Vol 12, No 4 (April 01, 2022): Quantitative Imaging in Medicine and Surgery

Original Article

Relationship of body mass index and abdominal fat with radiation dose received during preoperative liver CT in potential living liver donors: a cross-sectional study
Sunyoung Lee, Kyoung Won Kim, Heon-Ju Kwon, Jeongjin Lee, Kyoyeong Koo, Gi-Won Song, Sung-Gyu Lee
Quantification of 3/4D ultrasound pelvic floor changes induced by postpartum muscle training in patients with levator ani muscle avulsion: a parallel randomized controlled trial
José Antonio Sainz-Bueno, María José Bonomi, Carmen Suárez-Serrano, Esther M. Medrano-Sánchez, Alberto Armijo, Ana Fernández-Palacín, José Antonio García-Mejido
Three-dimensional measurement and analysis of morphological parameters of the uterus in infertile women
Yankun Feng, Shaojing Zhang, Ying Zhou, Guibing He, Liting Hong, Li Shi, Jianmei Wang, Ping Zhang, Lidong Zhai
Optical fiber-based handheld polarized photoacoustic computed tomography for detecting anisotropy of tissues
Yaguang Ren, Ying Zhang, Honghui He, Liangjian Liu, Xiaojun Wu, Liang Song, Chengbo Liu
Rapid and automatic assessment of early gestational age using computer vision and biometric measurements based on ultrasound video
Yuanyuan Pei, Wenjing Gao, Longjiang E, Changpin Dai, Jin Han, Haiyu Wang, Huiying Liang
Semi-automated detection of cervical spinal cord compression with the Spinal Cord Toolbox
Magda Horáková, Tomáš Horák, Jan Valošek, Tomáš Rohan, Eva Koriťáková, Marek Dostál, Jan Kočica, Tomáš Skutil, Miloš Keřkovský, Zdeněk Kadaňka Jr, Petr Bednařík, Alena Svátková, Petr Hluštík, Josef Bednařík
Clinical feasibility of using effective atomic number maps derived from non-contrast spectral computed tomography to identify non-calcified atherosclerotic plaques: a preliminary study
Wenping Chen, Ran Li, Kejie Yin, Jing Liang, Hui Li, Xingbiao Chen, Zhihong Sheng, Hongming Yu, Dan Mu
Identifying functional brain abnormalities in migraine and depression comorbidity
Ying Yang, Kai Wei, Hongchun Zhang, Hongyun Hu, Li Yan, Wei Gui, Ying Liu, Xin Chen
Comparisons of foramen ovale flap in the fetuses with true and false positive diagnosis of coarctation of the aorta
Ruan Peng, Qiao Zheng, Miao He, Jian-Hong Shang, Hong-Ning Xie
An analysis on the determinants of head to pelvic balance in a Chinese adult population
Zongshan Hu, Claudio Vergari, Laurent Gajny, Gene Chi-Wai Man, Kwong-Hang Yeung, Zhen Liu, Tsz-Ping Lam, Zezhang Zhu, Yong Qiu, Winnie Chiu-Wing Chu, Jack Chun-Yiu Cheng, Wafa Skalli
Enhanced computed tomography imaging features predict tumor grade in pseudomyxoma peritonei
Pengtao Sun, Xinbao Li, Lingling Wang, Rengui Wang, Xuechao Du
Role of computed tomography features in the differential diagnosis of chromophobe renal cell carcinoma from oncocytoma and angiomyolipoma without visible fat
Cuiping Zhou, Xiaohua Ban, Jianxun Lv, Lin Cheng, Jianmin Xu, Xinping Shen
Deep learning-based pulmonary tuberculosis automated detection on chest radiography: large-scale independent testing
Wen Zhou, Guanxun Cheng, Ziqi Zhang, Litong Zhu, Stefan Jaeger, Fleming Y. M. Lure, Lin Guo
Concordance and survival implications of preoperative subclassification of T3 rectal cancers by depth of mesorectal invasion using a 5-mm cut-off point with endorectal ultrasound and magnetic resonance imaging
Stephanie García Botello, Rosa Martí Fernández, Coral Cozar Lozano, Salvador Campos Salher, Jose Martín Arévalo, David Moro Valdezate, Vicente Pla Martí, Alejandro Espí Macías
Reproducibility of radiomic features of pulmonary nodules between low-dose CT and conventional-dose CT
Yufan Gao, Minghui Hua, Jun Lv, Yanhe Ma, Yanzhen Liu, Min Ren, Yaohua Tian, Ximing Li, Hong Zhang
The application of intraoperative frozen section examination in multiparametric magnetic resonance imaging/transrectal ultrasound fusion prostate biopsy during a major pandemic
Xue-Fei Ding, Yang Luan, Liang-Yong Zhu, Qin Xiao, Ji Chen, Hao-Peng Chen, Yue-Xing Han, Zhong Liu
Clinical and MRI features about two types of silent cerebral small-vessel disease in type-2 diabetes mellitus: a retrospective cross-sectional study in a tertiary hospital
Dan-Qiong Wang, Lei Wang, Xiao-Shuang Xia, Miao-Miao Wei, Xiao-Lin Tian, Liang-Fang Wang, Xin Li
TransConver: transformer and convolution parallel network for developing automatic brain tumor segmentation in MRI images
Junjie Liang, Cihui Yang, Mengjie Zeng, Xixi Wang
Longitudinal pericardial adipose tissue changes in patients with breast cancer receiving anthracycline-based chemotherapy: a retrospective cohort study
Qiuzhi Chen, Chunrong Tu, Xiaoqin Li, Hesong Shen, Xing Wang, Daihong Liu, Yu Wang, Renwei Liu, Wei Den, Xiaoyue Zhang, Jiuquan Zhang
Quantitative analysis of 68Ga-DOTA(0)-Tyr(3)-octreotate positron emission tomography/computed tomography imaging for the differential diagnosis of primary pheochromocytoma and paraganglioma
Guangyu Ma, Jin Du, Xiaojun Zhang, Jiajin Liu, Xiaodan Xu, Baixuan Xu, Zhiwei Guan
Correlative study of preoperative three-dimensional transvaginal ultrasound findings and ongoing pregnancy/live birth in patients with intrauterine adhesions following hysteroscopic adhesiolysis: a retrospective study
Xingping Zhao, Yimin Yang, Dan Liao, Absatou Traoré, Sili He, Dabao Xu
The feasibility of 18F-FDG gated positron emission tomography (PET) for left ventricular dyssynchrony assessment in comparison with 99mTc-MIBI gated single-photon emission computed tomography (SPECT) among patients with prior myocardial infarction
Yong Yao, Tian-Jing Wei, Da-Wei Wang
Effect of cervical alignment change after anterior cervical fusion on radiological adjacent segment pathology
Lifeng Li, Na Li, Jiahui Zhou, Handong Li, Xianping Du, Haibo He, Pengfei Rong, Wei Wang, Yin Liu
An observational MRI study of methotrexate-treated children with acute lymphoblastic leukemia in remission and subtle cognitive decline
Ke Wei, Yiwen Liang, Binrang Yang, Longping Liu, Weiguo Cao, Tian Li, Rong Wang
Myocardial extracellular volume assessed by cardiovascular magnetic resonance may predict adverse left ventricular remodeling in rheumatic heart disease after valvular surgery
Shuang Li, Simeng Wang, Jianqun Yu, Jiayu Sun, Wei Cheng, Jing Liu, Huaxia Pu, Yucheng Chen, Liqing Peng
Quantitative estimation of muscle mass in older adults at risk of sarcopenia using ultrasound: a cross-sectional study
Xinyi Tang, Li Huang, Jirong Yue, Li Qiu
Quantitative analysis of liver function: 3D variable-flip-angle versus Look-Locker T1 relaxometry in hepatocyte-specific contrast-enhanced liver MRI
Niklas Verloh, Irene Fuhrmann, Claudia Fellner, Dominik Nickel, Florian Zeman, Arne Kandulski, Matthias Hornung, Christian Stroszczynski, Philipp Wiggermann, Michael Haimerl
Left atrial booster-pump function as a predictive parameter for atrial fibrillation in patients with severely dilated left atrium
Chia-Hung Yang, Hao-Tien Liu, Hui-Ling Lee, Fen-Chiung Lin, Chung-Chuan Chou
Two-stage deep learning network-based few-view image reconstruction for parallel-beam projection tomography
Huiyuan Wang, Nan Wang, Hui Xie, Lin Wang, Wangting Zhou, Defu Yang, Xu Cao, Shouping Zhu, Jimin Liang, Xueli Chen

Review Article

Remote vascular interventional surgery robotics: a literature review
Yang Zhao, Ziyang Mei, Xiaoxiao Luo, Jingsong Mao, Qingliang Zhao, Gang Liu, Dezhi Wu

Letter to the Editor

A case description of primary pleural epithelioid angiosarcoma in an instance of sudden massive hemoptysis in a 52-year-old man
Jinyang Wen, Lianggeng Gong, Xiaoning Huang
Traumatic genial tubercle fracture: a case description with 9-month radiographic follow-up and a literature analysis
Ahmad Albassal, Nuraldeen Maher Al-Khanati, Munir Harfouch
A 55-year-old man with chest pain and a common but bewildering cause
Ting Yi, Rui Guo, Xiaogang Li, Liping Peng
Elevated 131I-MIBG activity in adrenocortical adenoma—what other imaging options do we have?
Xiaotian Xia, Keshan Wang, Fuqiang Shao, Fan Hu, Shengqing Hu, Yu Dai, Yongxue Zhang, Xiaoli Lan
Marchiafava-Bignami disease concurrent with intracerebral hemorrhage: a case description
Zhiwei Zhou, Qinghui Li, Ling Zeng, Tijiang Zhang, Ping Xu
Metachronous ovarian carcinoma in patient with gastric neuroendocrine tumor diagnosed by 68Ga-DOTANOC and 18F-FDG positron emission tomography/computed tomography
Meghana Prabhu, Ajay Gupta, Vanjul Kansotia, Averilicia Passah, Hanuman Prasad Yadav
Stereotactic arrhythmia radiotherapy: a case study of real-time image-guided noninvasive treatment for ventricular tachycardia
Jing Li, Qingyong Chen, Guangjun Li, Yan Li, Yingjie Zhang, Changhu Li, Long Bai, Renming Zhong, Yinbo He, Feng Xu, Qing Yang, Sen Bai
An optimised search strategy is necessary to ensure a thorough search of the literature
Jiangfeng Wu, Peipei Yu, Jingwen Zhang, Qingqing Fang