentation in CT
Yi Huang, Jing Wen, Yi Wang, Jun Hu, Yizhu Wang, Weibin Yang
Endoscopic optical coherence tomography angiography using inverse SNR-amplitude decorrelation features and electrothermal micro-electro-mechanical system raster scan
Lin Yao, Huakun Li, Kaiyuan Liu, Ziyi Zhang, Peng Li
Effect of 320-row CT reconstruction technology on fractional flow reserve derived from coronary CT angiography based on machine learning: single- versus multiple-cardiac periodic images
Ke Shi, Feng-Feng Yang, Nuo Si, Chen-Tao Zhu, Na Li, Xiao-Lin Dong, Yan Guo, Tong Zhang
Rapid quantification of global brain volumetry and relaxometry in patients with multiple sclerosis using synthetic magnetic resonance imaging
Jibin Cao, Xiaohan Xu, Jingyi Zhu, Puyeh Wu, Huize Pang, Guoguang Fan, Lingling Cui
Concurrent brain structural and functional alterations in patients with chronic unilateral vestibulopathy
Lihong Si, Bin Cui, Zheyuan Li, Xiang Li, Kangzhi Li, Xia Ling, Bo Shen, Xu Yang
Magnetic resonance imaging study of normal cranial bone marrow conversion at high altitude
Haihua Bao, Xin He, Xiaoguang Li, Yuntai Cao, Naihui Zhang
Attention-VGG16-UNet: a novel deep learning approach for automatic segmentation of the median nerve in ultrasound images
Aiyue Huang, Li Jiang, Jiangshan Zhang, Qing Wang
Synthesis of magnetic resonance images from computed tomography data using convolutional neural network with contextual loss function
Zhaotong Li, Xinrui Huang, Zeru Zhang, Liangyou Liu, Fei Wang, Sha Li, Song Gao, Jun Xia
Quantitative assessment of left ventricular systolic function in patients with systemic lupus erythematosus: a non-invasive pressure-strain loop technique
Xia Li, Huijuan Chen, Meng Han, Yanling Luo, Fengzhen Liu, Lili Chen, Xiaolin Wang, Yu Zhao, Ruirui Kang, Chujun Wang, Chunquan Zhang
Comparison of liver regeneration between donors and recipients after adult right lobe living-donor liver transplantation
Yuling Zhang, Bei Li, Qing He, Zhiqiang Chu, Qian Ji
Differential diagnosis of acute and chronic colitis in mice by optical coherence tomography
Dan Li, Shijie Ding, Manting Luo, Jinguo Chen, Qiukun Zhang, Yijuan Liu, Anlan Li, Shuncong Zhong, Jian Ding
Impaired pedal arch affects the treatment effect in patients with single tibial artery revascularization demonstrated by intraoperative perfusion
Jiang Shao, Jiangyu Ma, Zhichao Lai, Xiaoxi Yu, Kang Li, Leyin Xu, Junye Chen, Chaonan Wang, Wenteng Cao, Xiaolong Liu, Jinghui Yuan, Bao Liu
Deep learning radiomics for focal liver lesions diagnosis on long-range contrast-enhanced ultrasound and clinical factors
Li Liu, Chunlin Tang, Lu Li, Ping Chen, Ying Tan, Xiaofei Hu, Kaixuan Chen, Yongning Shang, Deng Liu, He Liu, Hongjun Liu, Fang Nie, Jiawei Tian, Mingchang Zhao, Wen He, Yanli Guo
Assessment of ultrasound shear wave elastography within muscles using different region of interest sizes, manufacturers, probes and acquisition angles: an ex vivo study
Xiuming Wang, Jiaan Zhu, Junxue Gao, Yue Hu, Yiqun Liu, Wenxue Li, Si Chen, Feifei Liu
Deep learning image reconstruction in pediatric abdominal and chest computed tomography: a comparison of image quality and radiation dose
Kun Zhang, Xiang Shi, Shuang-Shuang Xie, Ji-Hang Sun, Zhuo-Heng Liu, Shuai Zhang, Jia-Yang Song, Wen Shen
Computed tomography-guided microwave ablation for non-small cell lung cancer patients on antithrombotic therapy: a retrospective cohort study
Sheng Xu, Zhi-Xin Bie, Yuan-Ming Li, Bin Li, Jin-Zhao Peng, Fan-Lei Kong, Xiao-Guang Li
BDNF rs6265 single-nucleotide polymorphism is involved in levodopa-induced dyskinesia in Parkinson’s disease via its regulation of the cortical thickness of the left postcentral gyrus
Hui-Min Sun, Li-Na Wang, Min Ji, Cai-Ting Gan, Yong-Sheng Yuan, Xing-Yue Cao, Heng Zhang, Ke-Zhong Zhang
Adversarial training for prostate cancer classification using magnetic resonance imaging
Lei Hu, Da-Wei Zhou, Xiang-Yu Guo, Wen-Hao Xu, Li-Ming Wei, Jun-Gong Zhao
Bi-exponential fitting excluding b=0 data improves the scan-rescan stability of liver IVIM parameter measures and particularly so for the perfusion fraction
Cun-Jing Zheng, Ben-Heng Xiao, Hua Huang, Nan Zhou, Tai-Yu Yan, Yì Xiáng J. Wáng
Immuno-PET imaging of PD-L1 expression in patient-derived lung cancer xenografts with [68Ga]Ga-NOTA-Nb109
Qingzhu Liu, Xiaodan Wang, Yanling Yang, Chao Wang, Jian Zou, Jianguo Lin, Ling Qiu
Application of 18F-NaF-PET/CT in assessing age-related changes in the cervical spine
Peter Sang Uk Park, William Y. Raynor, Navpreet Khurana, Yusha Sun, Thomas J. Werner, Poul Flemming Høilund-Carlsen, Abass Alavi, Mona-Elisabeth Revheim
Statistical changes of lung morphology in patients with adolescent idiopathic scoliosis after spinal fusion surgery—a prospective nonrandomized study based on low-dose biplanar X-ray imaging
Min Deng, Qianyun Chen, Qiao Deng, Lin Shi, Cherry Cheuk Nam Cheng, Kwong Hang Yeung, Rongli Zhang, Wai Ping Fiona Yu, Tsz Ping Lam, Jack Chun Yiu Cheng, Winnie Chiu Wing Chu
Assessment of bone densitometry using radiography with a step-wedge phantom: a pilot study of the forearm
Ling Wang, Pengju Huang, Hui Du, Jian Geng, Xinghua Yin, Yandong Liu, Tanuj Puri, Bo He, Liang Lyu, Xiaoguang Cheng, Xieyuan Jiang, Klaus Engelke, Glen M. Blake
Role of 18F-FDG PET/CT in the diagnosis and management of patients with Langerhans cell histiocytosis
Zhe-Huang Luo, Pu-Xuan Lu, Wan-Lin Qi, Feng-Xiang Liao, Ai-Fang Jin, Qing-Yun Zen
Modeling long-range dependencies for weakly supervised disease classification and localization on chest X-ray
Fangyun Li, Lingxiao Zhou, Yunpeng Wang, Chuan Chen, Shuyi Yang, Fei Shan, Lei Liu
Quantitative parameters of diffusion tensor imaging in the evaluation of carpal tunnel syndrome
Nhu Quynh Vo, Ngoc Thanh Hoang, Duy Duan Nguyen, Thi Hieu Dung Nguyen, Trong Binh Le, Nghi Thanh Nhan Le, Thanh Thao Nguyen
Use of magnetic resonance imaging in the diagnosis of fetal vertebral abnormalities in utero: a single-center retrospective cohort study
Xianyun Cai, Xin Chen, Xinhong Wei, Wen Liu, Ximan Hou, Tao Gong, Jinxia Zhu, Ewart Mark Haacke, Guangbin Wang

Review Article

Neuroimaging at 7 Tesla: a pictorial narrative review
Tomohisa Okada, Koji Fujimoto, Yasutaka Fushimi, Thai Akasaka, Dinh H. D. Thuy, Atsushi Shima, Nobukatsu Sawamoto, Naoya Oishi, Zhilin Zhang, Takeshi Funaki, Yuji Nakamoto, Toshiya Murai, Susumu Miyamoto, Ryosuke Takahashi, Tadashi Isa
Cardiac computed tomography radiomics: a narrative review of current status and future directions
Jin Shang, Yan Guo, Yue Ma, Yang Hou
Current development and prospects of deep learning in spine image analysis: a literature review
Biao Qu, Jianpeng Cao, Chen Qian, Jinyu Wu, Jianzhong Lin, Liansheng Wang, Lin Ou-Yang, Yongfa Chen, Liyue Yan, Qing Hong, Gaofeng Zheng, Xiaobo Qu