Vol 8, No 8 (September 30, 2018): Quantitative Imaging in Medicine and Surgery

Original Article

Responsive alginate-cisplatin nanogels for selective imaging and combined chemo/radio therapy of proliferating macrophages
Suk Ho Hong, Yan Li, Joo Beom Eom, Yongdoo Choi
Ultra-wide optical coherence tomography angiography in diabetic retinopathy
Qinqin Zhang, Kasra A Rezaei, Steven S. Saraf, Zhongdi Chu, Fupeng Wang, Ruikang K. Wang
Monitoring reperfused myocardial infarction with delayed left ventricular systolic dysfunction in rabbits by longitudinal imaging
Yuanbo Feng, Bianca Hemmeryckx, Liesbeth Frederix, Marleen Lox, Jun Wu, Ward Heggermont, Hua Rong Lu, David Gallacher, Raymond Oyen, H. Roger Lijnen, Yicheng Ni
SPIO-loaded nanostructured lipid carriers as liver-targeted molecular T2-weighted MRI contrast agent
Xiuliang Zhu, Xueying Deng, Chenying Lu, Ying Chen, Liyong Jie, Qian Zhang, Wei Li, Zuhua Wang, Yongzhong Du, Risheng Yu
Sonographic appearance of fluid in peripheral joints and bursae of healthy asymptomatic Chinese population
Liyun Wang, Xi Xiang, Yuanjiao Tang, Yujia Yang, Li Qiu
Semi-quantitative analysis of pre-treatment morphological and intratumoral characteristics using 18F-fluorodeoxyglucose positron-emission tomography as predictors of treatment outcome in nasal and paranasal squamous cell carcinoma
Noriyuki Fujima, Kenji Hirata, Tohru Shiga, Koichi Yasuda, Rikiya Onimaru, Kazuhiko Tsuchiya, Satoshi Kano, Takatsugu Mizumachi, Akihiro Homma, Kohsuke Kudo, Hiroki Shirato
Percutaneous ultrasound-guided balloon-assisted embolization of iatrogenic femoral artery pseudoaneurysms with Glubran®2 cyanoacrylate glue: safety, efficacy and outcomes
Loïc Griviau, Olivier Chevallier, Clément Marcelin, Motoki Nakai, Lorenzo Pescatori, Christophe Galland, Marco Midulla, Nicolas Falvo, Romaric Loffroy

Review Article

CT cinematic rendering for photorealistic visualization in pelvic primary tumors
Jun Yang, Kun Li, Huiyuan Deng, Jun Feng, Yong Fei, Yiren Jin, Chengde Liao, Qinqing Li
Concurrent mapping of brain activation from multiple subjects during social interaction by hyperscanning: a mini-review
Meng-Yun Wang, Ping Luan, Juan Zhang, Yu-Tao Xiang, Haijing Niu, Zhen Yuan
Functional probes for cardiovascular molecular imaging
Yun Zeng, Jing Zhu, Junqing Wang, Paramanantham Parasuraman, Siddhardha Busi, Surya M. Nauli, Yì Xiáng J. Wáng, Rajasekharreddy Pala, Gang Liu
CT and MRI of adrenal gland pathologies
Fuqin Wang, Junwei Liu, Ruoxi Zhang, Yonghua Bai, Cailin Li, Bangguo Li, Heng Liu, Tijiang Zhang