Vol 9, No 9 (September 25, 2019): Quantitative Imaging in Medicine and Surgery

Original Article

Handheld swept-source optical coherence tomography with angiography in awake premature neonates
Yasman Moshiri, Alex T. Legocki, Kanheng Zhou, Michelle T. Cabrera, Kasra A. Rezaei, Kristina Tarczy-Hornoch, Ruikang K. Wang
A nomogram based on bi-regional radiomics features from multimodal magnetic resonance imaging for preoperative prediction of microvascular invasion in hepatocellular carcinoma
Rui Zhang, Lei Xu, Xue Wen, Jiahui Zhang, Pengfei Yang, Lixia Zhang, Xing Xue, Xiaoli Wang, Qiang Huang, Chuangen Guo, Yanjun Shi, Tianye Niu, Feng Chen
MR image reconstruction using deep learning: evaluation of network structure and loss functions
Vahid Ghodrati, Jiaxin Shao, Mark Bydder, Ziwu Zhou, Wotao Yin, Kim-Lien Nguyen, Yingli Yang, Peng Hu
Contrast enhancement of medical images using a new version of the World Cup Optimization algorithm
Yuanping Zhou, Changqin Shi, Bingyan Lai, Giorgos Jimenez
Targeted molecular imaging of TLR4 in hepatocellular carcinoma using zwitterionic near-infrared fluorophores
Yuanyuan Ji, Zhidong Wang, Kai Bao, G. Kate Park, Homan Kang, Shuang Hu, Eric McDonald, Moon Suk Kim, Satoshi Kashiwagi, Hak Soo Choi
Middle cerebral artery thrombus susceptibility-weighted imaging mapping predicts prognosis
Mei-Zhu Zheng, Qing-Yuan Yang, Xiu-Di Lu, Si-Le Hu, Chao Chai, Wen Shen, Bin-Ge Chang, Zhi-Yun Wang, Shuang Xia
Evaluation of intratumoral heterogeneity by using diffusion kurtosis imaging and stretched exponential diffusion-weighted imaging in an orthotopic hepatocellular carcinoma xenograft model
Ran Guo, Shuo-Hui Yang, Fang Lu, Zhi-Hong Han, Xu Yan, Cai-Xia Fu, Meng-Long Zhao, Jiang Lin
CT and CEST MRI bimodal imaging of the intratumoral distribution of iodinated liposomes
Zelong Chen, Yuguo Li, Raag Airan, Zheng Han, Jiadi Xu, Kannie W. Y. Chan, Yikai Xu, Jeff W. M. Bulte, Peter C. M. van Zijl, Michael T. McMahon, Shibin Zhou, Guanshu Liu

Review Article

An update on PET-based molecular imaging in neuro-oncology: challenges and implementation for a precision medicine approach in cancer care
Hossein Shooli, Habibollah Dadgar, Yì-Xiáng J Wáng, Manochehr Seyedi Vafaee, Saman Rassaei Kashuk, Reza Nemati, Esmail Jafari, Iraj Nabipour, Ali Gholamrezanezhad, Majid Assadi, Mykol Larvie